Kritiky.cz > Festivaly > Žižkovské kino Aero slaví dvacetiny

Žižkovské kino Aero slaví dvacetiny

Aero
Aero
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od 1. do 7. úno­ra sla­ví žiž­kov­ské kino Aero dva­cet let své novo­do­bé exis­ten­ce. Na divá­ky během oslav čeká prů­řez toho nej­lep­ší­ho z jeho dra­ma­tur­gie. Těšit se tak mohou na fil­mo­vé pro­jek­ce nových i archiv­ních sním­ků, cyk­lo­kon­cert sku­pi­ny Tata Bojs nebo na výběr toho nej­za­jí­ma­věj­ší­ho z Festivalu otr­lé­ho divá­ka.

„Během dva­ce­ti let exis­ten­ce Aera se svět kolem nás hod­ně pro­mě­nil. Když jsme začí­na­li, byli jsme jedi­ný arto­vý fil­mo­vý klub na úze­mí hlav­ní­ho měs­ta. Jezdili k nám lidé z celé Prahy a Žižkov byl v té době něco jako praž­ský Montmarter,“ vysvět­lu­je Pavel Rajčan, spo­luza­kla­da­tel kina Aero. „Dnes je funk­ce kina jiná, než tomu bylo. Začínali jsme v době, kdy vět­ši­na měst­ských čás­tí malá kina uza­ví­ra­la. Naštěstí byli na Žižkově osví­ce­ní rad­ní, kte­ří chtě­li kino zachrá­nit. Vypsali kon­kurz a my jej vyhrá­li. Mám za to, že nej­dů­le­ži­těj­ší bylo to, že jsme k celé­mu kinu při­stou­pi­li kom­plex­ně. Zrekonstruovali jsme bar, pořá­dá­me výsta­vy, pří­mé pře­no­sy z Metropolitní ope­ry i zná­mých zahra­nič­ních diva­del nebo pro­hlíd­ky svě­to­vých gale­rií. Pro děti i dospě­lé orga­ni­zu­je­me fil­mo­vé vzdě­lá­vá­ní v podo­bě Aeroškoly. To všech­no by se neu­dá­lo bez digi­ta­li­za­ce, kte­rá nám hod­ně pomoh­la,“ dodá­vá Rajčan.

Během oslav budou moci divá­ci zhléd­nout kinař­skou „bib­li“ v podo­bě ital­ské­ho sním­ku Bio Ráj (2. úno­ra), poslech­nout si před­náš­ky Tomáše Šebka z Lékařů bez hra­nic (6. úno­ra), zajít na den věno­va­ný Aeroškole (3. úno­ra), cyk­lo­kon­cert Tata Bojs (5. úno­ra) nebo zhléd­nout fil­my Monthy Python a Svatý Grál (3. úno­ra), Mafiány reži­sé­ra Martina Scorseseho nebo U kon­ce s dechems Jean-Paulem Belmondem (obo­jí 7. úno­ra).

První fil­mo­vá pro­jek­ce v „novo­do­bém“ Aeru pro­běh­la 6. úno­ra 1998. Za dva­cet let exis­ten­ce kina do něj zaví­ta­lo přes jeden mili­on a tři sta tisíc divá­ků. Za posled­ních pět let to bylo sko­ro tři sta pade­sát tisíc a v posled­ním roce sedm­de­sát tři tisíc. Během jed­no­ho roku kino ode­hra­je cca tisíc fil­mo­vých pro­jek­cí a nabíd­ne kolem stov­ky akcí, jako jsou před­náš­ky, pře­no­sy oper, diva­del a výstav nebo růz­né tema­tic­ké pře­hlíd­ky. Dvě pře­hlíd­ky během roku Aero pra­vi­del­ně věnu­je slav­ným tvůr­cům či her­cům a hereč­kám. „Mezi divác­ky nej­ú­spěš­něj­ší akce posled­ních let se řadí pře­hlíd­ky Alfreda Hitchcocka, Stanley Kubricka a Woody Allena. V letoš­ním roce chys­tá­me na jaro pře­hlíd­ku Jean-Paul Belmonda a na pod­zim Martina Scorseseho,“ dodá­vá ředi­tel­ka kina Aero Zuzana Kameníková.

Kompletní pro­gram oslav najde­te webu Aera a na Facebooku.

Mediálním part­ne­rem oslav dva­ce­ti let je Rádio 1, Rádio Wave, Moviezone.cz, ČSFD.cz a Totalfim.cz. Partnerem oslav je nakla­da­tel­ství Paseka. Kino Aero dlou­ho­do­bě pod­po­ru­jí hlav­ní měs­to Praha, Městská část Praha 3 a Europa Cinemas.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tropics - Nocturnal Souls (2018)26. listopadu 2018 Tropics - Nocturnal Souls (2018) https://www.youtube.com/watch?v=q2MCbccuH7s Je krásná letní noc, krátce před půlnocí, a vy se zrovna uchylujete do baru kdesi za městem. Sedí tam málo lidí, z reproduktorů se tiše linou […] Posted in Hudební recenze
  • #87 - Dellamorte Dellamore (1994)2. listopadu 2020 #87 - Dellamorte Dellamore (1994) "Dellamorte Dellamore" je filmem, který mě překvapil a zařadil jsem si ho mezi nejlepší komedie, které jsem zatím na poli hororu viděl. Hned vedle "Braindead" a filmu "Re-Animátor". […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Moje pocity-encyklopedie pro děti2. prosince 2023 Moje pocity-encyklopedie pro děti Pracujete s dětmi? Hledáte zajímavou publikaci o emocích? Řešíte nějaký problém a nevíte, jak z toho ven? Tak právě vám je určena encyklopedie pro děti s názvem Moje pocity. Vydal ji […] Posted in Recenze knih
  • Kill Bill: Návrat hvězd a nečekané oživení kariér9. ledna 2024 Kill Bill: Návrat hvězd a nečekané oživení kariér Quentin Tarantino se vždy vyznačoval schopností znovuobjevovat herecké talenty, a jeho projekt, Kill Bill, není výjimkou. Už v první části filmu bylo zjevné, že režisér dává velký důraz na […] Posted in Zajímavosti
  • Stížnosti27. ledna 2016 Stížnosti Člověk je zodpovědný za to, čemu věnuje pozornost, a musí také přijímat důsledky. (W.H.Auden) Vzhledem k tomu, že všichni trávíme čas stěžováním si, musíme mít hodně společného. Jedinečné […] Posted in Domácí rady
  • #DP92: Pulp19. srpna 2020 #DP92: Pulp Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Ed Brubaker Kresba: Sean PhillipsLetos byla v rámci cen Eisnera v kategorii Nejlepší pokračující série nominována řada "Criminal", na níž se […] Posted in Recenze komiksů
  • Bella Ramsey: Od čarodějnice k bojovnici21. března 2023 Bella Ramsey: Od čarodějnice k bojovnici Bella Ramsey je britská herečka, která se proslavila rolí Lyanny Mormont v seriálu Hra o trůny. V letech 2017-2020 hrála také hlavní roli Mildred Hubble v seriálu Čarodějnice školou […] Posted in Zajímavosti
  • Farma SK – 8. série – 51. díl (Duel)13. května 2017 Farma SK – 8. série – 51. díl (Duel) https://www.youtube.com/watch?v=ky48B53Vk44 Posted in Reality show
  • The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Shahram Mokri7. července 2018 The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Shahram Mokri Posted in MFF Karlovy Vary
  • Specialita šéfkuchaře (1999)18. ledna 2012 Specialita šéfkuchaře (1999) Kdo jednou ochutná, chce ji zas a znovu! Úředník Costain tvrdě pracuje ve firmě, kterou vede jistý pán Laffler. Jeho šéf je docela velký podivín a tajnůstkář, který nade všemi drží […] Posted in Horory

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67506 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71928 KB. | 23.04.2024 - 13:15:16