Kritiky.cz > Recenze knih > Gustík Smutník a kradač lidí - kniha

Gustík Smutník a kradač lidí - kniha

http d l l img.pemic .cz l sortimg l 022 l 8 l 3 l 0228324 23
http d l l img.pemic .cz l sortimg l 022 l 8 l 3 l 0228324 23
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Gustík Smutník je malý kluk, kte­rý žije ve stra­ši­del­ném čer­ném domě a jeho sou­se­dé ho pova­žu­jí za nej­ne­šťast­něj­ší­ho chlap­ce na svě­tě. Nikdo se s ním nepřá­te­lí, nikdo necho­dí na návště­vu, pros­tě vůbec nic. To se však rázem změ­ní pří­jez­dem rodi­ny Takových – tatí­nek a dvě dce­ry, star­ší Karolína a mlad­ší Ema. Právě ta zaži­je s Gustíkem hrůz­né dob­ro­druž­ství. Když tedy při­je­dou, začnou se zabyd­lo­vat. Samozřejmě do rodi­ny pat­ří ješ­tě krás­ný čer­no­bí­lý kocour Eda, kte­ré­ho Ema vel­mi milu­je. Když tatí­nek a obě děv­ča­ta vyjdou na uli­ci, pot­ka­jí sou­sed­ku, paní Adélu Čmuchálkovou. Ta hned začne rodi­nu Takových zatě­žo­vat svý­mi pro­blémy, kte­ré se jí udá­ly, a na kte­ré si šla stě­žo­vat.

Samozřejmě je neo­po­me­ne varo­vat před stra­ši­del­ným domem. Mezitím co tatín­ko­vy vše vyprá­ví, tak Ema si všim­ne klu­ka Gustíka. Začnou si spo­lu poví­dat a Ema se brzy dozví, že v domě s Gustíkem žijí jenom stí­ny. Přijde na to vlast­ně čirou náho­dou, když se pes paní Čmuchálkové začne prát s vlast­ním stí­nem, a ten mu ute­če od náru­če ke Gustíkovi. Samozřejmě se Ema zdrá­há vše­mu, co vidě­la uvě­řit, ale bude muset. V noci totiž potká něco podob­né­ho její­ho kocou­ra Edu. Toho bude pro změ­nu pro­ná­sle­do­vat ne, že koči­čí stín, ale rov­nou tygří. Eda se vyle­ká a prch­ne ote­vře­ným oknem až do stra­ši­del­né­ho domu ke Gustíkovi.

Ema se tam ač nera­da vydá. Sotva ujde pár kro­ků, zavře se za ní ces­ta k výcho­du a začnou kolem ní krou­žit stí­ny, kte­ré jí nechtě­jí ublí­žit, ale prá­vě ji nabá­da­jí, aby rych­le ode­šla, než ji chy­tí Kradač lidí. Ema se ale vydě­si­la straš­ným způ­so­bem, zača­la ječet a utí­kat, což by jin­dy jen stě­ží udě­la­la, pro­to­že si zaklá­da­la na tom, že se nikdy niče­ho nebo­jí. Dostala se až do poko­je, kde byly samé kni­hy. Jednalo se o míst­nost, zva­nou knihov­na neu­sku­teč­ně­ných nápa­dů. Tady potka­la vel­mi stra­ši­del­né­ho člo­vě­ka, ne stín, ale sku­teč­nou lid­skou bytost.

Ovšem vel­mi zlou a nečest­nou. Byl to vlast­ně jako­by poskok, i když Kradač lidí. Tento muž Emu znal jmé­nem a měl ji ukrást pro své­ho pána, lor­da Obsidiána. Ema se však dala na útěk. Nikdy by mu nemoh­la unik­nout, kdy­by ji k sobě nestá­hl Gustík Smutník. Tím ji na chví­li zachrá­nil, ale ne nadlou­ho. Mimoto měl Kradač lidí u sebe Zvíře, své­ho maz­lí­ka, kte­rý mu pomá­hal krást. Nedá se říci, že by si Ema tohle poří­di­la domů, obzvláš­tě když to mělo až pří­liš ost­rých zubů a vel­ké to bylo jako mra­kodrap. Gustík se jí ptal, kde se tam vza­la.

Ema mu pově­dě­la o Edovi, načež jí Gustík při­slí­bil, že ho najde a při­ne­se. Avšak ji musí odtam­tud dostat, a to co nej­rych­le­ji. Procházeli mno­ha poko­ji, až se dosta­li do Superobývacího poko­je. Mezitím se Ema sezná­mi­la s mno­ha stí­ny, dokon­ce i se svým a s Gustíkovou pra­te­tou Medulkou. Bohužel při­šlo to nej­hor­ší – chy­til je Kradač lidí. Ten si však usmys­lel, že si Emu nechá a mís­to ní pošle za svým pánem dva jiné kusy. Těmi měli být Emin tatí­nek s její sestrou Karolínou. Ema se zhro­zi­la, když zjis­ti­la, že je lstí vylá­kal do stra­ši­del­né­ho domu. A tam tepr­ve začal ten pra­vý boj.

Perfektní pohád­ko­vá kníž­ka, spíš pro ty vět­ší, kte­ří už se až tak nebo­jí. Velmi dob­ře vyprá­vě­ná, autor stvo­řil neotře­lý pří­běh a váž­ně dopo­ru­ču­ju dět­ským čte­ná­řům. Jedná se o sérii, tak­že pří­běh bude pokra­čo­vat dal­ším dílem. Má 176 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 147 Kč zde.

 • Autor: Adam-Troy Castro
 • Žánr: děti a mlá­dež
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […] Posted in Recenze knih
 • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […] Posted in Recenze knih
 • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […] Posted in Recenze knih
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […] Posted in Recenze knih
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […] Posted in Recenze knih
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […] Posted in Recenze knih
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […] Posted in Recenze knih
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52630 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72126 KB. | 21.04.2024 - 20:46:49