Kritiky.cz > Recenze knih > Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger

Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger

Kdo je na svete nejmocnejsi 1
Kdo je na svete nejmocnejsi 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V jed­né myší rodi­ně mají již vel­kou myší sleč­nu, prá­vě vhod­nou na vdá­vá­ní. Ale jak to tak bývá, rodi­če chtě­jí pro svou dce­ru to nej­lep­ší, aby její život byl lep­ší než jejich. A tak se roz­hod­nou, že svou nej­krás­něj­ší, nej­lep­ší a nej­bys­t­řej­ší dce­ru dají jen nej­lep­ší­mu muži na svě­tě. Ale jak pozna­jí, kte­rý to je? Maminka pře­svěd­čí tatín­ka, že nej­lep­ší ženich pro jejich myš­ku je pře­ci ten nej­moc­něj­ší. Ale kdo je na tom­to svě­tě ten nej­moc­něj­ší?

To se dozví­te na audi­ok­ni­ze, kte­rá vám před­sta­ví myší pří­běh o hle­dá­ní vhod­né­ho ženi­cha – samo­zřej­mě toho nej­lep­ší­ho. Myší pří­běh před­sta­vu­je balet­ní myší kome­dii o jed­nom děj­ství. Inspirován je ang­lic­kou pohád­kou, jejíž koře­ny ale saha­jí do Indie. Slovo namlu­vil Jiří Lábus a celý pří­běh dokres­lu­je hud­ba saxo­fo­no­vé­ho kvar­te­ta Clair-obscur.

Na scé­ně se obje­vu­je nej­pr­ve myší bás­ník, kte­rý dává svě­tu vědět, že se myší dce­ra bude vdá­vat a vez­me si jen toho nej­moc­něj­ší­ho. Následně za dopro­vo­du hud­by při­jíž­dí myší princ, kte­rý myš­ku svým dvo­ře­ním úpl­ně zasko­čí. Ovšem za chví­li je odsu­nut z pozor­nos­ti myš­ky i myších rodi­čů, když se na scé­nu pro­tla­čí nej­pr­ve slu­neč­ní paprsky a poz­dě­ji samo slun­ce, jemuž při­jde vel­mi vtip­né, že by se měl ože­nit s myší sleč­nou. Ale když mu myš­ka před­ve­de, jak krás­ně umí tan­čit, slun­ce je obměk­če­no a rádo si myš­ku vez­me. Avšak to ho již ze scé­ny vytla­čí tem­né mra­ky, kte­ré ho zastí­ní. Avšak ani kní­že mra­ků není nej­moc­něj­ší, pro­to­že orkán ho s leh­kos­tí odva­ne. Jak se poz­dě­ji uká­že, ani orkán není nej­moc­něj­ší, pro­to­že i jemu doká­že odo­lat zeď. A je sku­teč­ně pan zeď nej­moc­něj­ším, a tím pádem nej­vhod­něj­ším ženi­chem pro sleč­nu myš­ku? To se dozví­te při posle­chu audi­ok­ni­hy. Příběh uka­zu­je, jak jsou někte­ré věci pou­ze rela­tiv­ní a mnoh­dy zále­ží spí­še jen na úhlu pohle­du …

Jiří Lábus se své role vypra­vě­če dle mého názo­ru zhos­til dob­ře, doká­že pro­mě­nou hla­su napo­do­bit řeč malé myš­ky, rodi­čů, ale dodat ději i na dra­ma­tič­nos­ti, když je tře­ba. Příběh per­fekt­ně pod­tr­hu­je hud­ba, kte­rá je tu v pod­sta­tě domi­nu­jí­cí. Čímž si poslu­chač nejen poslech­ne myší pří­běh, ale záro­veň na něj může mít hud­ba rela­xač­ní účin­ky. Navíc doká­že pod­ně­co­vat jeho fan­ta­zii, kdy si před­sta­vu­je, jak scé­na pro­bí­há a někdy je hud­ba tak auten­tic­ká, že by neměl být pro čte­ná­ře si daný děj před­sta­vit před oči­ma. Saxofonové kvar­te­to doká­že vel­mi zda­ři­le pod­kres­lit pří­běh, kte­rý by bez hud­by ztra­til na své půso­bi­vos­ti. Díky pro­po­je­ní pří­bě­hu s hud­bou se z audi­ok­ni­hy stá­vá vyni­ka­jí­cí počin, kte­rý čte­ná­ři umož­ní pro­žít daný pří­běh napl­no, mno­hem plas­tič­tě­ji než kdy­by šlo pou­ze o mlu­ve­né slo­vo.

Audioknihu bych dopo­ru­či­la všem, kte­ří si chtě­jí odpo­či­nout u zají­ma­vé­ho pří­bě­hu dopro­vá­ze­né­ho hud­bou, kte­rá je domi­nu­jí­cím prv­kem. Vhodné i pro děti, kte­rým audi­ok­ni­ha může názor­ně demon­stro­vat, že i váž­ná hud­ba má své kouz­lo a doká­že vel­mi dob­ře pod­trh­nout pří­běh. Zároveň děti učí před­sta­vi­vos­ti.

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:

[adro­ta­te banner=„50“]

Knihu lze zakou­pit na strán­kách audi­o­te­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let5. června 2023 Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let V letošním roce si připomínáme třicet let od prvního vysílání satirického pořadu Česká soda, který pro Českou televizi v letech 1993–1997 vyráběla společnost Febio. Pořad byl koncipován […] Posted in Zajímavosti
  • Řekni to psem – Recenze – 30 %30. června 2022 Řekni to psem – Recenze – 30 % Neuběhly ani tři měsíce od doby, kdy měl v kinech premiéru společensky kritický dramatický thriller Roberta Sedláčka Promlčeno. Nyní vstupuje do distribuce další snímek natočený týmž […] Posted in Filmové recenze
  • Slunce, seno, jahody16. června 2022 Slunce, seno, jahody Šimon Plánička (Pavel Kikinčuk) přijíždí do vesnice Hoštice na prázdninovou praxi. Chce tu v místním kravíně experimentovat na téma dojivosti krav v souvislosti s kulturou prostředí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 %9. února 2022 Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 % Televizní pohádku Tajemství staré bambitky premiérově vysílala Česká televize na první svátek vánoční v roce 2011 a od té doby ji mnohokrát reprízovala. Dočkala se totiž nemalé popularity, […] Posted in Filmové recenze
  • Tajemství staré bambitky 27. února 2022 Tajemství staré bambitky 2 Příběh napraveného loupežníka Karaby (Ondřej Vetchý), jeho odvážné dcery Aničky (Kamila Janovičová), trochu nešikovného prince Jakuba (Tomáš Klus) a dalších postav opustili tvůrci ve […] Posted in Filmové recenze
  • Myši patří do nebe – Recenze – 70 %12. října 2021 Myši patří do nebe – Recenze – 70 % Český loutkově animovaný film Myši patří do nebe se sice odehrává v našem světě, ale vystupují v něm výhradně zvířata, a to nejčastěji myši (a sem tam nějaký krtek nebo někdo další) a také […] Posted in Filmové recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42586 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72036 KB. | 23.04.2024 - 13:05:43