Kritiky.cz > Film roku 2017

Film Bába z ledu získal šest Českých lvů

Film Bába z ledu, kte­rý byl od začát­ku vel­kým favo­ri­tem Českých lvů, pro­mě­nil svých pat­náct nomi­na­cí během slav­nost­ní­ho udě­lo­vá­ní fil­mo­vých cen v praž­ském Rudolfinu na šest Českých lvů. Film vyprá­ví pří­běh... Read more »

Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí

Filmy nomi­no­va­né na Českého lva, je mož­né shléd­nout do 11. Března 2018 a to onli­ne na por­tá­lu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět pod­le Daliborka, Červená, Po str­niš­ti bos, Milada, Špína, tri­o­lo­gie... Read more »

Dunkerk vs. Po strništi bos

Film roku 2017 - 1. kolo - 4. zápas  Read more »

Vetřelec: Covenant vs. Transformers: Poslední rytíř

Film roku 2017 - 1. kolo - 3. zápas  Read more »

Ghost in the Shell vs. Rychle a zběsile 8

Film roku 2017 - 1. kolo - 2. zápas  Read more »

Resident Evil: Poslední kapitola vs. John Wick 2

Film roku 2017 - 1. kolo - 1. zápas  Read more »

Film roku 2017

Od 27.11.2017 bude pro fanouš­ky fil­mů při­pra­ve­na nová anke­ta fil­mu 2017. Bude na výběr mezi 16 fil­mů. 12 z kaž­dé­ho měsí­ce. Dva fil­my výbě­ru  redak­ce. A posled­ní dva fil­my výběr fanouš­ků.... Read more »
Stránka načtena za 2,47388 s | počet dotazů: 185 | paměť: 46844 KB. | 18.06.2024 - 00:25:10