Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Cesta draka / Drak přichází

Cesta draka / Drak přichází

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tang Lung (Bruce Lee) jede z Hong Kongu do Říma, kde má ochrá­nit restau­ra­ci jed­né krás­né dámy před míst­ní mafií, kte­rá chce restau­ra­ci pře­vzít. Nejprve se mu to daří, pak mafie při­tvr­dí a už se mu to tolik neda­ří ale nako­nec zví­tě­zí.

Děj fil­mu je tedy oprav­du jed­no­du­chý, ale to u toho­to žán­ru není až tak pod­stat­né.

Zmíněná mla­dá dáma je oprav­du moc pěk­ná a zdá se, že je i moc fajn. Takže by to moh­lo vypa­dat, že bude sou­čás­tí fil­mu něja­ký romá­nek. Je a není. Trochu občas něja­ké názna­ky vidět jsou, ale moc pro­sto­ru to ve fil­mu nedo­sta­lo. Snad si ani neda­li pusu.

Přestože má být Cesta draka akč­ní kung-fu film, má sou­čas­ně mno­ho zna­ků kome­die. Neustálé pošťu­cho­vá­ní a naráž­ky mezi zaměst­nan­ci restau­ra­ce nebe­re kon­ce. Úplně nej­vtip­něj­ší je, jak Bruce Lee hra­je cizin­ce, kte­rý při­jel do Říma a všech­no je pro něj cizí, zvlášt­ní, div­né, jiné... neví co má přes­ně dělat a půso­bí při tom komic­ky.

Scéna, kdy Tang Lung vydě­sí hol­čič­ku se zmrz­li­nou se fakt poved­la i když jsem moc nepo­cho­pil, proč tam byla a hlav­ně, proč to Tang Lung (Bruce Lee) vůbec udě­lal. O co mu jako šlo? Když bych při­jel popr­vé do Hong Kongu, tak bych tam urči­tě nestra­šil malé děti 🙂

V žád­ném kung-fu fil­mu nesmí chy­bět pořád­ná zra­da. Ani tady nechy­bí, ale kupo­di­vu není na začát­ku, aby film mohl být o pomstě. Místo toho je téměř na kon­ci a oprav­du mě pře­kva­pi­la, tak­že neřek­nu kdo koho zra­dí. Pro něja­kou pomstu už nezby­lo mís­to, tak­že se odbu­de vel­mi struč­ně.

Bojové scé­ny jsou kla­sic­ké retro. Nejsou tak efekt­ní, jako v dneš­ních akč­ních fil­mech, ale za to jsou reál­né. Nejsou zrych­le­né, Bruce Lee je sku­teč­ně takhle rych­lý a jsou téměř bez tri­ků. Závěrečný sou­boj v kolo­seu, Bruce Lee x Chuck Norris, je jed­nou z nej­zná­měj­ších bojo­vých scén v kung-fu fil­mech.

Hudba k fil­mu byla vel­mi jed­no­du­chá, ale netra­dič­ní, decent­ní a do fil­mu se hodi­la. Dabing je tako­vej tro­chu sran­dov­ní. Mluví to dospě­lí lidé, hlas mají jako dospě­lí lidé, ale into­na­cí a sklad­bou věty to zní jako děti.

O filmu:

Cesta draka / Drak při­chá­zí
(Way of the Dragon / Fury of the Dragon)
Hong Kong, 1972, 100 min
Režie: Bruce Lee
V hlav­ních rolích: Bruce Lee, Chuck Norris, Biao Yuen, Ching-Ying Lam


Podívejte se na hodnocení Cesta draka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51078 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71976 KB. | 18.04.2024 - 02:13:30