Kritiky.cz >

Nádhera být ženou

Umění být vždy a za kaž­dé situ­a­ce „nád­her­nou a při­taž­li­vou“ ženou, je vel­mi nároč­ná dis­ci­plí­na, na kte­ré se vypla­tí pra­co­vat kaž­dič­ký den. Ovšem ne pro chti­vá jiná oka, ale pře­de­vším sama... Read more »
Stránka načtena za 2,51675 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47481 KB. | 25.04.2024 - 07:37:30