Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Agnes a Zakázaná hora - pohádka o hledání výjimečného daru

Agnes a Zakázaná hora - pohádka o hledání výjimečného daru

Faust a Marketka MDMB
Faust a Marketka MDMB
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na odlehlém ost­ro­vě Baulu je v pod­sta­tě pra­les všu­de, kam by se člo­věk podí­val. Roste si tisí­ce a tisí­ce let. V něm žijí papouš­ci, tuka­ni, opi­ce. žáby a jiná zví­řa­ta. Na tom­to ost­ro­vě žije i malá hol­ka jmé­nem Agnes. Její tepr­ve jede­náct. Nepohybuje se v pod­sta­tě po zemi, ale létá jako Tarzan. Momentálně má zába­vu v tom, že ji nahá­ní chla­pec její­ho věku. Agnes totiž ukradla bobu­le a svým způ­so­bem se jí to nevy­pla­ti­lo. Skoro se uto­pi­la, ale pomohl jí její pro­ná­sle­do­va­tel - chla­pec Kari nebo­li nor­mál­ně Gabriel. Agnes je naštva­ná. Kari pod­le ní pod­vá­děl pomo­cí své­ho spe­ci­ál­ní­ho daru. Ale ona to až tak nemys­lí, pro­to­že jsou nej­lep­ší kama­rá­di, i když jsou vel­mi odliš­ní.

Audiokniha Agnes a Zakazana hora Veronika Hurdova
Audiokniha Agnes a Zakazana hora Veronika Hurdova

Oba dva pat­ří do kme­ne Magrejů, kte­rý je vel­mi míru­mi­lov­ný. Agnes má nyní před sebou zásad­ní úkol. Je ve věku, kdy by měla obje­vit svou zvlášt­ní schop­nost. Na roz­díl od ní Kari už svo­ji zázrač­nou schop­nost měl a nut­no podotknout, že byla udi­vu­jí­cí. Přiblížilo se pra­vi­del­né setká­ní kme­ne, kte­ré­mu před­se­da­la náčel­ni­ce Lejla. Předtím kme­nu velel její muž Jan, kte­rý byl však mrt­vý. Na zít­řej­ší úpl­něk měly být na slav­nos­ti před­ve­de­ny tři dary nebo­li tři mla­dí Magrejové - a mezi nimi i Agnes, mimo­cho­dem dce­ra Lejly. Ta byla v duchu zhro­ze­ná - žád­ný dar totiž dosud neob­je­vi­la.

Je to tako­vá moder­ní pohád­ka. Nemůžu si pomoct, ale mě se to líbí. Když audi­ok­ni­hy začí­na­ly, nena­padlo by mě, že budou tak dob­ré. Kdo má rád pohád­ky, musí se mu to líbit, i když vkus kaž­dé­ho je abso­lut­ně indi­vi­du­ál­ní. Mimo jiné­ho už to říkám dáv­no, ale kam se hra­bou oba­ly zpě­vá­ků na oba­ly audi­ok­nih. I ten­to­krát musím pochvá­lit. Co se týká inter­pre­tů, tak jsem v pod­sta­tě  celou dobu pře­mýš­le­la, jak je mož­né, že je to tak dob­ře načte­né. Myslím si, že se nikdo nemu­sí sty­dět za to, že čte nebo poslou­chá pohád­ky, i když je dospě­lý - je to kaž­dé­ho věc a není na tom nic špat­né­ho - nao­pak. Audiokniha má 11 hodin a 23 minut a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

 

  • Autor: Veronika Hurdová
  • Žánr: děti a mlá­dež
  • Vydava­tel­ství: OneHotBook
  • Interpret: Hynek Čermák, Veronika Khek Kubařová 
  • Datum vydá­ní: 2021


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87685 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71754 KB. | 28.02.2024 - 22:42:20