Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Špalíček pohádek a říkadel - pro děti úplně ideální

Špalíček pohádek a říkadel - pro děti úplně ideální

spalicek pohadek bookstart duze
spalicek pohadek bookstart duze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

56536

Byla jed­nou jed­na hol­čič­ka a té všich­ni říka­li Červená Karkulka. Bylo to kvů­li tomu, že babič­ka jí dala čer­ve­nou čepič­ku a od té doby už jí tak všich­ni říka­li. Jednou posla­la mamin­ka Karkulku k babič­ce s koší­kem dob­rot. Babička měla naro­ze­ni­ny. Karkulka šla přes les a potka­la vlka. Ten se jí na všech­no vyptá­val a v hla­vě se mu zro­dil ďábel­ský plán.

Byla jed­nou tři pra­sát­ka. Končilo léto a brzo měla být zima. Prasátka se roz­hod­la, že si posta­ví dome­ček. Nyní bylo plno hádek o to, z čeho má být dome­ček posta­ve­ný. Jedno chtě­lo ze slá­my, dru­hé ze dře­va a tře­tí z cihel. Nikdo nechtěl ustou­pit a tak si kaž­dé posta­vi­lo dome­ček z toho své­ho. K domeč­kům se při­tou­lal vlk.

Byl jeden boha­tý král, kte­rý měl jed­no­ho syna. Chtěl, aby se princ ože­nil a vlá­dl. Ten však neměl žád­nou prin­cez­nu. Za čas ho král poslal se zla­tým klí­čem do jed­né kom­na­ty, aby si vybral jed­nu prin­cez­nu z obra­zů, kte­ré tam byly. Našel jich tam dva­náct, ale ten posled­ní byl zakry­tý. A prá­vě ten chtěl vidět. Okamžitě se zami­lo­val do prin­cez­ny na něm vyob­ra­ze­né. Král nebyl rád, že si jeho syn vybral zrov­na tuhle prin­cez­nu. Byla totiž zakle­tá v moci zlé­ho čer­nok­něž­ní­ka. Ovšem mla­dý princ si na ces­tě k prin­cezně našel tři zdat­né pomoc­ní­ky.

Na této audi­ok­ni­ze je cel­kem osm pohá­dek a osm bás­ni­ček a říka­del, tak­že půl na půl. Aňa Geislerová vyprá­ví všech­ny pohád­ky řek­la bych levou zad­ní, jako kdy­by to děla­la kaž­dý den. Jedná se o kla­sic­ké pohád­ky, kte­ré hádám zna­jí všich­ni. Hudba není vlez­lá, pros­tě ako­rát, nijak ruši­vá. Obal je oprav­du moc hez­ký. Audiokniha má 1 hodi­nu a 26 minut a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Žánr: pohád­ky
  • Vydava­tel­ství: Audiotéka, Bookmedia
  • Interpret: Aňa Geislerová 
  • Datum vydá­ní: 2017

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26412 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71614 KB. | 19.06.2024 - 00:42:22