Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Stříbrný lipan - Mistři slova - o rybím putování

Stříbrný lipan - Mistři slova - o rybím putování

mistri slova stribrny lipan duze
mistri slova stribrny lipan duze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
img16055
img16055

V hor­ním toku hor­ské řeky, žil same­to­vý vále­ček. Plaval si jen tak ces­tou neces­tou, mimo­cho­dem vel­mi hbi­tě. Občas se zasta­vil a bylo poté vidět, jak se vpře­du zužu­je v podlouhlou hla­vič­ku s hro­ti­tým rypáč­kem, navíc s vou­sa­tým a pohyb­li­vým. Za tím­to zví­řát­kem se hna­lo stej­né zví­řát­ko, avšak čiper­něj­ší - rejsek. Každý ho znal jako vod­ní­ho samo­tá­ře a nesná­šen­li­vé­ho morou­se a nyní cupi­tal za svou druž­kou, kte­ré se pod­ři­zo­val .V lid­ském svě­tě by se řeklo, že byl pod pan­toflem. Mimo toho­to osa­zen­stva si zde hrá­lo i pár dal­ších ryb. Platilo, že se zde lipa­nům, kte­ří tu žili, vel­mi líbi­lo. Aby ne, když měli abso­lut­ně čis­tou vodu.

Tak trá­vi­li dny ve hra­ní a sho­dě. Ovšem vše­ho do času. Když mezi ně při­pla­val pár rejsků, tak se kou­ka­li ukrýt. Měli štěs­tí. Tyhle dva lov zrov­na v tom­to oka­mži­ku neza­jí­mal. Spíš si také hrá­li, přes­to­že byli dáv­no dospě­lí. V té době si na bře­hu vyba­to­li­lo z pele­chu sta­ré a mrzu­té tcho­řis­ko s hla­si­tým zívá­ním. Nemohl se pro­brat, i když spal od čas­né­ho rána. Chtěl spát dál, avšak pro­bu­di­la ho jedi­ná kap­ka vody, jenž mu spadla na čenich. Na vrš­ku souš­ky uvi­děl vrá­nu a zavr­čel na ni, aby mu šla z očí. Zatím si začal ost­rým jazy­kem česat svou srst.

Tohle je pro mě zví­ře­cí pohád­ka, jak bych to já nazva­la. Jelikož milu­ju bez­mezně zví­řa­ta, tak mě nepře­kva­pi­lo, že se mi pří­běh líbil. V pod­sta­tě je to o zví­řa­tech, kte­rá jsou vol­ně žijí­cí v pří­ro­dě. Ty mají dost těž­ký život, aby něja­kým způ­so­bem pře­ži­la. A tohle je tedy hlav­ně o rybách, jejichž pod­le mě nej­vět­ším nepří­te­lem je člo­věk. Ladislav Frej to nače­tl oprav­du vel­mi pěk­ně, nijak ruši­vě. Dá se říct, že ani nevím, jest­li tam byla něja­ká hud­ba, pro­to­že jsem ji jak­si nevní­ma­la. Audiokniha je doce­la dlou­há - 7 hodin a 44 minut a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Jaromír Tomeček
  • Žánr: spo­le­čen­ská pró­za
  • Vydava­tel­ství: Audiotéka, Bookmedia
  • Interpret: Ladislav Frej 
  • Datum vydá­ní: 2018

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37629 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71510 KB. | 23.06.2024 - 07:19:06