Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > TV tipy na poslední týden v řijnu

TV tipy na poslední týden v řijnu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

25.10. - 31.10. 200425. 10. 2004 - Nova
09:05

Tajemný ost­rov /P/
(Nora Robert´s Sanctuary) Americký film (2001). Hrají M. Gilbert, C. Mandylor, L. Hope, K. Welsh, K. Baker... Režie K. Shea


25. 10. 2004 - ČT2
21:30

Eyes Wide Shut /P/
Široce zavře­né oči vám uká­ží jiný svět. Poslední výlet Stanleyho Kubricka do tem­ných zákou­tí lid­ské duše. Americko-britský psy­cho­lo­gic­ký film (1999). Hrají: T. Cruise, N. Kidmanová, S. Pollack, M. Richardsonová... (v ang­lic­kém zně­ní s titul­ky)

25. 10. 2004 - Nova
22:55

Ruka na koléb­ce
(Hand that Rocks the Cradle) Rebeca de Mornay psy­chic­ky naru­še­ná potra­tem a smr­tí své­ho muže chce zaujmout mís­to jiné ženy a vzít ji rodi­nu. Americký psy­cho­thriller (1992). Dále hra­jí A. Sciorra, M. McCoy, E. Hudson, J. Moore... Režie C. Hanson

26. 10. 2004 - Prima
22:15

Železný stisk /P/
(The Gauntlet) Americký kri­mi­nál­ní thriller (1977). Hrají C. Eastwood, P. Hingle, W. Prince, B. McKinney, M. Cavanaugh... Režie C. Eastwood

26. 10. 2004 - Nova
22:30

Klářin por­trét /P/
(Picture Claire) Kanadsko - ame­ric­ký film (2001) Hrají J. Lewis, G. Gershon, M. Rourke, C. K. Rennie... Režie B. McDonald

27. 10. 2004 - Nova
00:15

Pouta
(The Tie That Binds) Americký thriller (1995). Hrají M. Kelly, D. Hannah, K. Carradine, J. Devin, R. Reinhardt, B. Tarbuck... Režie W. Strick

27. 10. 2004 - Nova
09:00

Sestry /P/
(My Sister´s Keeper) Americký film pod­le sku­teč­né udá­los­ti (2002). Hrají K. Bates, E. Perkins, L. Redgrave, B. Harwell... Režie R. Lagomarsino

27. 10. 2004 - ČT2
20:00

Othello /P/
Láska jej inspi­ro­va­la. Žárlivost zni­čí. Britský film, nato­če­ný na moti­vy slav­né Shakespearovy tragé­die (2001). Hrají: E. Walker, Ch. Eccleston, K. Hawesová, R. Stirlingová, R. Coyle... Režie Geoffrey Sax

27. 10. 2004 - Nova
20:40

Listopadová roman­ce /P/
(Sweet November) Americký film (2001). Hrají Ch. Theron, J. Isaacs, G. Germann, M. Rosenbaum... Režie P. O´Connor

27. 10. 2004 - ČT2
22:10

Tohle je moře
(This Is the Sea) Křehké pří­mě­ří zro­di­lo sil­ný milost­ný cit. Má však v tomhle kru­tém svě­tě šan­ci? Irský film (1996). Hrají: S. Mortonová, R. McDade, M. O´Shea, R. Harris, J. Lynch, G. Byrne... Scénář a režie Mary McGuckianová

27. 10. 2004 - Prima
22:40

Black Dog /P/
(Black Dog) Americký akč­ní thriller (1998). Hrají P. Swayze, R. Travis, M. Loaf, G. Casseus, B. Vincent... Režie K. Hooks

27. 10. 2004 - Nova
23:00

Sejměte Cartera!
(Get Carter) Americký thriller (2000). Hrají S. Stallone, M. Caine, M. Rourke, M. Richardson, R. L. Cook... Režie S. T. Kay

28. 10. 2004 - Prima
08:00

Skandál v Čechách /P/
(The Royal Scandal) Kanadsko-americký film (2001). Hrají M. Frewer, K. Welsh, L. Komorowska, D. Brochu... Režie R. Gibbons

28. 10. 2004 - ČT2
08:30

Smrt císa­ře a krá­le Karla IV.
Televizní hra o posled­ních dnech živo­ta Karla IV. (1978). Hrají: M. Růžek, V. Šmeral, J. Adamíra, O. Sklenčka, O. Kaiser, J. Kepka, D. Kolářová, V. Ráž... Scénář J. Šotola. Kamera A. Navara. Režie E. Němec

28. 10. 2004 - Prima
09:45

Vdavky Nanynky Kulichovy
Dcera domov­ní­ka Hana Vítová se zami­lu­je do mla­dé­ho uči­te­le. Musí však před přís­nou mat­kou svou lás­ku tajit... Česká roman­tic­ká kome­die (1935). Dále hra­jí A. Nedošinská, J. Kohout, V. Borský, R. Šlemrová, V. Ferbasová, J. Plachta... Režie V. Slavínský

28. 10. 2004 - Nova
09:50

Křtiny
Co se sta­ne, když se vymyš­le­né křti­ny musí za kaž­dou cenu uskus­teč­nit. Česká kome­die (1981). Hrají M. Kopecký, B. Bohdanová, J. Jirásková, M. Pešek, D. Veškrnová... Režie Z. Podskalský

28. 10. 2004 - ČT1
10:00

Princezna zlo­dě­jů
(Princess of Thieves) Jablko nepa­dá dale­ko od stro­mu. Keira Knightleyová jako dce­ra Robina Hooda při­chá­zí... Britský dob­ro­druž­ný film (2001). Dále hra­jí: S. Wilson, S. Moyer, M. McDowell... Režie Peter Hewitt

28. 10. 2004 - Nova
11:20

Hotel Modrá hvězda
Půvabná hote­li­ér­ka Nataša Gollová má sice hotel na spad­nu­tí, ale díky své­mu šar­mu a zástu­pu nápad­ní­ků se z Modré hvězdy sta­ne vyhle­dá­va­ný pod­nik! Česká kome­die (1941). Dále hra­jí O. Nový, A. Mandlová, T. Pištěk, L. Pešek, J. Pivec... Režie M. Frič

28. 10. 2004 - Nova
12:50

Jdi za svou hvězdou /P/
(Catch a Falling Star) Kanadsko-americký roman­tic­ký film (2000). Hrají S. Ward, R. Jenkins, A. Jackson, J. Curtin, C. Rota... Režie B. Clark

28. 10. 2004 - Prima
14:30

Situace je váž­ná, niko­li však zou­fa­lá!
(La Situation est gra­ve... mais pas dése­spé­rée) Francouzská kome­die (1976). Hrají J. Lefebvre, M. Pacomeová, M. Serrault, D. Prevost, C. Teissedrová... Režie J. Besnard

28. 10. 2004 - Nova
14:35

Podnikavá dív­ka
(Working Girl) Americká kome­die (1988). Hrají M. Griffith, A. Baldwin, J. Cusack, P. Bosco... Režie M. Nichols

28. 10. 2004 - ČT1
15:45

Muži bez kří­del
Ruzyňské letiš­tě je za oku­pa­ce ostře sle­do­va­ným mís­tem. Napínavý čes­ký film, oce­ně­ný na MFF v Cannes (1946). Hrají: G. Nezval, L. H. Struna, J. Zrotal, E. Linkers, J. Petrovická, V. Hlavatý... Scénář B. Štěpánek. Režie F. Čáp

29. 10. 2004 - ČT2
06:40

Muži bez kří­del
Ruzyňské letiš­tě je za oku­pa­ce ostře sle­do­va­ným mís­tem. Napínavý čes­ký film, oce­ně­ný na MFF v Cannes (1946)

29. 10. 2004 - Nova
09:05

Noc vlka /P/
(Eye of the Wolf) Americký dob­ro­druž­ný film (2002). Hrají A. Archer, Z. Bostrom, R. Urich, C. T. Howell... Režie D. S. Cass Sr.

29. 10. 2004 - Prima
19:55

Pár správ­ných chla­pů /P/
(A Few Good Men) Americký thriller (1992). Hrají T. Cruise, J. Nicholson, D. Mooreová, K. Bacon, K. Pollak... Režie R. Reiner

29. 10. 2004 - ČT1
20:00

Iásón a argo­nau­ti (2/2) /P/
(Jason and the Argonauts) Bájný řec­ký hrdi­na vyplou­vá pro zla­té rou­no a tasí meč pro­ti netvo­rům - ať už mají zví­ře­cí kůži, nebo lid­skou... Americký dob­ro­druž­ný film (2000). Hrají: J. London, D. Hopper, F. Langella, D. Jacobi... Režie Nick Willing

29. 10. 2004 - Nova
22:45

Panika ve vzdu­chu /P/
(Air Panic) Americký kata­stro­fic­ký film (2001) Hrají R. Rowland, K. Loken, T. Shackelford, A. Enberg... Režie B. Misiorsowski

29. 10. 2004 - ČT2
23:15

Den dob­rých skut­ků
Tvář dítě­te jako zrca­dlo vlast­ních pochyb. Zlata Adamovská v hlav­ní roli tele­viz­ní­ho fil­mu z pro­stře­dí hor­ních dese­ti tisíc (2001). Dále hra­jí: M. Doubravová, M. Vávra, A. Mihulová, M. Dvorská, J. Kodeš, J. Schmitzer... Scénář a režie M. Issa

30. 10. 2004 - ČT1
08:25

Ikingut /P/
Malý Eskymáček při­ná­ší nadě­ji. Islandský film (2000). Hrají: H. R. Jónsson, H. T. Nakinge, P. Gestsson, M. Ragnarsson... Režie Gisli Snaer Erlingsson

30. 10. 2004 - ČT2
11:30

Usmívej se, Antonio /P/
(Fate un bel sorri­so) Nezáleží na tom, kolik vám je let-pravá lás­ka se na věk neptá. Francouzsko-italská kome­die (1999). Hrají: G. Durano, C. Pandolfiová, C. Nadeauová, F. Gifuni, C. Mascoliová... Režie Anna Di Franciscaová

30. 10. 2004 - Nova
12:30

Rodinné tram­po­ty ofi­ci­á­la Tříšky
Rozsáhlá rodi­na praž­ské­ho úřed­ní­ka Saši Rašilova je na let­ním bytě v pohra­ni­čí. Ani na dovo­le­né neza­há­le­jí a při­lo­ží ruku k dílu na druž­stev­ních polích. Česká kome­die (1949). Dále hra­jí J. Kurandová, A. Šůra, S. Fišer... Režie J. Mach

30. 10. 2004 - Prima
14:05

Návrat Bílého tesá­ka
(Il ritor­no di Zanna bian­ca) Statečný pes zís­kal na Aljašce nové­ho kama­rá­da a ochrán­ce. Znovu se však musí pus­tit do nebez­peč­né­ho boje pro­ti zlu a bez­prá­ví... Italský dob­ro­druž­ný film (1974). Hrají F. Nero, V. Lisiová, J. Steiner... Režie R. L. Fulci

30. 10. 2004 - ČT1
15:50

Závratná kari­é­ra /P/
(The Solid Gold Cadillac) Judy Hollidayová jako niči­vé tor­ná­do upro­střed jed­né zave­de­né fir­my. Americká fil­mo­vá kome­die oce­ně­ná Oscarem (1956). Dále hra­jí: P. Douglas, F. Clark, J. Williams, A. O’Connell a H. Sherman. Režie Richard Quine

30. 10. 2004 - Nova
16:35

Kam nikdo nesmí
Na teni­so­vých kur­tech byla nale­ze­na mrt­vá talen­to­va­ná tenist­ka! Český detek­tiv­ní film (1979). Hrají E. Cupák, M. Potocká, P. Haničinec, J. Durdiak, L. Geprtová... Režie D. Klein

30. 10. 2004 - Prima
17:10

Danielle Steelová: Střípky vzpo­mí­nek /P/
(Danielle Steel´s: Remembrance) Americký roman­tic­ký film (1996). Hrají E. L. Rueová, J. Nordling, J. Calvert, M. Lowry... Režie B. Rooney

30. 10. 2004 - Nova
21:15

Pravá blon­dýn­ka /P/
(Legally Blonde) Americká kome­die (2001). Hrají R. Witherspoon, L. Wilson, S. Blair, M. Davis... Režie R. Luketic

30. 10. 2004 - ČT1
22:15

Sleduje tě vrah! /P/
(The Watcher) Má nej­vět­ší potě­še­ní ze smr­ti nevin­ných lidí. Americký thriller (2000). Hrají: J. Spader, K. Reeves, M. Tomeiová, E. Hudson... Režie Joe Charbanic

30. 10. 2004 - Prima
22:45

Štvanice /P/
(The Hunted) Americký akč­ní film (1995). Hrají Ch. Lambert, J. Lone, Y. Harada, Y. Shimadaová... Režie J. F. Lawton

31. 10. 2004 - Prima
09:35

Alibi na vodě
Dvojice vyšet­řo­va­te­lů - Tůma a Líbal - ten­to­krát vyšet­řu­je dvě vraž­dy, kte­ré se sta­ly během fil­mo­vé­ho natá­če­ní... Český kri­mi­nál­ní film (1965). Hrají K. Höger, J. Bek, O. Krejča, O. Nový, E. Kubešová... Režie V. Čech

31. 10. 2004 - Nova
13:45

Moonraker
Britský dob­ro­druž­ný film (1979). Hrají R. Moore, L. Chiles, M. Lonsdale, C. Clery... Režie L. Gilbert

31. 10. 2004 - Prima
15:35

Důkaz uvnitř /P/
(Mit Herz und Handschnellen) Německý kri­mi­nál­ní film (2002). Hrají H. Baum, E. Uligová, J. Spengler, S. Campová, M. Brandnel... Režie A. Senn

31. 10. 2004 - Nova
16:10

Dožeň, co se dá!
(Blast From the Past) Americká kome­die (1999). Hrají B. Fraser, A. Silverstone, Ch. Walken, S. Spacek, D. Foley... Režie H. Wilson

31. 10. 2004 - Prima
17:25

Tchán /P/
Někdy není postra­chem rodi­ny tchy­ně, ale tchán. Zvláště když při­pra­vu­je svat­bu, kte­rá už není zapo­tře­bí... Česká kome­die (1979). Hrají J. Bláha, L. Havelková, V. Brodský, V. Kaplanová, D. Veškrnová, S. Skopal... Režie Z. Míka

31. 10. 2004 - ČT1
20:00

Tři dámy s pis­to­lí /P/
Květa Fialová, Jiřina Bohdalová a Blanka Bohdanová v kri­mi­nál­ní kome­dii pod­le diva­del­ní hry K. Wittlingera. Dále hra­jí: R. Lukavský, M. Dejdar, S. Postlerová, J. Teplý ml. a L. Županič. Scénář a režie F. Filip

31. 10. 2004 - Prima
22:05

Program likvi­da­ce /P/
(Twilight Man) Americký thriller (1996). Hrají T. Matheson, D. Stockwell, L. S. Caldwellová, J. Polis, Y. Nipar... Režie C. R. Baxley

31. 10. 2004 - Nova
23:30

Nebezpečné dlu­hy /P/
(The Big Heist) Americko-kanadský film (2001). Hrají D. Sutherland, J. Harris, J. Kidder, S. Coppola... Režie R. Markowitz

1. 11. 2004 - ČT2
00:15

Na ver­ti­ká­le léta
(A la ver­ti­ca­le de l´été) Tři sest­ry a jejich lás­ky za slun­ce i deš­tě. Francouzsko-vietnamský film (2000). Hrají: T. Nu Yen-Khe, N. Nhu Quynh, L. Khanh, N. Quanq Hai, T. Manh Cuong... Scénář a režie Tran Anh Hung (Ve viet­nam­ském zně­ní s titul­ky)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56996 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71685 KB. | 18.06.2024 - 10:56:56