Kritiky.cz > Horory > Shadow of the Vampire (2000)

Shadow of the Vampire (2000)

rp Shadow of the Vampire 28200029.jpg
rp Shadow of the Vampire 28200029.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vzbuzuje hrů­zu i strach, ale je to sku­teč­ně oprav­do­vý herec?
Režisér Murnau se roku 1921 se chys­tá nato­čit prů­lo­mo­vý film své kari­é­ry, kte­rý by mu při­ne­sl tou­žeb­ně oče­ká­va­nou slá­vu a uzná­ní. Nastanou však pro­blémy, se kte­rý­mi nepo­čí­tal. Chtěl jako prv­ní zfil­mo­vat pří­běh hra­bě­te Drákuly pod­le Stokerova romá­nu, ale vdo­va po slav­ném spi­so­va­te­li mu neda­la autor­ské prá­va. Rozhodl se pro­to pozmě­nit jmé­na hlav­ních postav i mís­to, kde se měl děj ode­hrá­vat. Herci sice tomu­to pro­jek­tu moc nevě­ří, ale reži­sé­ro­va zapá­le­nost jim dává nadě­ji, že vše dopad­ne dob­ře. Velkou otáz­kou však zůstá­vá iden­ti­ta hlav­ní­ho hrdi­ny. Má jej hrát jis­tý Max Schreck, kte­ré­ho ovšem doteď nikdo z nich nevi­děl. Údajně jde o vel­ké­ho pro­fe­si­o­ná­la, kte­rý potře­bu­je dosta­tek času na to, aby se vžil do své role i pro­stře­dí a pro­to se ke zbyt­ku štá­bu a her­ců při­dá­vá až poz­dě­ji. U ostat­ních však vzbu­zu­je spí­še hrů­zu a to nejen svým vzhle­dem, ale i veli­ce podiv­ným cho­vá­ním. Během natá­če­ní se navíc začnou oko­lo něj dít veli­ce zvlášt­ní věci, kte­ré jeho kole­gům roz­hod­ně nepři­da­jí na kli­du…

Český název: Ve stí­nu upí­ra
Režie: E. Elias Merhige
Rok výro­by: 2000
Délka: 92 min
Země: Velká Británie / Lucembursko / USA
Hrají:
John Malkovich...(Friedrich Wilhelm Murnau)
Willem Dafoe...(Max Schreck)
Udo Kier...(Albin Grau)
Catherine McCormack...(Greta Schröder)
Eddie Izzard...(Gustav von Wangenheim)
Cary Elwes...(Fritz Arno Wagner)
...a dal­ší
Pokud se budu dívat na tenhle film jako na horo­ro­vou paro­dii, tak musím uznat, že se tvůr­cům sku­teč­ně poved­lo stvo­řit váž­ně doce­la půso­bi­vý sní­mek, ale jeli­kož tohle mys­le­li váž­ně tak… Jediné co mě oprav­du dosta­lo, byl herec­ký výkon W. Dafoea, kte­rý byl oprav­du okouz­lu­jí­cí.
Zbytek her­ců však půso­bil na můj vkus hod­ně komic­ky a ty „vyhu­le­né“ scé­ny spí­še trap­ně. Dle mého názo­ru jde o oby­čej­ný prů­měr­ný sní­mek, kte­rý je sice do jis­té míry sku­teč­ně ori­gi­nál­ní a tvůr­čí myš­len­ka cool, ale pořád jsem z něj cítil jakousi trap­nost, kte­rou v horo­ro­vém žán­ru moc nemu­sím.
Tím vás samo­zřej­mě nechci od toho­to fil­mu nějak odra­zo­vat, pro­to­že dle ohla­sů jde o veli­ce oblí­be­ný a svým způ­so­bem i uzná­va­ný film, ale jeho tvůr­ci se pros­tě moc netre­fi­li do mého vku­su. Chápu, že šlo o jakousi poctu a pokus o vzkří­še­ní němých fil­mů a pře­de­vším pro mno­hé kul­tov­ní zále­ži­tos­ti Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, ale mě to pros­tě při­šlo až moc při­ta­že­né za vla­sy a do jis­té míry i zesměšňu­jí­cí. Nechci ovšem ten­to kou­sek jen hanit, pro­to­že se zde dá sku­teč­ně nara­zit na něko­lik veli­ce pove­de­ných scén, při kte­rých zaple­sa­lo i mně u srd­ce.
Jde pře­váž­ně o scé­ny, ve kte­rých figu­ro­val fil­mo­vý Max Schreck – coby Willem Dafoe. Jeho zjev i herec­ký pro­jev byli na veli­ce dob­ré úrov­ni a mís­ty z něj šel sku­teč­ně strach. Bylo vidět, že si natá­če­ní sku­teč­ně uží­val a vydal ze sebe úpl­ně všech­no ze své­ho umu. Zdatně mu sekun­do­val i John Malkovich, kte­rý má herec­tví pros­tě v krvi – veli­ce dob­ře si vede ve vět­ši­ně fil­mů, ve kte­rých jsem měl mož­nost ho vidět. No a zby­tek? To už byl v mých očích o dost hor­ší. Nezachránila to ani Catherine McCormack či Udo Kier, od kte­rých jsem oče­ká­val tedy mno­hem více. Shadow of the Vampire tak bohu­žel nena­pl­nil mé oče­ká­vá­ní a já mu pros­tě nedám lep­ší než prů­měr­né hod­no­ce­ní.
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pacific Rim: Povstání (Pacific Rim: Uprising) - Recenze - 60%21. března 2018 Pacific Rim: Povstání (Pacific Rim: Uprising) - Recenze - 60% Jak bude vypadat nové střetnutí hrstky lidí bojující s obrovskými příšerami tentokrát? Máme před sebou opět mohutné střety velikých rozměrů - doslova. Z nějaké té díry světa (ať už to zní […] Posted in Filmové recenze
  • V ráji6. srpna 2023 V ráji Šikovný debut se super námětem a jeden z těch lepších filmů od Netlixu. V ráji má tématicky nejblíže asi k Vyměřenému času, máme tu biotechnologickou firmu, která dokáže manipulovat s […] Posted in Krátké recenze
  • Moje pocity-encyklopedie pro děti2. prosince 2023 Moje pocity-encyklopedie pro děti Pracujete s dětmi? Hledáte zajímavou publikaci o emocích? Řešíte nějaký problém a nevíte, jak z toho ven? Tak právě vám je určena encyklopedie pro děti s názvem Moje pocity. Vydal ji […] Posted in Recenze knih
  • Under Capricorn (Pod obratníkem Kozoroha 1949)10. června 2012 Under Capricorn (Pod obratníkem Kozoroha 1949) Austrálie je zemí, která je plná Australanů. To platilo v na počátku 19. století, kdy tam spolu s novým guvernérem dorazil i Charles Adare (guvernérův bratranec, či co), kterého si zahrál […] Posted in Filmové recenze
  • Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány.29. září 2020 Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány. V zaběhané mašinérii vztahů, orientované na legální i nelegální vydělávání peněz, se v rozmezí deseti let odehrává příběh trojice zúčastněných osob: Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro) je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nefarious7. června 2023 Nefarious Slušné psychologické Drama lehce řízlé Thrillerem. ( O horor se nejedná!). Musím uznat, že na to, že jde o nenápadný a neznámý počin, který plul pod radarem, tak Nefarious rozhodně […] Posted in Krátké recenze
  • Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe27. března 2024 Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe Jste-li vášnivými milovníky zvířat nebo domácích mazlíčků a nenechá vás nehezké zacházení se zvířaty chladnými, možná jste zatoužili shlédnout film GUMP – jsme dvojka, nový film […] Posted in Filmové recenze
  • Máte rádi brambory? Pozor na jejich úpravu, radí vědci28. srpna 2013 Máte rádi brambory? Pozor na jejich úpravu, radí vědci U lidí, kteří jedí smažené brambory dvakrát nebo vícekrát týdně, existuje dvojnásobné riziko předčasného úmrtí ve srovnání s těmi, kteří se jim spíše vyhýbají, ukázala nedávná studie […] Posted in Domácí rady
  • Old Guard: Nesmrtelní - Charlize Theron by chtěla svůj "akčňák"10. července 2020 Old Guard: Nesmrtelní - Charlize Theron by chtěla svůj "akčňák" Sloužit navěky je těžší, než se zdá. Tajná skupina záhadných vojáků, kteří nikdy neumírají, chrání pod vedením bojovnice Andy (Charlize Theron) smrtelný svět už stovky let. Jednotka […] Posted in Filmové recenze
  • Sharknado 2: The Second One (2014)3. října 2014 Sharknado 2: The Second One (2014) Žraloci tentokrát budou padat na New York a jen Ian Ziering ho může zachránit. Fin a April přežili „Žralokonádo“ v Los Angeles a rozhodli se vrátit do New Yorku, kde […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28996 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72016 KB. | 21.04.2024 - 20:00:05