Kritiky.cz > Recenze knih > Elly Blakeová - Ledová krev

Elly Blakeová - Ledová krev

Ledová krev
Ledová krev
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ruby má zvlášt­ní dar. Dokáže ovlá­dat oheň. Ve svě­te, ve kte­rém žije, je však tato schop­nost smr­tel­ně nebez­peč­ná. Vláda totiž pat­ří lidem ovlá­da­jí­cím led, a ti se sna­ží Ohnivé zni­čit.

Z toho důvo­du Ruby svou schop­nost skrý­vá. Někdo z ves­ni­ce ji ale udá, a tak pro ni při­jdou vojá­ci, aby ji zatkli. Snaží se brá­nit, no pro­hra­je. Její mat­ka je zavraž­dě­na, ves­ni­ce vypá­le­ná a ona skon­čí ve věz­ni­ci. Po něko­li­ka měsí­cích stráv­ných v cele ji vysvo­bo­dí dva cizin­ci ovlá­da­jí­cí sílu ledu - bra­tr Mléč a Arcus, mla­dý muž, kte­rý skrý­vá své vlast­ní tajem­ství. Chtějí zvrh­nout ledo­vé­ho krá­le a Ruby je  jedi­ný člo­věk na svě­tě, kte­rý jim může pomoct.

Ledová krev je fan­ta­sy pří­běh plný napě­tí, akce, intrik i roman­ti­ky. Bohužel je ale i před­vi­da­tel­ný a hod­ně při­po­mí­ná jiné young adult fan­ta­sy série, napří­klad Skleněný trůn nebo Rudou krá­lov­nu. Stejně jako v již zmí­ně­ných séri­ích zde máme hrdin­ku s výji­meč­nou schop­nos­tí, kte­rá má moc změ­nit svět, šíle­né­ho krá­le posed­lé­ho svou vlast­ní mocí a ovlá­da­né­ho tem­ný­mi sila­mi, i pra­vé­ho dědi­ce trů­nu, kte­rý má sla­bost pro hlav­ní hrdin­ku.

Autorka však píše čti­vě a na vytvo­ře­ní své­ho svě­ta si dala zále­žet. Zaujala mě hlav­ně myto­lo­gie, kte­rou vytvo­ři­la a kte­rou vysvět­lu­je nejen vznik ledo­vé a ohni­vé moci, ale i zla, kte­ré ovlá­dá krá­le. Slovním přestrel­kám mezi Ruby a Arcusem nechy­bí vtip a iro­nie a bra­tr Mléč i ostat­ní z opat­ství, ve kte­rém Ruby ukrý­va­li, jsou posta­vy pro young adult fan­ta­sy nety­pic­ké, a tak jsou zají­ma­vým spes­t­ře­ním kni­hy.

Obálka je nád­her­ná a ihned upou­tá pozor­nost, no i když je pří­běh, kte­rý se za ní ukrý­vá, hez­ký, nechy­bí mu před­vi­da­tel­nost a jed­no­du­chost. Z toho­to  důvo­du kni­hu dopo­ru­ču­ji spíš mlad­ším čte­ná­řům.

Hodnocení: 60%

Ledová krev

Autorka: Elly Blakeová

Originální název: Frostblood

Překlad: Tereza Frantová

Vydáno: CooBoo, 2017

Počet stran: 320

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
  • Plovoucí po hvězdách1. ledna 2020 Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 % Co dát mladému čtenáři jako dárek k pozdním Vánocům nebo do nového roku? Nejspíš druhou povídkovou knihu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně provázaný cyklus dvanácti […] Posted in Články, Recenze knih
  • Uvězněná královna14. července 2019 Uvězněná královna Rou, horňanku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magické pouto. Dívky spolu dokážou mluvit beze slov a umí sdílet své myšlenky a pocity. Když se dívky zlobí, jejich pouto dokáže ničit […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Catwoman, Zlodějka duší - 60 %12. června 2019 Catwoman, Zlodějka duší - 60 % Když netopýr není doma, kočky mají pré. Autorka série Skleněný trůn, který sleduje osud mladé vražedkyně, se na objednávku pustila do psaní příběhu o jiné vražedkyni, o něco slavnější – […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […] Posted in Recenze knih
  • Jak zachránit stránky světa?18. prosince 2018 Jak zachránit stránky světa? Svět bibliomantů je ohrožen novým nebezpečím. Stránkami světa se šíří děsivé myšlenky, které pohlcují jedno refugium za druhým a vymazávají je z povrchu světa - i s lidmi a exlibri, které […] Posted in Recenze knih
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73142 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71820 KB. | 20.07.2024 - 14:58:55