Kritiky.cz > Horory > Nightwatch (1997)

Nightwatch (1997)

rp nightwatch97 cover.jpg
rp nightwatch97 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Práce hlí­da­če mrtvých těl není zrov­na moc dob­rý job. O čemž se vel­mi rych­le pře­svěd­čí Ewan McGregor, kte­rý se dosta­ne do hle­dáč­ku séri­o­vé­ho vra­ha.

Martin se během stu­dií práv roz­hod­ne vylep­šit svůj roz­po­čet a tak při­jme prá­ci hlí­da­če v nemoc­nič­ní már­ni­ci. Ze začát­ku má z nové­ho mís­ta tro­chu oba­vy, ale postu­pem času si na něj začne zvy­kat. Kanadský žer­tík jeho pří­te­le Jamese však odstar­tu­je doslo­va lavi­nu potí­ží, kte­ré náh­le obklo­pí Martina. Nejenom že jej začne otra­vo­vat pou­lič­ní šlap­ka, se kte­rou se jed­nou sešel, ale začne mít pro­blémy i se svou pří­tel­ky­ní, má podiv­né vidi­ny a zaměst­nan­ci nemoc­ni­ce jej začnou mít za bláz­na. Nemá ani tuše­ní, že se dostal do hle­dáč­ku séri­o­vé­ho vra­ha, kte­rý vraž­dí mla­dé ženy a vše se sna­ží hodit prá­vě na něj. Policie z něj udě­lá hlav­ní­ho pode­zře­lé­ho a tak mla­dé­mu hlí­da­či nezbý­vá nic jiné­ho, než se poku­sit očis­tit své jmé­no. 

Český název: Hlídač mrtvých
Režie: Ole Bornedal
Rok výro­by: 1997
Délka: 101 min
Země: USA
Hrají:
Ewan McGregor…(Martin Bells)
Patricia Arquette…(Katherine)
Josh Brolin…(James Gallman)
Lauren Graham…(Marie)
Nick Nolte…(inspektor Thomas Cray)
Brad Dourif…(doktor)
…a dal­ší

Vskutku zají­ma­vý námět a pře­de­vším mís­to kde se ode­hrá­vá vše důle­ži­té – přes­ně to byli dva hlav­ní fak­to­ry, kte­ré mě na tom­to fil­mu láka­li asi nej­ví­ce. S výpo­mo­cí v már­ni­ci mám své vlast­ní zku­še­nos­ti a už bych do toho asi podru­hé nešel. Každopádně mě podob­ná mís­ta coby zary­té­ho horo­ro­vé­ho fan­du vždy fas­ci­nu­jí. I pro­to jsem oče­ká­val solid­ní atmo­sfé­ric­kou podí­va­nou, kte­ré se mi ovšem dosta­lo jen v oprav­du chu­dob­né míře. Což mě doce­la zkla­ma­lo, pro­to­že poten­ci­ál k lep­ší show by se tu urči­tě našel.
Potemnělé chod­by nemoc­ni­ce, mrt­vo­ly, samo­ta a strach: to všech­no pří­mo vybí­ze­lo k vytvo­ře­ní parád­ní atmo­sfé­ry, jen­že to by muse­li tvůr­ci více zapra­co­vat na leka­cích scé­nách a vygra­do­vat napě­tí. Jenže to se jim moc neda­ři­lo. Za vůbec nej­lep­ší pova­žu­ju ony hlí­da­čo­vy pochůz­ky po nemoc­ni­ci a jeho zkra­co­vá­ní dlou­hé chví­le. Chvílemi jsem nevě­děl, jest­li není hlav­ní hrdi­na zhu­le­ný, ale McGregor svou roli zvlá­dl na výbor­nou. S výpo­mo­cí hudeb­ní­ho dopro­vo­du se pře­ce jenom obje­vi­ly i veli­ce solid­ní pasá­že. Navíc, když k tomu tvůr­ci při­da­li i něko­lik humor­ných situ­a­cí (viz scé­na z restau­ra­ce), nebo dra­ma­tic­ké vsuv­ky smr­ti pro­sti­tu­tek, roz­ho­dl jsem se pros­tě to prů­měr­né hod­no­ce­ní dát.
Rovněž mě potě­ši­la i účast něko­li­ka zná­mých tvá­ří v čele s Noltem, nebo Dourifem, leč tito páno­vé nepři­da­li nic nad­stan­dart­ní­ho, za což bych je mohl vychva­lo­vat do nebes. Šedý prů­měr před­ved­ly i jejich kole­gy­ně Lauren Graham a Patricia Arquette. Ty však nedo­sta­ly moc pro­sto­ru před­vést co v nich je. Nightwatch tak sice nedo­pa­dl úpl­ně nej­hůře, ale měl roz­hod­ně navíc. Bohužel vel­mi brzy se mi vykou­ří z hla­vy a sám nevím, jest­li se na něj ješ­tě vůbec někdy podí­vám zno­vu. Snad jen kvů­li těm „Himalájím“…

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Highlights: RUSSIA vs DENMARK | 2021 #IIHFWorlds26. května 2021 Highlights: RUSSIA vs DENMARK | 2021 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Zombieland: Rána jistot (2019)20. října 2019 Zombieland: Rána jistot (2019) Talentovaný Ruben Fleischer servíruje Komedii roku, Jízdu roku a Zombie film roku!Musím se přiznat, že jsem po trailerech filmu příliš nevěřil, ale už od úvodních minut bylo zaděláno na […] Posted in Krátké recenze
  • Shark Attack (1999)14. ledna 2012 Shark Attack (1999) U pobřeží jednoho menšího afrického města se začínají množit útoky žraloků na lidi. Steven je nadaný student biologie, který by se již brzy měl dočkat doktorského titulu. Nyní však musí […] Posted in Horory
  • Neutečeš (2014)30. dubna 2015 Neutečeš (2014) Jedna z těch slabších kino návštěv letošního roku. K IT Follows jsem si dopředu nic nezjišťoval, dokonce ani trailer jsem nezhlédl, takže jsem neměl žádná očekávání, avšak o příliš děsivý […] Posted in Krátké recenze
  • Noční koupání26. ledna 2024 Noční koupání První Mainstream horor letoška a je to dle očekávání pěkná zívačka. Nápad se strašidelným bazénem mohl být refrešující, ale je to generické až běda ve všech ohledech. Atmosféra žádná, […] Posted in Krátké recenze
  • Cukrářské zdobení – překrásné dobroty16. ledna 2024 Cukrářské zdobení – překrásné dobroty Jakmile jsem poprvé otevřela půvabnou publikaci od Klaudie Puchałky, nedokázala jsem se od ní odtrhnout. Vyniká velkým množstvím fotografií a podrobnými postupy, jak vytvořit překrásná […] Posted in Recenze knih
  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […] Posted in Recenze knih
  • Gran Turismo 7 má vyjít již v první polovině roku 2021....3. listopadu 2020 Gran Turismo 7 má vyjít již v první polovině roku 2021.... Gran Turismo 7 má vyjít již v první polovině roku 2021. Nasvědčuje tomu malá poznámka v oficiálním traileru na PS5 pro kanadský Youtube. Posted in Krátké herní aktuality
  • Demoliční derby Wreckfest od tvůrců tvůrců série FlatOut...30. března 2021 Demoliční derby Wreckfest od tvůrců tvůrců série FlatOut... Demoliční derby Wreckfest od tvůrců tvůrců série FlatOut bude vylepšené pro PS5. Upgrade se bude od 1. 6. 2021 pro majitele PS4 verze prodávat za €10 (260 Kč), samostatná PS5 verze pak za […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Rosanes Kerby: Proměny zvířat7. listopadu 2016 Rosanes Kerby: Proměny zvířat Každý si určitě pamatuje ty časy, když jste jako malé dítě vybarvovalo omalovánky s různými zvířaty, pohádkovými postavami a spousty dalších. I já jsem kdysi vybarvoval a proto když jsem […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65098 s | počet dotazů: 246 | paměť: 71542 KB. | 18.06.2024 - 11:09:01