Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Turbo měsíc na kanálu Discovery Channel: Je čas roztočit motory a dupnout na plyn

Turbo měsíc na kanálu Discovery Channel: Je čas roztočit motory a dupnout na plyn

36612 ep605 018
36612 ep605 018
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letos v čer­ven­ci se pro­gram kaná­lu Discovery Channel nese ve zna­me­ní aut. Diváci tak mohou sle­do­vat hned něko­lik tur­bo pořa­dů, kte­ré tu žánro­vě pat­ří mezi ty vůbec nej­ob­lí­be­něj­ší. Na své si však při­jdou i milov­ní­ci dob­ro­druž­ství a nebez­pe­čí, kte­ré­mu musí čelit pro­ta­go­nis­té show Nazí a vystra­še­ní (Naked and Afraid) nebo Nejsmrtelnější úlo­vek (Deadliest Catch).

Je čas roz­to­čit moto­ry a dup­nout na plyn, pro­to­že ten­to měsíc při­chá­ze­jí pro­gra­my s tur­bem, věno­va­né kouz­lu auto­mo­bi­lů. V pořa­du Rození obchod­ní­ci: Vysněné auto (Wheeler Dealers: Dream Cars) pomá­ha­jí pro­dej­ce aut Mike Brewer a mecha­nik Marc „Elvis“ Priestley nešťast­ným milov­ní­kům auto­mo­bi­lů pro­dat jejich již nechtě­né vozy a zís­kat své auto snů. Pořad Rychle a hla­si­tě (Fast and Loud) sle­du­je hle­da­če auto­mo­bi­lů se zesí­le­ným moto­rem, Richarda Rawlingse, a jeho tým v díl­nách Gas Monkey Garage, kde pře­kra­ču­jí všech­na pra­vi­dla, aby posta­vi­li super vozy. V pro­gra­mu Odpadlická auto­díl­na (Misfit Garage) býva­lí mecha­ni­ci z dílen Gas Monkey chtě­jí doká­zat, že dove­dou pře­tvo­řit auta na výdě­leč­ný obchod. Uspějí v porov­ná­ní se svým riva­lem? Změna rych­los­ti s Aaronem Kaufmanem (Shifting Gears with Aaron Kaufman) zase pro­vá­zí „Vousatý zázrak“, kte­rý pře­řa­dil z díl­ny Gas Monkey Garage, aby se mohl věno­vat své­mu prá­vě ote­vře­né­mu obcho­du Arclight Fabrication. A koneč­ně v pořa­du Lovci odpa­du: Klasická auta (Salvage Hunters: Classic Cars) nad­šen­ci Drew Pritchard a Paul Cowland z Lovci auto­mo­bi­lo­vých perel pro­hle­dá­va­jí Velkou Británii, kupu­jí, obno­vu­jí a dále pro­dá­va­jí kla­sic­ká auta.

V nároč­né zkouš­ce lid­ské odol­nos­ti jsou dva sou­tě­ží­cí - jeden muž a jed­na žena - pone­chá­ni v někte­rém z nej­ne­hos­tin­něj­ších míst pla­ne­ty bez jíd­la, bez vody... a bez jaké­ho­ko­liv oble­če­ní. V šes­té sérii Nazí a vystra­še­ní: Dvojčata (Naked and Afraid: Twinning) se vždy v pon­dě­lí ve 20 hodin zce­la popr­vé poku­sí 14denní výzvu zvlád­nout man­žel­ský pár jen s cha­bý­mi schop­nost­mi pře­žít. Sblíží je jejich zku­še­nost, kdy budou čelit divo­či­ně Filipín, nebo se roze­jdou? Ale spá­ro­vá­no bude víc nováč­ků, aby se posta­vi­li kru­to­vlá­dě divo­či­ny, od pri­mi­tiv­ních, avšak vel­ko­le­pých loka­lit Jižní Afriky, po nepro­nik­nu­tel­né džun­gle Mexika. Jde o hod­ně a kaž­dý pár musí bojo­vat s pří­rod­ní­mi živly, se sebou navzá­jem, a také s vlast­ní­mi vnitř­ní­mi sla­bost­mi, než se zjis­tí, kdo si pod­ma­ní zemi, nebo kdo pad­ne pod sila­mi pří­ro­dy.

Další sezó­na lovu kra­bů zača­la, a s ní se do Beringova moře vydá­va­jí desít­ky rybář­ských flo­til s vidi­nou co nej­vý­nos­něj­ší­ho úlov­ku. V jejich čele sto­jí ostří­le­ní moř­ští vlci, kte­ří jsou na jed­nu stra­nu mrzu­tí samo­tá­ři, na dru­hou stra­nu exce­lu­jí v tom, co děla­jí – a co je v sou­čas­nos­ti pova­žo­vá­no za vůbec nej­smr­tel­něj­ší pra­cov­ní pro­fe­si na svě­tě! Diváci Discovery Channel si už zvyk­li, že jejich kaž­do­den­ní stras­ti i úspě­chy mohou téměř naži­vo sle­do­vat v oblí­be­né show Nejsmrtelnější úlo­vek (Deadliest Catch) na Discovery Channel, kte­rá se vrá­ti­la na obra­zov­ky s 16. sérií. Těšit se mohou na kapi­tá­ny a posád­ky zná­mé z před­cho­zích let. Ti budou letos čelit nové výzvě! Tou jsou Rusové, kte­ří se v důsled­ku změ­ny záko­nů už nemu­sí na lov vydá­vat pou­ze ile­gál­ně. Jak ten­to sou­boj mezi USA a Ruskem dopad­ne? Premiérový díl vždy v pátek od 20:00 na Discovery Channel.


Foto: Discovery, Inc. 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Super Mario Bros. ve filmu16. dubna 2023 Super Mario Bros. ve filmu Povedenej animák, ale zároveň perfektní Super Mario adaptace. Je jasné, že je tenhle Mario mířen na dětské publikum a v tom odvádí skvělou práci, pro ostatní to bude vtipná jednohubka […] Posted in Krátké recenze
  • Trička došla14. srpna 2020 Trička došla Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Scary Movie 5 (2013)28. ledna 2014 Scary Movie 5 (2013) Není Cindy, není zábava! Jen marný pokus přiblížit se parodii… Danův bratr zemře za velice podivných událostí a jeho tři děti zmizí. Po třech měsících jsou nalezeny […] Posted in Horory
  • Red Lights (2012)12. listopadu 2012 Red Lights (2012) „Víš, existují dva druhy lidí se speciálními schopnostmi: Jedni si opravdu myslí, že mají nějaký dar a ti druzí si zase myslí, že jim na to nepřijdeme. Oba se mýlí.“ […] Posted in Horory
  • Into the Badlands (2015) (seriál)16. listopadu 2015 Into the Badlands (2015) (seriál) Tohle má zatím hodně našlapaný rozjezd. Největším lákadlem je hvězda Daniel Wu, který v soubojích dává ze sebe maximum. Choreografie je špičková ( úžasná kamera,vizuál,střih) lámou se zde […] Posted in Krátké recenze
  • První mezinárodní úspěch Účastníků zájezdu6. dubna 2006 První mezinárodní úspěch Účastníků zájezdu Nová česká filmová komedie podle bestselleru Michala Viewegha Účastníci zájezdu, režiséra Jiřího Vejdělka, zaznamenala již před domácí premiérou, která se koná 20.4. 2006, první […] Posted in Filmové premiéry
  • Farming Simulator 17 - 90 %20. listopadu 2016 Farming Simulator 17 - 90 % Tak vyšel znovu Farming simulátor. Přináší opět po dvou letech farmaření v přírodě. Jezdění traktorů, kombajnů a mnoho dalších aut, které potřebujete pro správnou správu svých malých […] Posted in Recenze her
  • Nejdůležitější otázka7. ledna 2022 Nejdůležitější otázka Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Photos from Mahriz Gaming's post17. května 2021 Photos from Mahriz Gaming's post Highrise City je další budovatelskou strategií, která je moderním pojetím žánru. Ve hře nebudeme pouze stavět, ale starat se o obnovitelné zdroje, kterých má být až 50. Naše město se bude […] Posted in Krátké herní aktuality
  • [Rec] 26. dubna 2010 [Rec] 2 Pokračování již zaběhlých sérií to nemají nikdy lehké. Diváci, namlsaní z předchozích dílů, vzhlížejí k nástupci s nemalými očekáváními, která se ne vždy podaří vyplnit. Tvůrci jsou […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22147 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71733 KB. | 13.07.2024 - 01:35:48