Kritiky.cz >

Jak vyznat v klimatu - encyklopedie pro školáky

Máte rádi kni­hy o poča­sí? Zajímáte se o růz­né změ­ny kli­ma­tu? Není vám lhos­tej­né, jak se lidé k naší pla­ne­tě cho­va­jí? Tak prá­vě vám je urče­na ency­klo­pe­die s názvem Jak se vyznat v kli­ma­tu.  Read more »

Lušti, hádej, čti si - pracovní sešit pro všechny holky a kluky

Baví tě kří­žov­ky? Máš rád hádan­ky? Hledáte pro své děti zají­ma­vý pra­cov­ní sešit, ve kte­rém si pro­cvi­čí abe­ce­du a při­tom se nebu­dou ani minu­tu nudit? Zuzana Pospíšilová je autor­kou pra­cov­ní­ho... Read more »

Napiš správně I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách - křížovky, osmisměrky, doplňovačky

Do rukou se mě dostá­vá hra­vý pra­cov­ní sešit, kte­rý vás a vaše děti sezná­mí s pra­vi­dly psa­ní i/y po měk­kých a tvr­dých sou­hlás­kách. Hravou a zábav­nou for­mou zvlád­ne­te všech­ny pra­vo­pis­ná cvi­če­ní bez chy­by, slzi­ček... Read more »

Než přijde Ježíšek – mnoho nápadů a námětů pro předvánoční čas

I když se může zdát, že je ješ­tě brzy, advent­ní čas se ale kva­pem blí­ží. V mé kni­hov­nič­ce mám řadu knih, pohá­dek i námě­tů na tvo­ře­ní s vánoč­ní téma­ti­kou. Novinka Venduly Hegerové... Read more »

Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?

Milujete čís­la a mate­ma­ti­ku v kom­bi­na­ci se ztřeš­tě­ný­mi nápa­dy? Tak pak se vám tato kni­ha bude veli­ce zamlou­vat, pro­to­že spo­lu s ní a s čís­ly si uži­je­te spous­tu „počet­ní“ zába­vy. Čas od času nás... Read more »
Stránka načtena za 3,00598 s | počet dotazů: 189 | paměť: 47535 KB. | 29.02.2024 - 00:15:40