Kritiky.cz >

Magická hlubina

Magická hlu­bi­na je francouzsko-italský film, na jehož scé­ná­ři, kopro­duk­ci a režii se podí­lel Luc Besson, kte­rý byl uve­den do kin v roce 1988. Tento gene­rač­ní film je vol­ně zalo­žen na živo­tě... Read more »

Můj přítel Vinnetou - Děj seriálu

(1. díl) Tlupa ban­di­tů vede­ná Sammy Cookem une­se z ves­ni­ce Arapahů mla­dé­ho indi­án­ské­ho míšen­ce. Indiáni v čele s Vinnetouem a Starým med­vě­dem pro­ná­sle­du­jí ban­di­ty a nalez­nou jejich úkryt. Dojde k boji, při němž jsou Malý med­věd i Starý... Read more »

Můj přítel Vinnetou (1980) - Mein Freund Winnetou

Po nato­če­ní posled­ní may­ov­ky Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smr­ti v roce 1968 se v tis­ku stá­le obje­vo­va­ly zprá­vy, že by měl být nato­čen dal­ší sní­mek o Vinnetouovi. Producenti Horst Wendlandt a Artur Brauner však... Read more »
Stránka načtena za 2,53724 s | počet dotazů: 176 | paměť: 47380 KB. | 21.04.2024 - 23:04:10