Kritiky.cz > Speciály > Čertoviny - Kdo je kdo v pohádce Čertoviny

Čertoviny - Kdo je kdo v pohádce Čertoviny

Certoviny
Certoviny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přestože peklo je syno­ny­mem pro zlo, čer­ti v čes­kých pohád­kách býva­jí spí­še dob­ráč­tí. Jací jsou čer­ti v nové pohád­ce? „Pokračuji v podo­bě čes­ké­ho pek­la a i čer­ta, kte­ré zná­me z pohá­dek Jana Drdy, Josefa Lady a dal­ších našich spi­so­va­te­lů,“ říká kla­sik čes­ké fil­mo­vé pohád­ky Zdeněk Troška. „Český čert je spíš neši­kov­ný trum­be­ra, než zákeř­ný ško­dič; rád by se brat­říč­ko­val s člo­vě­kem, a pokud mu něco pro­ve­de, je to spíš úsměv­ná čer­to­vi­na, než zlo­my­sl­nost. Takže opět uvi­dí­me čer­tis­ka, nad jejichž sna­že­ním dostat hříš­né duše do pek­la se bude­me usmí­vat.“

Jakub Prachař je Popelák, jeden z ústřed­ní dvo­ji­ce čer­tů.   „To je tako­vá zakom­ple­xo­va­ná figu­ra. Nemá to v  živo­tě jed­no­du­chý, a tak mys­lím si, že se ho bát nemu­sí­me. Je tako­vej zma­te­nej, pro­to­že se svým kole­gou a kluka­ma byli zvyklí v  pekle na urči­té pro­stře­dí a najed­nou se dosta­nou do pro­stře­dí, kte­rý jim není úpl­ně vlast­ní, a tam začí­na­jí pro­blémy. Není to jed­no­du­chý tu posta­vu roz­klí­čo­vat a mys­lím si, že to je tako­vej slo­ži­těj­ší cha­rak­ter, kte­rej nutí divá­ka se zamys­let nejen sám nad sebou ale i nad svě­tem obec­ně.“

A co Uhelák? „Bát se ho nemu­sí­te, je to zlo­bi­dlo a třešti­pr­dlo,“ říká jeho herec­ký před­sta­vi­tel Dominick Benedikt a dodá­vá: „Jsem rád, že hra­ji v téhle pohád­ce, pro­to­že jsem vždyc­ky chtěl hrát v pohád­ce… ale prin­ce. No a jsem čert, tak ho budu hrát … ale jed­nou bych si rád zahrál prin­cát­ko, jo? (smích).“

Karel Dobrý se Zdeňkem Troškou točil již dru­hý film po sobě. Ve Strašidlech si na něj jako na upí­ra nachys­ta­li vel­ké zuby, v Čertovinách měl také nároč­né líče­ní. „No, ty zuby se mi vyra­zi­ly na čele,“ smě­je se Karel Dobrý.

Sara Sandeva si v tom­to fil­mu také zopa­ko­va­la spo­lu­prá­ci se Zdeňkem Troškou, kte­rou si vyzkou­še­la již jako víla ve Strašidlech: „V Čertovinách ztvár­ňu­ji roli Haničky, což je dív­ka, kte­rá boju­je za lás­ku a pře­ká­žek v pohád­ce bude mít oprav­du spous­ty, má zlý­ho pan­tá­tu a nemoc­nou mamin­ku. Takže si mys­lím, že je to vel­mi sil­ná sleč­na. A je fajn ztvár­nit tako­vou pra­vou čes­kou hol­ku z ves­ni­ce.  Jak jsem ve Strašidlech coby víla pořád tan­co­va­la, tak tady zase všu­de pobí­hám bosá...“

 V Čertovinách hra­ji kněž­nu, tako­vou tajem­nou posta­vu, o kte­ré divá­ci úpl­ně neví, odkud při­chá­zí a kam smě­řu­je, což je správ­ně, pro­to­že v sobě nese vel­ké tajem­ství, kte­ré musí divák roz­lousk­nout,“ před­sta­vu­je svo­ji postav Jana Bernášková.

Pro Richarda Jaroslava Müllera jsou Čertoviny vel­kým herec­kým křtem. „Tohle je moje prv­ní vel­ká fil­mo­vá role a poci­ty jsou hroz­ně pozi­tiv­ní. Byla tam skvě­lá par­ta lidí a doce­la jsme si to uži­li, tak­že super. Se Zdeňkem Troškou jsem točil popr­vé a byl to skvě­lej záži­tek, pro­to­že Zdeněk je hroz­ně pří­jem­nej a při­stu­pu­je k her­cům indi­vi­du­ál­ně, což je moc fajn.“

Radek Holub hra­je v Čertovinách hříš­nou duši. „Nikomu bych to nepřál hrát hříš­nou duši… Neee, já si to uží­vám hrát hříš­nou duši, je to krás­ná role… Hříšná duše, kte­rá ute­če z pek­la a chce do nebe, jen­že ono to nejde, ona pat­ří do toho pek­la, tak na svě­tě musí udě­lat ješ­tě jeden dob­rý sku­tek… vzdát se ješ­tě něče­ho, čeho se nechtě­la vzdát za živo­ta. Takže je lep­ší dělat dob­rý skut­ky za živo­ta, než utí­kat z pek­la čer­tům, pro­to­že čer­tům z pek­la nikdy neu­te­če­te,“ varu­je herec.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Čertoviny - Báli se herci čertů?3. ledna 2018 Čertoviny - Báli se herci čertů? Protože ve filmu hrají čerti zásadní roli, zeptali jsme se hlavních představitelů filmu, jak to měli jako děti. Báli se čertů? „Čertů jsem se bál hrozně, nejvíce, když se blížily Vánoce a […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava3. ledna 2018 Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava Čerti patří k nejoblíbenějším pohádkovým postavám režiséra Zdeňka Trošky, točí o nich, a občas prý jednoho vídá po ránu v zrcadle 😊. Jak jsou však na tom herci z pohádky Čertoviny? Sara […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - S režisérem na place je pohoda3. ledna 2018 Čertoviny - S režisérem na place je pohoda Někteří z herců pracovali s režisérem poprvé, jiní se k němu před kameru vracejí. Jaké to bylo na Čertovinách? „Byla to pro mě příjemná spolupráce. Pohoda na place a hravá atmosféra,“ […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Kdo patří do pekla?3. ledna 2018 Čertoviny - Kdo patří do pekla? Luciper v pohádce Čertoviny vyšle Popeláka a Uheláka, aby přivedli do pekla každý jednu hříšnou duši. A protože jsme chtěli zjistit, jak těžký úkol měli, zeptali jsme se herců, za jakou […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Ze zákulisí natáčení3. ledna 2018 Čertoviny - Ze zákulisí natáčení V podzemních prostorách pekla Jakub s Dominikem zápasili s horkem, protože byly navlečeni v chlupatých kostýmech. Nepostradatelným pomocníkem se tak stal vějíř, který pomáhal k ochlazení. […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Kde se točilo?3. ledna 2018 Čertoviny - Kde se točilo? Natáčení nejprve štáb zavedlo do zábavního parku Čertovina nedaleko Hlinska, kde se točily scény v pekle. Pak se všichni přesunuli do skanzenu v Přerově nad Labem, kam se režisér vrátil […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Příběh3. ledna 2018 Čertoviny - Příběh Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich […] Posted in Speciály
  • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Zdeněk Troška natáčí novou pohádku19. května 2017 Zdeněk Troška natáčí novou pohádku Režisér Zdeněk Troška začíná už 23. května točit další pohádku. Ta v pořadí číslo devět se bude jmenovat Čertoviny a v  hlavní roli se vůbec poprvé v pohádce Zdeňka Trošky představí herec […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Po čem muži touží - Ze zákulisí25. září 2018 Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému patří Pohádková vesnička.  Zde vznikaly scény výletu na kolech. V průběhu natáčení si museli herci […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78843 s | počet dotazů: 243 | paměť: 72030 KB. | 24.07.2024 - 02:53:27