Kritiky.cz >

Zatímco CEO Activision Blizzard Bobby Kotick inkasoval za...

Zatímco CEO Activision Blizzard Bobby Kotick inka­so­val za loň­ský rok inka­so­val 4 mili­ar­dy korun, spo­leč­nost pro­pus­ti­la 190 zaměst­nan­ců. Agentura Bloomberg uvá­dí, že Activision Blizzard odmě­nil pro­puš­tě­né zaměst­nan­ce kupó­nem v hod­no­tě... Read more »

Blizzard pravděpodobně pracuje na AAA FPS. Vypovídá to z...

Blizzard prav­dě­po­dob­ně pra­cu­je na AAA FPS. Vypovídá to z nabíd­ky pra­cov­ních pozic pro nový pro­jekt. O tom, že má Blizzard vel­ké plá­ny svěd­čí o počet vypsa­ných inze­rá­tů, kte­rých je 400, z toho 55... Read more »

Diablo II: Resurrected bude poslední remaster. Došel...

Diablo II: Resurrected bude posled­ní remas­ter. Došel mate­ri­ál, kte­rý by mohl Blizzard omla­zo­vat, uve­dl vice­pre­zi­dent Allen Adham pro CNET. Dá se oče­ká­vat, že Blizzard do budouc­na při­jde s nový­mi znač­ka­mi. Read more »

Overwatch si v rámci zimního eventu můžete vyzkoušet zcela...

Overwatch si v rám­ci zim­ní­ho even­tu může­te vyzkou­šet zce­la zdar­ma. Blizzard rov­něž zlev­nil Legendary Edition o 50%. Speciální akce kon­čí 4. 1. 2021. Read more »
Stránka načtena za 2,30315 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47492 KB. | 25.04.2024 - 05:45:47