Kritiky.cz > Recenze knih > Marta Knauerová a Jana Drnková: Atlas Bylin

Marta Knauerová a Jana Drnková: Atlas Bylin

Atlas
Atlas
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zdravím všech­ny u dneš­ní recen­ze. Tato recen­ze bude vzá­ta z tro­chu jiné­ho soud­ku než jste u mě zvyklí, podí­vá­me se na kníž­ku zamě­ře­nou na pří­ro­du kon­krét­ně na byli­ny a jejich léči­vé účin­ky...

V dneš­ní době všech che­mic­kých pří­prav­ků je jak­sik nor­mál­ní že se zapo­mí­ná na tako­vé věci jako jsou pří­rod­ní léči­va, kte­rá byla kdy­si hoj­ně vyu­ží­va­ná jeli­kož neby­lo zby­tí. Dle mého názo­ru by se aspoň k těm­to léči­vům by se mělo aspoň z čás­ti vrá­tit a odtrh­nout se od che­mie kte­ré je všu­de kolem plno...

Naskytla se mi mož­nost blí­že pro­zkou­mat tuto kníž­ku a tak jsem toho vyu­žil a musím říct že jsem nad­mí­ru spo­ko­jen. A proč? To vám zde popíšu:

Kniha jako celek má vel­mi nád­her­né zpra­co­vá­ní, plné uži­teč­ných infor­ma­cí o daných bylin­kách kte­ré najde­te pře­de­vším u nás v České repub­li­ce, Celkově je jich více než 100, nemu­sí­te se tedy bát že by jste o něja­kou byli­nu byli ochu­ze­ni. Kniha má taky vel­mi vel­kou pře­hled­nost, je totiž řaze­na abe­ced­ně a pod­le bar­vy kvě­tů. Jednoduché urču­jí­cí zna­ky a  jejich foto­gra­fie poří­ze­ny v jejich při­ro­ze­ném pro­stře­dí pomo­hou k jejich snad­né­mu urče­ní všem, kdo se zají­ma­jí o pří­ro­du a chtě­jí se dozvě­dět více o kon­krét­ním dru­hu. Kniha dále uvá­dí bota­nic­ké zařa­ze­ní rost­lin, lido­vé názvy, půvo­dy jmen, zají­ma­vos­ti i vyu­ži­tí rost­lin jako léči­vých byli­nek či zdra­vých potravin.Rostliny zařa­ze­né do této pub­li­ka­ce jsou pou­hým vzor­kem z pes­t­ré nabíd­ky pla­ně ros­tou­cích dru­hů, kte­ré nám naše pří­ro­da na kaž­dém kro­ku nabí­zí a kte­ré může­me na svých toul­kách pří­ro­dou spo­leč­ně obje­vo­vat. Cílem této kni­hy je sezná­mit lidi s těmi nejbšž­něj­ší­mi a pomo­cí jed­no­du­ché­ho vám pomo­ci s jejich základ­ním urče­ním.

Kniha je vel­mi pěk­ná, jedi­ná věc co to kazí je věc kte­rá tam chy­bí a to je něja­ký malý receptář. Kniha tedy dostá­vá ode mne 8/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Riddick [60%]11. ledna 2014 Riddick [60%] Na návrat jednoho z nejvíce charysmatických vrahů v celé galaxii se čekalo opravdu dlouho. Vin Diesel se na třetí snímek s Riddickem snažil sehnat už od Kroniky temna, která v kinech […] Posted in Filmové recenze
  • Locusts: The 8th Plague (2005)27. července 2012 Locusts: The 8th Plague (2005) Hrát si na boha se nevyplácí!!! Zvláště, když vás váš výtvor může následně klidně sežrat. Společnost Silogen se chce pokusit prorazit na trhu a dopomoci jim k tomu má jejich […] Posted in Horory
  • Rozhovor s Petrem Horákem2. listopadu 2016 Rozhovor s Petrem Horákem Jak se vaše studio dostalo k práci na novém českém animovaném filmu Lichožrouti? S režisérkou Galinou Miklínovou spolupracujeme již mnoho let a dokonce jsme i producenti většiny jejich […] Posted in Rozhovory
  • Falcon a Winter Soldier - Jeden svět, jedno lidstvo23. dubna 2021 Falcon a Winter Soldier - Jeden svět, jedno lidstvo Po oddechovce z minulého týdne byla závěrečná epizoda nepřekvapivě plná akce, a musím říci, ze akce skvělá. Sam Wilson zkombinoval svá typická křídle s nově nabytým štítem a výsledek stojí […] Posted in Krátké recenze
  • Míša a její malí pacienti: Nečekaní hosté - Míša opět pomáhá zvířátkům30. prosince 2018 Míša a její malí pacienti: Nečekaní hosté - Míša opět pomáhá zvířátkům Míša je teprve sedmiletá holčička, která není až tak v uvozovkách úplně běžným děvčátkem, které chodí do školy. Bydlí v malém městečku a jejím nejlepším kamarádem je psík Pupík. Nejraději […] Posted in Recenze knih
  • IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie4. dubna 2019 IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie Oceňovaná filmová, divadelní a televizní herečka Iva Janžurová, která má na svém kontě Cenu Alfréda Radoka i Thálii a Křišťálový glóbus za celoživotní přínos české kinematografii z 50. […] Posted in Rozhovory
  • Na nože | Knives Out6. ledna 2020 Na nože | Knives Out Na nože -  © 2020 Lionsgate / Vertical Entertainment  Rian Johnson se po kontroverzně přijaté osmé epizodě Hvězdných válek a jeho odchodu od připravované […] Posted in Filmové recenze
  • F5 F5 F5 23. prosince 2019 F5 F5 F5 2 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 [79%]19. listopadu 2010 Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 [79%] http://www.csfd.cz/film/230063-harry-potter-a-relikvie-smrti-cast-1/ V kinech ČR: 18.11.2010 V kinech SK: 18.11.2010 Začátek konce. Tak by se dala nazvat první část posledního dílu […] Posted in Filmové recenze
  • Amsterdamned (1988)23. listopadu 2011 Amsterdamned (1988) V amsterdamských vodních kanálech začne řádit záhadný zabiják. Amsterdam začínají děsit zprávy o podivných vraždách poblíž městských vodních kanálů. Případu se ujímá inspektor Visser, […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52608 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71945 KB. | 08.12.2023 - 14:09:18