Kritiky.cz > Recenze knih > Jak velkou sílu má naděje?

Jak velkou sílu má naděje?

big udoli nadeje N6K 402330
big udoli nadeje N6K 402330
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zdá se, že Matyldin život bude doko­na­lý. Nejenže pochá­zí z jed­né z před­ních a boha­tých syd­neyských rodin a živí se psa­ním člán­ků, ale navíc se bude brzy vdá­vat za per­fekt­ní­ho muže. Bradley je hez­ký a má před sebou úspěš­nou kari­é­ru. Na zásnub­ní hos­ti­ně však Matyldin otec ztro­pí neče­ka­ný skan­dál. Dosud váže­ná rodi­na je najed­nou pře­třá­sá­na na veřej­nos­ti. To by moh­lo uško­dit Bradleyho práv­nic­ké kari­é­ře, pro­to Bradley zasnou­be­ní zru­ší. Nešťastná a zostu­ze­ná Matylda se roz­hod­ne na pár týd­nů opus­tit Sydney...

V zapad­lé ves­ni­ci se roz­hod­ne svou bolest svě­řit papí­ru. Místní ženy její pří­běh zaujme, a tak se Matylda roz­hod­ne pod faleš­ným jmé­nem poslat ruko­pis do nakla­da­tel­ství. Nečeká však, že se z kni­hy, ve kte­ré opsa­la svůj život, sta­ne best­seller. Proto ve sna­ze uta­jit své autor­ství zno­vu utí­ká ze Sidney a potká­vá Connora, muže, kte­rý by mohl dát dohro­ma­dy její zlo­me­né srd­ce.

Romantický pří­běh Údolí nadě­je napsa­la aus­tral­ská spi­so­va­tel­ka Elizabeth Haran a, jak už název napo­ví­dá, nejdůleži­těj­ší roli zde hra­je lás­ka. Nejedná se ale o žád­ný kýčo­vi­tý přesla­ze­ný romá­nek. Matylda i Connor jsou chytří a cit­li­ví lidé, kte­ří si zís­ka­jí vaše sym­pa­tie. Ano, od jejich prv­ní­ho setká­ní vám bude jas­né, jak to s nima dopad­ne, ale to vůbec neva­dí. Autorka se věnu­je i osudům lidí z jejich oko­lí - a prá­vě ty dějo­vou lin­ku oži­vu­jí a při­pra­ví nejed­no pře­kva­pe­ní.

Kromě toho se pří­běh ode­hrá­vá v pro nás exo­tic­kém pro­stře­dí aus­tral­ských hor, o kte­rých se dozví­te spous­tu zají­ma­vos­tí. Autorka svou rod­nou kra­ji­nu popi­su­je oprav­du pou­ta­vě, tak­že při čte­ní máte pocit, jako­by jste se ocit­li pří­mo v Austrálii. Nechybí dechbe­rou­cí dob­ro­druž­ství ani něko­lik úsměv­ných scén. Kniha je taky vel­mi čti­vá a sta­ro­svět­ská a pohád­ko­vá atmo­sfé­ra pří­bě­hu vás oka­mži­tě vtáh­ne do děje. Protože kni­ha Údolí nadě­je je pohád­kou. O lás­ce, o plně­ní snů, o rodi­ně. Ale kaž­dý někdy potře­bu­je pohád­ku. I dospě­lí.

Hodnocení: 85%

ÚDOLÍ NADĚJE

Autorka: Elizabeth Haran

Originální název: Im Tal der Eukalyptuswälder

Překlad: Bohumila Kučerová

Vydáno: Alpress, 2019

Počet stran: 336


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Moje super nerealita, Claire Frosto23. června 2020 Moje super nerealita, Claire Frosto Jak moc se liší náš skutečný život od uhlazené super reality, kterou se chlubíme na Facebooku či Instagramu? Jak moc potřebujeme přátele z masa a kostí? A uvědomujeme si, že nás sociální […] Posted in Recenze knih
  • Zemřeš v další kapitole27. července 2019 Zemřeš v další kapitole Mělo to být rutinní vyšetřování vraždy. Policistka Eva Dallasová, která je vyšetřováním pověřena, ale obdrží tip z nečekaného zdroje - od autorky thrillerů, která zločin poznává ze stránek […] Posted in Recenze knih
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […] Posted in Recenze knih
  • Uvězněná královna14. července 2019 Uvězněná královna Rou, horňanku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magické pouto. Dívky spolu dokážou mluvit beze slov a umí sdílet své myšlenky a pocity. Když se dívky zlobí, jejich pouto dokáže ničit […] Posted in Recenze knih
  • Říkali jí Tigřice z Forli18. května 2019 Říkali jí Tigřice z Forli Caterina Sforza, dcera vévody z Milána a manželka Girolama Riaria, vládce Forli a Imoly, byla nejodvážnějším válečníkem, jakého renesanční Itálie poznala. Vládla svým vlastním zemím, […] Posted in Recenze knih
  • Má paní10. dubna 2019 Má paní Anglického krále Jindřicha VIII. určitě není potřebné představovat - a to samé platí i pro Annu Boleynovou, jeho druhou manželku. On byl nejmocnější muž Anglie, výbušný, ale charismatický, […] Posted in Recenze knih
  • Nikomu by neublížil12. března 2019 Nikomu by neublížil Marion žije s dominantním bratrem Johnem v rozpadajícím se domě po rodičích.Stará panna, která pořád spí s plyšovým medvídkem, je na svém bratrovi zcela závislá. Dny tráví staraním se o […] Posted in Recenze knih
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […] Posted in Recenze knih
  • Veselí - kniha o návratu domů17. prosince 2018 Veselí - kniha o návratu domů Hledáte zajímavé čtení plné otázek i odpovědí? Máte rádi jižní Moravu a její dialekt? Neváhejte a pusťte se do čtení novinky Radky Třeštíkové Veselí. Třiatřicetiletá Eliška žije a pracuje […] Posted in Recenze knih
  • Pokoj zázraků10. prosince 2018 Pokoj zázraků Co všechno je schopná udělat matka pro to, aby zachránila život svého syna? Thelmin život naplňuje práce a péče o dvanáctiletého syna Louise. Většinu času věnuje práci, kterou považuje za […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,38947 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71991 KB. | 13.04.2024 - 15:34:37