Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > 33 nejkrásnějších pohádek pro unavené rodiče - Popelka, vodník, Otesánek a další

33 nejkrásnějších pohádek pro unavené rodiče - Popelka, vodník, Otesánek a další

33 nejkrasnejsich pohadek pro unavene rodice duze
33 nejkrasnejsich pohadek pro unavene rodice duze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

3632362 csakova basikova v4

Byla jed­nou krás­ná a hod­ná dív­ka, kte­ré říka­li Popelka. Žila s tatín­kem a mace­chou. Ta si při­ved­la do man­žel­ství svou dce­ru Doru. Macecha samo­zřej­mě stra­ni­la Doře a Popelku nemě­la ráda. Dávala jí nej­hor­ší prá­ce a zaka­zo­va­la jí vlast­ně všech­no, co se dalo. Jednou se otec chys­tal do měs­ta a ptal se dcer, co jim má při­vézt. Dora si napo­rou­če­la plno věcí. Popelka napro­ti tomu si přá­la jen to, co mu cvrnk­ne do nosu. A tak Popelce při­ne­sl tři oříš­ky.

Jednou takhle žili spo­lu jed­na sle­pič­ka a jeden kohou­tek. Měli se rádi. Jejich oblí­be­nou pochout­kou byly jaho­dy. Kohoutek navrh­nul, že co kdo najde, o to se s dru­hým podě­lí. Slepička to také tak udě­la­la. Ovšem kohou­tek svo­ji jaho­du sně­dl sám. A také na to dopla­til. Začal se dusit a sle­pič­ku pro­sil, aby při­nes­la vodu. Na to se sva­lil. Slepička běže­la ke studán­ce, ale ta jí vodu neda­la.

V moři žila vel­ká rodi­na sar­di­nek, což zna­me­na­lo 30 mili­o­nů. Rybky byly spo­ko­je­né. Jednou se sta­lo, že ztros­ko­ta­la loď. Cestující se zachrá­ni­li, ale zbo­ží a též kni­hy skon­či­li v moři. Jedné sar­din­ce se však na ocas při­le­pil list z kni­hy. V tu chví­li byla dotče­ná vědo­most­mi a zača­la se u ní pro­je­vo­vat vel­ká nespo­ko­je­nost.

Musím při­znat, že někte­ré pohád­ky jsem nezna­la, ale to vůbec neva­dí, líbi­ly se mi všech­ny. Ilona Csáková není hereč­ka, ale zpě­vač­ka, avšak nemu­sí se vůbec sty­dět, jak pohád­ky načet­la. Nezadá si s pro­fe­si­o­nál­ní­mi hereč­ka­mi, kte­ré se živí i dabin­gem. Já nemu­sím hud­bu. Nicméně se přes tu na audi­ok­ni­hách doká­žu pře­nést, neva­dí mi, nevní­mám ji. Obal je nakres­le­ný ako­rát. Nemůžu si pomoct, ale zase se mi líbí. Audiokniha trvá 3 hodi­ny a 15 minut a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Božena Němcová
  • Žánr: pohád­ky
  • Vydava­tel­ství: XYZ
  • Interpret: Ilona Csáková 
  • Datum vydá­ní: 2017


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12646 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72049 KB. | 22.04.2024 - 08:15:45