Kritiky.cz > Recenze > Divoké vlny -

Divoké vlny -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Divoké vlny - Recenze

9.August.2007 Recenze Autor: Jaroslav Měrtl

Tučňáci, tuč­ňá­ci, tuč­ňá­ci, tady zase tuč­ňá­ci. Jsou všu­de. Roztrhl se pytel s tím­to téma­tem, kte­ré­mu se léta všich­ni vyhý­ba­li? Po Happy Feet, Divočině, Madagaskaru a Putování tuč­ňá­ků, se opět dostá­vá­me mezi bílo­čer­ná zví­řát­ka, kte­rá si pub­li­kum zjev­ně oblí­bi­lo.
Škoda, že tomu tak neby­lo v obdo­bí Pingu. Začínám mít strach, že se ješ­tě něja­ké­ho fil­mu s tuč­ňá­ky dočká­me a bude­me tak muset pře­kous­nout celou tu před­sta­vu stu­dia o tom, že když uspě­ly tři fil­my, tak uspě­jí i čty­ři. I pět. A lidi to budou pořád brát.

//
Při vyslo­ve­ní slo­va „tuč­ňák“ si v dneš­ní době neje­den člo­věk před­sta­ví kry a sníh. Jenže málo kdo ví, že není jen tuč­ňá­ků žijí­cích v ledo­vém kra­ji, ale i tře­ba v Austrálii. A to váž­ně. A teď troš­ku s men­ší váž­nos­tí, že umě­jí i skvě­le sur­fo­vat. No kdo pod­le vás vymys­lel sur­fing? Tučňák!
Tučňáček Cody se coby začí­na­jí­cí sur­fař začne při­pra­vo­vat na své prv­ní pro­fi závo­dy, aby všem uká­zal, kdo je nej­lep­ší. Ale nako­nec zjis­tí, že není nej­dů­le­ži­těj­ší dojet prv­ní do cíle, ale že vítěz­ství je v něčem jiném. Film je pojat coby repor­táž z ces­ty. Diváci mají tedy mož­nost sle­do­vat podob­ně jako v rea­li­ty show emo­ci­ál­ní výje­vy a růz­né hláš­ky zúčast­ně­ných. Neobvyklé poje­tí fil­mu je už samo o sobě zají­ma­vé a hned upou­tá. To všech­no pro­klá­da­né situ­ač­ní­mi vtíp­ky a tra­dá, téměř doko­na­lý ani­mák je na svě­tě.
Při natá­če­ní se tvůr­čí tým zamě­řil z vel­kou čás­tí na výro­bu vln, kte­rou nechtěl nikdo uspě­chat. Animátoři si před­pla­ti­li kur­zy sur­fo­vá­ní a pomo­cí foto­gra­fií stu­do­va­li tvor­bu vln. Poté si na eBay zakou­pi­li sta­rou video­ka­me­ru ze 70. let, aby vidě­li co se všech­no děje při chůzi po plá­ži s obra­zem. Tyhle věci jsou na ani­má­kách stej­ně nej­hez­čí. Celá ta hra­vost lidí co se na fil­mu podí­lí. Ta se pros­tě neza­pře. A jako jsme v Příšerkách obdi­vo­va­li chlu­py ve vět­ru jak se hez­ky melou, tak tady obdi­vu­je­me vlny s kte­rou si dali všich­ni tako­vou prá­ci a muse­li se pře­má­hat cho­dit na hodi­ny sur­fin­gu, aby se nám to líbi­lo. 🙂
Tučnákovská doku­men­tár­ně ladě­ná jíz­da se poved­la. Většina lidí čeka­la, že nám dvo­ji­ce reži­sé­rů, kte­rá se na fil­mu podí­lí, roz­hod­la vtěs­nat do hla­vy, stej­ně tak jako na začát­ku člán­ku já, že sur­fing vymys­le­li tuč­ňá­ci. Film ale s tím­to fak­tem hra­je už od začát­ku. A divák to při­jme. A pří­jem­ně se poba­ví. Na roz­díl od Happy Feet . Nemůžu si odpus­tit tohle malé rýpnu­tí 🙂
Verdikt: Film kte­rý je pří­jem­ný svou atmo­sfé­rou, vás une­se jako vlna a odpla­ví všech­no za hla­vu.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8116b6“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 3

Slávek Anlauf napsal dne 9. August 2007 , 12.14

Velké pře­kva­pe­ní, a já si na Divoké vlny urči­tě zajdu do kina. 🙂

por­ty napsal dne 24. August 2007 , 21.30

nema­to to nekdo s cz dabin­gem?

Zzzzzz napsal dne 27. August 2007 , 9.02

z vel­kou čás­tí na výro­bu vln – buď z vel­ké čás­ti a nebo s vel­kou čás­tí......
Nemůžu si odpus­tit tohle malé rýpnu­tí 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76471 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71819 KB. | 24.07.2024 - 21:38:47