Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Příběhy zvířátek - od leoparda přes koně až po krávu

Příběhy zvířátek - od leoparda přes koně až po krávu

pribehy zviratek duze
pribehy zviratek duze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

440dfffb36b2afbe490f2dd5f8464d4b485b68ed w680 h382

Kdysi dáv­no žil leo­pard v dale­ké a nehos­tin­né ste­pi. Kromě něj zde žili tře­ba i žira­fy, gaze­ly, zeb­ry či anti­lo­py. Všichni do jed­no­ho měli stej­nou žlu­to­hně­dou bar­vu. Ovšem leo­pard měl tu nej­pí­seč­něj­ší žlu­tou bar­vu. To však zase bylo nebez­peč­né pro ostat­ní zví­řa­ta, pro­to­že si leo­par­da moh­li snad­no splést s kame­nem či pís­kem, na kte­rých se vyhří­val. Tím pádem by se moh­li stát jeho kořis­tí, pro­to­že jak všich­ni vědí, leo­pard je šel­ma. S leo­par­dem žil ve vyso­ké ste­pi i jeden Etiopan s luky a šípy. Ti dva rádi lovi­li spo­lu, měli stej­nou kůži a dalo by se říci, že byli přá­te­lé. Ovšem jejich podob­nost dlou­ho zůstat nemě­la.

Příběhů o Sindibádovi je mno­ho. V jed­nom z nich se pra­ví o dob­ro­druž­ství s obřím ptá­kem zva­ným Noh. Jednou při­stál se svou lodí a posádek u krás­né­ho ost­ro­va, na kte­rém rost­lo plno ovoc­ných stro­mů. Ovšem po člo­vě­ku ani zví­ře­ti žád­ná sto­pa. Sindibád si vyle­zl na strom a roz­hlí­žel se do obzo­ru. Daleko viděl něco bílé­ho a tak se vydal tím smě­rem. Našel něco jako kopu­le. Byla ale obří. Náhle se zatáh­lo. To při­lé­tal obří pták, o kte­rém sly­šel, a kte­rý se jme­no­val Noh. Mimochodem, to co pova­žo­val za kopu­li bylo jeho vej­ce, na jejž si sedl.

Je to sou­bor pěti pohá­dek, kte­ré jsou z mého pohle­du oprav­du moc pěk­né. Mě se líbí i z důvo­du, že ohrom­ně milu­ju zví­řa­ta a tohle je o nich. Navíc Jiří Lábus, kte­ré­ho zna­jí snad všich­ni to vyprá­ví úpl­ně jedi­neč­ně. Prostě tak, jak to vždyc­ky uměl, a to nejen u pohá­dek, ale i tzv. na obra­ze. Hudba není vůbec vtí­rá­vá, spí­še nao­pak. Obal se moc pove­dl, vyku­ku­je na něm plno zví­řat, a to se mi taky líbí. Audiokniha má 1 hodi­nu a 39 minut a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju, a to nejen dětem.

• Autor: Rudyard Kipling, James Baldwin, Dhan Gopal Mukerji
• Žánr: pohád­ky
• Vydavatelství: Audiotéka, Bookmedia
• Interpret: Jiří Lábus
• Datum vydá­ní: 2019


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61640 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71850 KB. | 11.12.2023 - 00:21:03