Kritiky.cz >

Film Bába z ledu získal šest Českých lvů

Film Bába z ledu, kte­rý byl od začát­ku vel­kým favo­ri­tem Českých lvů, pro­mě­nil svých pat­náct nomi­na­cí během slav­nost­ní­ho udě­lo­vá­ní fil­mo­vých cen v praž­ském Rudolfinu na šest Českých lvů. Film vyprá­ví pří­běh... Read more »

Podívejte se na videoklip ke vznikajícímu filmu Bajkeři

Adam a Vladimír Mišík, tedy otec a syn se spo­lu setka­li popr­vé pra­cov­ně při nahrá­vá­ní video­kli­pu k fil­mu Bajkeři, ke kte­ré­mu hud­bu slo­žil skla­da­tel Jan. P. Muchov. Read more »

VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)

Vladimír Mišík je jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí čes­ké popu­lár­ní hud­by již od 60. let 20. sto­le­tí. Svou tvor­bou ovliv­nil celou řadu uměl­ců ať už z hudeb­ní­ho, výtvar­né­ho či lite­rár­ní­ho pro­stře­dí. Muzikanti pod znač­kou ETC... Read more »

Rozhovor Vladimíra Mišíka k filmu Nechte zpívat Mišíka

Když za vámi popr­vé Jitka Němcová při­šla s tím, že by o vás chtě­la nato­čit doku­ment, čím vás pře­svěd­či­la, že jste na to kývl? Rockeři  coby  věč­ní “rebe­lo­vé“ o pomní­ky moc nesto­jí…... Read more »
Stránka načtena za 2,89681 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47687 KB. | 25.05.2024 - 10:54:34