Kritiky.cz > Recenze knih > Titeuf - Má mě ráda? - kniha

Titeuf - Má mě ráda? - kniha

885 bg
885 bg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Titeuf je už vět­ší kluk, kte­rý cho­dí do ško­ly, má malou sestřič­ku a zají­má se o hol­ky, ty však o jeho oso­bu vůbec. Jednou ráno se mu zdá pří­šer­ný sen – sta­ne se z něj hol­ka. Dokonce rodi­če ho ráno jme­nu­jí dív­čím jmé­nem – Titeufka. Všechno je naru­by, všu­de oko­lo sebe má hol­či­čí věci. Nemůže tomu ani uvě­řit, že z jeho klu­či­čí­ho krá­lov­ství je najed­nou to dív­čí. Bohužel musí jí vymó­dě­ný do ško­ly i jako hol­ka. Hned se k němu shluk­nou hol­ky, ale Titeuf je nesvůj. Běží za svým nej­lep­ším kama­rá­dem Emanem, ale ten neví, co po něm Titeufka chce. Nakonec se z ošk­li­vé­ho snu pro­bu­dí, respek­ti­ve jeho mamin­ka, kte­rá ráno při­jde, aby vstal a nasní­dal se.

Jednoho rána ve ško­le dosta­ne Titeuf poně­kud ztřeš­tě­ný nápad. Rozhodne se, že bude svo­je smradla­vé ponož­ky věšet ostat­ním spo­lu­žá­kům na nos. Vlastně ho na to nechtě­ně při­ve­de Eman, kdy o něm v šat­ně pro­hlá­sí, že je ponož­ko­vý tero­ris­ta. Ovšem jeho počí­ná­ní neu­jde paní uči­tel­ce a ta mu dá za trest opsat pade­sát­krát větu o tom, že už nebu­de věšet spo­lu­žá­ko­vi špi­na­vé ponož­ky na rov­nát­ka. Ve výtvar­né výcho­vě se Titeuf také vyzna­me­ná. Nakreslí mís­to kvě­ti­ná­čů lase­ry, rake­ty, tur­bo­re­ak­tor a navíc kost­ry s krví. Když se ho uči­tel­ka zeptá, co to je za čmá­ra­ni­ci, nena­pad­ne ho nic chytřej­ší­ho než pro­hlá­sit, že je to táta, jak bije mámu kvě­ti­ná­čem.

Samozřejmě i rodi­če Titeufa pozvou do ško­ly. Ti jsou prá­vem naštva­ní, ale Titeuf se vymlou­vá na to, že si musel něco vymys­let, aby neschy­tal kou­li z kres­le­ní. Když mají jed­nou takhle Titeuf a jeho spo­lu­žá­ci hodi­nu pla­vá­ní, tak Eman kama­rá­do­vi pro­zra­dí, že s brý­le­mi pod vodou viděl, jak něko­mu spadly plav­ky. Titeuf oka­mži­tě žado­nil, aby mu je půj­čil a Eman, že jo, ale musí je vrá­tit. Titeuf teda pla­ve pod vodou s brý­le­mi, ale je naštva­ný, pro­to­že se nic nedě­je. Nakonec na něj k dovr­še­ní vše­ho zlé­ho, sko­čí sto­ki­lo­vý chlap a Titeuf má z toho čer­ve­nou ránu na obli­če­ji.

Jednou takhle při­je­de na návště­vu teta Pája, sest­ra Titeufovy mamin­ky. Ta je posed­lá vším eko­lo­gic­kým a coko­liv co si sama nevy­ro­bí, pova­žu­je za špat­né. Přivezla i dár­ky dětem. Pinďa dosta­la hrač­ku ze dře­va a Titeuf cihlu, o kte­ré pro­hlá­si­la, že je to 3D kera­mic­ké puzzle. Jednou tkhle ve ško­le bylo vel­ké pozdvi­že­ní. Přijde do tří­dy nová spo­lu­žač­ka – Ramatu. Pochází z váleč­né zóny. Skoro celou její rodi­nu vyvraž­di­li a ona tu má nyní nový domov a také ško­lu. Moc dob­ře neu­mí Titeufovu rod­nou řeč, ale spo­lu­žák si všim­ne, že Ramatu se Titeuf líbí.

Ten na ni začne mys­let ve dne v noci. Nakonec skon­cu­je se svou spo­lu­žač­kou Naďou, i když spo­lu vůbec necho­dí, to jen Titeuf za ní pořád cho­dí. Naďa se mu vysmě­je, že koneč­ně bude mít pokoj, když Titeuf začne otra­vo­vat něja­kou jinou. Jenže po jeho odcho­du se jí začnou kou­let slzy. Titeuf se odhod­lá pozvat Ramatu na ran­de. Sednou si spo­lu na lavič­ku před lékár­nu. To se vcel­ku vyve­de. Na to dal­ší už Titeuf musí vzít svou malou sest­ru, kte­rou mu vnu­tí mamin­ka. O něja­ký čas poz­dě­ji je Ramatu svěd­kem klu­či­čích nechut­nos­tí, kte­rým se Titeuf s Emanem a klu­ky baví a roz­hod­ne se, že se s Titeufem nebu­dou tak čas­to vídat.

Je to dob­rá pohád­ko­vá kníž­ka, řek­la bych, že pro vět­ší děti. Psaná for­mou komik­su, typic­ky fran­couz­ská, nicmé­ně pro star­ší mlá­dež vhod­ná. Má 48 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 183 Kč zde.

 • Autor: ZEP
 • Žánr: děti a mlá­dež
 • Nakladatelství: Mladá Fronta
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […] Posted in Recenze knih
 • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […] Posted in Recenze knih
 • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […] Posted in Recenze knih
 • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […] Posted in Recenze knih
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […] Posted in Recenze knih
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […] Posted in Recenze knih
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […] Posted in Recenze knih
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […] Posted in Recenze knih
 • Malý princ - Malý princ a Hadova planeta16. července 2017 Malý princ - Malý princ a Hadova planeta Malý princ se i s Liškou vrátil z další výpravy, kde musel čelit dalším překážkám, které mu připravil Had, ale vymotali se z toho a Malý princ poslal své milované Růži o tom všem dopis. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83164 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71700 KB. | 14.07.2024 - 18:31:03