Kritiky.cz > Horory > Grizzly Rage (2007)

Grizzly Rage (2007)

rp Grizzly Rage07 cover.jpg
rp Grizzly Rage07 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

David DeCoteau ten­to­krát vymě­nil GAY téma­ti­ku za pomstu roz­zu­ře­né med­vě­di­ce, ale o moc lépe to tedy nedo­padlo.

Čtveřice tee­nage­rů vyrá­ží na výlet, na kte­rém si chtě­li užít spous­tu dob­ro­druž­ství. To se jim sice násled­ně vypl­ní, ale zce­la odliš­ným způ­so­bem, než si plá­no­va­li. Nedovoleně vje­dou do uza­vře­né­ho par­ku, kde během zbě­si­lé jízdy sra­zí mlá­dě grizzly­ho a poško­dí svůj vůz. Záhy se na scé­ně obje­ví roz­zu­ře­ná mat­ka, kte­rá se roz­hod­ne potrestat smrt své­ho mlá­dě­te. Jeden po dru­hém oku­sí její hněv a ost­ré drá­py. 

Český název: Grizzly: Pomsta šel­my
Režie: David DeCoteau
Rok výro­by: 2007
Délka: 86 min
Země: Kanada
Hrají:
Kate Todd…(Lauren Findley)
Tyler Hoechlin…(Wes Harding)
Graham Kosakoski…(Sean Stover)
Brody Harms…(Ritch Petroski)

Kanadský tele­viz­ní horor/thriller si vzal pod svá reži­sér­ská kří­d­la David DeCoteau, což již od samot­né­ho začát­ku budi­lo znač­né roz­pa­ky. Ti, kte­ří pozor­ně­ji sle­du­jí jeho tvor­bu, ví, že se posled­ní dobou zamě­řil pře­de­vším na laci­né kous­ky, kte­ré roz­hod­ně nepře­ky­pu­jí nějak závrat­ně okouz­lu­jí­cím scé­ná­řem. Ve vět­ši­ně z nich se obje­vu­jí vyhas­lé hvězdy a pře­de­vším dob­ře sta­vě­ní mla­dí­ci v hed­váb­ných sli­pech. Zde sice čtyřpro­cent­ní ostrou­ha­li, ale kva­li­ta fil­mu se výmě­nou gay téma­ti­ky s roz­zu­ře­ným med­vě­dem roz­hod­ně nezved­la. Za vše může pře­de­vším vel­mi sla­bé zpra­co­vá­ní a hro­ma­da nelo­gic­kých kopan­ců.
Jakožto milov­ník zví­ře­cích horo­rů jsem se těšil na sluš­nou grizz­ly odpla­tu, gore scé­ny a pře­de­vším pro­pra­co­va­něj­ší atmo­sfé­ru, ale odmě­nou mi byla pod­prů­měr­ná podí­va­ná, při kte­ré se napě­tí obje­vi­lo jen něko­li­krát (snad omy­lem) a to ješ­tě na vel­mi krát­kou dobu. Pokud se to tak dá tedy nazvat. Zvláště kame­ra­man by potře­bo­val pořád­ně pro­plesk­nout přes obě půl­ky tvá­ře, pro­to­že to co před­vá­děl spo­leč­ně se stři­ha­čem, se snad nedá ozna­čit ani za špat­ně odve­de­nou prá­ci. Chaotické zábě­ry, tře­pa­jí­cí se kame­ra a hlav­ně nevy­u­ži­tý poten­ci­ál pro­stře­dí – to vše mělo za násle­dek vel­mi sla­bou úro­veň fil­mu. Přitom sta­či­lo si více pohrát s atmo­sfé­rou (lovec­ká cha­ta se k tomu pří­mo nabí­ze­la), jed­not­li­vé úto­ky med­vě­da více pro­pra­co­va­né (ne oprav­du nesta­čí, že tee­nage­ři léta­jí vzdu­chem) a hlav­ně byla citel­ně znát absen­ce leka­cích scén. Tvůrci si zřej­mě mys­le­li, že jim divák seže­re i s navi­já­kem fakt, že se med­vě­di­ce při­kra­de poti­chu zeza­du ke své obě­ti, nebo jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku zmi­zí v říd­kém poros­tu, aby se násled­ně obje­vi­la hned za (před) prcha­jí­cí obě­tí. Tohle mož­ná mělo šan­ci uspět u malých děcek, ale jinak urči­tě ne.
Grizzly Rage tak po vět­ši­nu času hlav­ně nudí. A to doslo­va. Už jsem si zvy­kl, že vět­ši­na níz­ko­roz­počto­vých fil­mů doslo­va pře­ky­pu­je nelo­gic­ký­mi prv­ky, špat­ný­mi herec­ký­mi výko­ny i efek­ty, ale tady měli tvůr­ci k dis­po­zi­ci 2000000 dola­rů. Tak co s nimi sak­ra děla­li? Kam se podě­li? Jsem oprav­du zkla­ma­ný z toho­to fil­mu a za jedi­ný zají­ma­vý moment bych ozna­čit ono lovec­ké náči­ní, kte­ré se nalé­za­lo v cha­tě. Jenže zde bylo jen jako deko­ra­ce, což byla obrov­ská ško­da. Rozhodně ten­to film nedo­po­ru­ču­ju. I ten­to kou­sek je sou­čás­tí Maneater Series. 

Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Infected (2013)22. května 2017 Infected (2013) Michael Madsen a William Forsythe si chtěli udělat hezký víkend se svými rodinami a přáteli. Jenže vypukne další nákaza, která promění lidi, ale i zvířata v krvelačné […] Posted in Horory
  • Titulky k Vienna Blood S01E03 - The Lost Child15. prosince 2019 Titulky k Vienna Blood S01E03 - The Lost Child V posledním díle první série půjdou Oskar s Maxem po stopě kultu s dlouhodobou tradicí na vojenské škole, kam shodou okolností chodí i Maxův synovec Daniel. A Oskar se bude muset poprat se […] Posted in Titulky
  • RETROBIJÁK 60. - 90. let - 0310. května 2023 RETROBIJÁK 60. - 90. let - 03 Posted in Videa
  • Zlodějka knih - ZAČÁTKY3. ledna 2014 Zlodějka knih - ZAČÁTKY ZLODĚJKA KNIH je filmovou adaptací oblíbeného stejnojmenného bestselleru. Vypráví příběh odvážné dospívající dívky Liesel, která je poslána během druhé světové války do pěstounské rodiny […] Posted in Filmové premiéry
  • Jan Urban: Jak lépe naložit s časem. 50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný7. prosince 2015 Jan Urban: Jak lépe naložit s časem. 50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný „V rozporu s tím, co občas slyšíme, čas nelze řídit. Plyne totiž bez ohledu na naši vůli nebo přání. Lze s ním jen lépe nebo hůře naložit.“ To jsou úvodní slova knihy Jana Urbana Jak lépe […] Posted in Recenze knih
  • San daikaiju: Chikyu saidai no kessen (1964)12. září 2012 San daikaiju: Chikyu saidai no kessen (1964) Nadešel čas spojit síly, protože nový protivník se rozhodl vyhubit celou planetu… Na Zemi dopadne kus meteoritu, který se ihned stane terčem pozornosti vyhlášených vědců. […] Posted in Horory
  • Wonka – Recenze – 70 %14. prosince 2023 Wonka – Recenze – 70 % Willy Wonka je postava z dětské knížky Karlík a továrna na čokoládu spisovatele Roalda Dahla, z jehož díla vzešly třeba i filmové adaptace Obr Dobr nebo Fantastický pan Lišák. Přímo […] Posted in Filmové recenze
  • Vlajky našich otců -21. května 2009 Vlajky našich otců - Vlajky našich otců - Recenze 29.March.2007 Recenze Autor: Tomáš Lojík […] Posted in Recenze
  • Dobrodružství pavouka Čendy 2 - kniha - recenze - 100 %27. března 2017 Dobrodružství pavouka Čendy 2 - kniha - recenze - 100 % Druhý díl pohádky o malém pavoukovi jménem Čenda má podtitul V lese a tentokrát spisovatel a ilustrátor Pavel Čech kromě kresby sáhl i k písmu – rozumějme – je to naprosto plnohodnotný […] Posted in Recenze knih
  • Legendy zločinu | Legend [75%]19. října 2015 Legendy zločinu | Legend [75%] Bratři Krayové patří mezi nejznámější evropské zločince minulého tisíciletí. Příběh dvojčat, která ovládala v 50. a 60. letech Londýnské podsvětí, byl již několikrát zadaptován, nicméně […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46668 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72214 KB. | 22.05.2024 - 17:17:01