Kritiky.cz > Články autora:Jaroslav Chorý

Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)

Hobo: Tough Life je vyso­ce návy­ko­vý simu­lá­tor bez­do­mov­ce. Česká Indie 1st per­son Hra je pří­jem­ně low­cost s mini­ma­lis­tic­kým čes­kým dabin­gem, kte­rý oči­vid­ně pro­vo­zo­va­li neher­ci a obsa­hem hry Survival v té nej­vyš­ší mož­né míře. Nikdy by mě... Read more »

Top nekonečno nejlepších songů na planetě Zemi

Dle zce­la zau­ja­té­ho a sub­jek­tiv­ní­ho pohle­du. Řazeno chro­no­lo­gic­ky, od těch co byly obje­ve­ny již v dět­ství a pro­bu­di­ly hlu­bo­ké emo­ce. Read more »

TOP 10 nejlepších PC her všech dob

Seřazeno chro­no­lo­gic­ky, od těch co jsem obje­vil v dět­ství, a stá­le mají i dodnes vyso­ký stu­peň zno­vu­hra­tel­nos­ti. Read more »

Benedetta - Recenze (70 %)

Paul Verhoeven - Můj oblí­be­ný úchyl. Režisér mají­cí na svě­do­mí tako­vé kous­ky jako Robocop, (kte­rý mě uhra­nul svou až epic­kou měrou bizar­ní­ho nási­lí,) Total Recall, (Kde mě zau­ja­la krát­ká rolič­ka Sharon Stone... Read more »

Jan Palach

Lidé jsou lhos­tej­ní. Češi jsou lhos­tej­ní. Uběhlo téměř pade­sát let od smr­ti Jana Palacha a já si kla­du otáz­ku, co by asi poci­ťo­val, kdy­by viděl sou­čas­nou poli­tic­kou situ­a­ci v ČR. Andrej... Read more »
Stránka načtena za 2,87045 s | počet dotazů: 182 | paměť: 47013 KB. | 25.06.2024 - 20:12:53