Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze komiksů > Batman: Dvojník - 80 %

Batman: Dvojník - 80 %

BatmanDvoj
BatmanDvoj
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete dopl­nit zvé zna­los­ti o Batmana? Toho, kte­rý se obje­vil ve vel­ko­fil­mu letoš­ní­ho roku? Komis Batman: Dvojník je tím pra­vým. V úno­ru, při pre­mi­é­ry fil­mu, vyšel komiks, kte­rý pří­běh dopl­ňu­je o dal­ší infor­ma­ce, kte­ré jsme si ve fil­mu neu­ži­ly.

Přestože byl komiks vydán (v USA) už v loni, tak se hodí i do této doby, kdy skon­čí kino­vá exklu­zi­vi­ta fil­mu a během něko­li­ka týd­nů se i nový Batman v režii Matta Reevese obje­ví v čes­ké onli­ne služ­bě.

Co je THCP?

CBD shop

O čem komik­su je, tak nám pro­zra­dí ofi­cál­ní text dis­tri­bu­ra: Bruce Wayne půso­bí v roli Temného rytí­ře tepr­ve asi rok, ale už teď doká­že poznat, že jeho mise sla­ví úspěch. Bohužel, nadě­lal si pár vliv­ných nepřá­tel. Lidé, kte­ří mají v Gothamu moc, vel­mi neli­bě nesou to, jak Batman naru­šu­je chod jejich měs­ta... a vypa­dá to, že jeden z nich má plán, jak samozva­né­ho ochrán­ce pořád­ku neutra­li­zo­vat.

Na stře­chách a v uli­cích měs­ta nyní hlíd­ku­je dru­hý Batman – a tenhle nemá žád­né zábra­ny, pokud jde o zabí­je­ní zlo­čin­ců, dokon­ce i naži­vo před kame­ra­mi. Temnému rytí­ři je teď v patách celá gotham­ská poli­cie spo­leč­ně s boha­tý­mi a vliv­ný­mi oby­va­te­li. Batman pro­to musí najít své­ho dvoj­ní­ka a očis­tit nějak své jmé­no. Jak ale může­te pro­ká­zat svou nevi­nu, když se scho­vá­vá­te za mas­kou?

CBD kap­ky

Batman komiks je vel­mi tem­ný a Andrea Sorrentino pres­ně vysti­hl nála­du fil­mo­vé­ho pokra­čo­vá­ní, na kte­ré spo­lu­pra­co­val i scé­na­ris­ta Reevesova fil­mu. Je zají­ma­vé i to, že dal­ší auto­rem komik­su je i scé­na­ris­ta, kte­rý vytvo­řil scé­nář pro Netflixový hit Project Power.

Mně se nový komis vel­mi líbíl, tím, že ame­ric­ké vydá­ní obsa­ho­va­lo tři seši­ty, tak tato kni­ha má hod­ně zají­ma­vých čás­tí. Dozvíme se infor­ma­ce nej o Batmanovi, ale i o ved­lej­ších posta­vách.

CBD kvě­ty

Komiks je taky vel­mi tem­ný a krva­vý, a tak si uži­jí kresbu i fan­do­vé krve, ale pres tu krev a vše­o­bec­nou depre­si celé kni­hy si pří­běhy uži­je­te podob­ným sty­lem jako celý film.

HHC vape


Foto: Jiří Borový & CREW s.r.o.


 • Počet stran: 172
 • Formát: 168 × 258 mm
 • Vazba: váza­ná s pře­ba­lem
 • Tisk: barev­ný
 • Vydavatel: Crew
 • Svět: DC a Vertigo
 • Pravidelná série/cyklus: Batman
 • Žánry: Superhrdinské, Akční a dob­ro­druž­né
 • Scénář: Mattson Tomlin
 • Kresba: Andrea Sorrentino
 • Autor obál­ky: Andrea Sorrentino
 • Barvy: Jordie Bellaireová
 • Překlad: Ľudovít Plata
 • Redakce: Jiří Pavlovský
 • Lettering: Petr Schwarz

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97210 s | počet dotazů: 246 | paměť: 71623 KB. | 23.06.2024 - 11:08:27