Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nabídka od Roberta Redforda: Mary Tyler Mooreová a její nečekané setkání s rolí Beth v Obyčejných lidech

Nabídka od Roberta Redforda: Mary Tyler Mooreová a její nečekané setkání s rolí Beth v Obyčejných lidech

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mary Tyler Mooreovou šoko­va­la nabíd­ka Roberta Redforda, aby ztvár­ni­la Beth ve fil­mu Obyčejní lidé (1980), zejmé­na vzhle­dem k její slu­neč­né, vře­lé a vel­mi kon­takt­ní posta­vě na plát­ně. Mooreová uved­la, že v reak­ci na její pře­kva­pe­ní se jí Redford svě­řil, že si ji pro tuto roli vyhlé­dl od chví­le, kdy popr­vé četl román. Do role Beth byly navr­že­ny Lee Remicková a Ann-Margretová, ale Redford v roz­ho­vo­rech uve­dl, že Mooreovou viděl jed­nou ráno samot­nou na plá­ži, kte­rá spo­jo­va­la jejich nemo­vi­tos­ti. Řekl, že Mooreová, kte­rá vypa­da­la, jako by byla v zamyš­le­ném, zara­že­ném sta­vu, byla přes­ně tako­vá, jakou si před­sta­vo­val, když četl kni­hu, a i když zva­žo­val i jiné hereč­ky, nikdy se této před­sta­vy nedo­ká­zal zba­vit a nako­nec roli nabí­dl Mooreové.

Redford řekl, že ho k natá­če­ní romá­nu při­ved­lo to, že mu při­po­mí­nal kul­tur­ní near­ti­ku­lo­va­nost a chy­bě­jí­cí sig­ná­ly jeho vlast­ní výcho­vy. Moore i Redford uved­li, že posta­va Beth jim při­po­mí­ná jejich otce.

Podle člán­ku v Entertainment Weekly o natá­če­ní toho­to fil­mu byla Mooreová při natá­če­ní chlad­ná, snobská a neko­mu­ni­ka­tiv­ní s Timothym Huttonem, aby jí pomohl zvlád­nout odmě­ře­nost, kte­rá je pro její posta­vu tak zásad­ní.

V obou sit­co­mech byla Mooreová pro­slu­lá svou schop­nos­tí komic­ky pla­kat. Mooreová při­zna­la, že během natá­če­ní toho­to fil­mu se jí občas začal třást hlas v typic­kém sty­lu Laury Petrie/Mary Richardsové („Ach, Robe!“). Redford pak kři­čel „Střih!“ a scé­nu muse­li nato­čit zno­vu.

Mooreová při­zna­la, že ji roz­či­lo­va­ly rádo­by kom­pli­men­ty: „Chlapče, ty jsi byl v tom fil­mu pěk­ný č***k!“. Řekla, že to tak nevní­ma­la. O Beth si mys­le­la, že je oběť, že byla vycho­vá­na tak, že ji uči­li dělat věci urči­tým způ­so­bem.

Zdroj: IMDb

Všechno nej­lep­ší, Mary Tyler Moore!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55476 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72224 KB. | 22.04.2024 - 02:32:21