Kritiky.cz > Recenze knih > Tajemství prokleté krve

Tajemství prokleté krve

big prokleta krev MD7 398293
big prokleta krev MD7 398293
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Představte si svět, ve kte­rém Velká fran­couz­ská revo­lu­ce nikdy nepro­běh­la a kde se prá­vě chys­tá koru­no­va­ce Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kte­rém sedm­nác­ti­le­tá Angie mar­ně hle­dá své mís­to. Její mat­ka je aris­to­krat­ka, její otec muž z lidu, a pro­to neza­pa­dá ani do jed­né z těchhle sku­pin. Jednoho dne ji v met­ru pro­ná­sle­du­jí dva ozbro­je­ní muži a poku­sí se ji zabít. Angie jim unik­ne jen o vlá­sek. Tím však pře­kva­pe­ní nekon­čí. Ještě ten den ji navští­ví její mat­ka, vévod­ky­ně de Noaillesová, kte­rou již léta nevi­dě­la.

Angie čeká, že jí vysvět­lí, proč ji opus­ti­la, ale to vévod­ky­ně nemá v úmys­lu. Místo toho pozve svou dce­ru na ples do Versailles, aby byla nále­ži­tě před­sta­ve­na u dvo­ra. Angie se tam nechce, ale tako­vý večer by jí mohl pomo­ci odha­lit, kdo jí usi­lu­je o život a proč - a to si nesmí nechat ujít. Netuší však, že ve Versailles se ukrý­vá ješ­tě vět­ší nebez­pe­čí.

Prokletá krev je young adult fan­ta­sy, kte­rou napsa­li fran­couz­ští spi­so­va­te­lé Anne a Gérard Guéro pou­ží­va­jí­cí pseu­do­nym Ange. Ve své kni­ze zkom­bi­no­va­li něko­lik prv­ků, kte­ré se k sobě na prv­ní pohled neho­dí - Versailles, aris­to­kra­cie, moder­ní svět, upí­ři, magie... a výsled­kem je ori­gi­nál­ní, i když tro­chu kom­pli­ko­va­ný pří­běh.

Protože se ve vyprá­vě­ní stří­dá hod­ně postav, je zpo­čát­ku těž­ší zori­en­to­vat se, kdo je kdo a o co komu vlast­ně jde. Když už v tom však máte jas­no, může­te si napl­no vychut­ná­vat pří­běh. Čeká na vás něko­lik napí­na­vých dějo­vých zvra­tů, spous­ta akce a krve a tajem­ství. Vysvětlení, proč se neo­de­hrá­la revo­lu­ce, je jed­nou z nej­lep­ších čás­tí kni­hy, a pří­jem­ným pře­kva­pe­ním je i samot­ná záplet­ka. Jen je ško­da, že milost­né vzta­hy hrdi­nů jsou popsá­ny jen vel­mi povrch­ně, a navíc jim je věno­vá­no jen malo pro­sto­ru. Konec je šoku­jí­cí, ale nedá­vá odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky, což je ško­da. I tak ale Prokletou krev dopo­ru­ču­ji.

Hodnocení: 90%

PROKLETÁ KREV

Autor: Ange

Originální název: Sang Maudit

Vydáno: CooBoo, 2019

Počet stran: 440


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […] Posted in Recenze knih
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […] Posted in Recenze knih
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Plovoucí po hvězdách1. ledna 2020 Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 % Co dát mladému čtenáři jako dárek k pozdním Vánocům nebo do nového roku? Nejspíš druhou povídkovou knihu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně provázaný cyklus dvanácti […] Posted in Články, Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Catwoman, Zlodějka duší - 60 %12. června 2019 Catwoman, Zlodějka duší - 60 % Když netopýr není doma, kočky mají pré. Autorka série Skleněný trůn, který sleduje osud mladé vražedkyně, se na objednávku pustila do psaní příběhu o jiné vražedkyni, o něco slavnější – […] Posted in Recenze knih
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80249 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71480 KB. | 24.06.2024 - 14:25:51