Kritiky.cz > Recenze knih > Domácí zvířátka - Čtení s babičkou

Domácí zvířátka - Čtení s babičkou

DomZviratka
DomZviratka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také rádi vzpo­mí­ná­te na doby, kdy vám jako dětem čet­la babič­ka? Že se dneš­ní babič­ce číst nechce? Nebo by ráda čet­la, ale nějak s vaším dít­kem nemů­že najít tu pra­vou kníž­ku? Pokud je dítě­ti tři a více let, může­te vyzkou­šet Domácí zví­řát­ka Marcely Kotové. Čtení s babič­kou. Bavit bude i mlad­ší ško­lá­ky, a to hlav­ně díky akti­vi­tám, kte­ré dopl­ňu­jí jed­not­li­vé pří­běhy.

Začátek kníž­ky je vlast­ně návo­dem, jak dítě kníž­kou obda­ro­vat a jak s ní pra­co­vat. Malá díven­ka (v kníž­ce Rozárka) dosta­ně od babič­ky k naro­ze­ni­nám dárek – kníž­ku. Ačkoli Rozárka ješ­tě číst neu­mí, ubez­pe­čí ji babič­ka, že spo­leč­ně to zvlád­nou. Stačí se jen poho­dl­ně usa­dit a pus­tit se do čte­ní.
Knížka obsa­hu­je deset kapi­tol, nazva­ných pod­le nej­běž­něj­ších domá­cích zví­řá­tek. Přečíst si může­te o sle­pič­ce, pej­sko­vi, kočič­ce, kra­vič­ce, kozič­ce, koní­ko­vi, pra­sát­ku, oveč­ce, kačen­ce a krá­líč­ko­vi.  Krátká pohád­ka, kte­rou čte dospě­lý dítě­ti skrý­vá pou­če­ní, chcete-li prak­tic­kou radu. Například: „Nechoď pří­liš blíz­ko kolem kohou­ta a nedě­lej prud­ké pohy­by, jinak by tě mohl klov­nout!“ nebo „Nikdy nesa­hej na cizí psy! Pejsek tě nezná a mohl by ti ublí­žit!“ Po pou­če­ní násle­du­je kvíz s otáz­ka­mi, týka­jí­cí se dané­ho zví­řát­ka. Děti si ově­ří, jak se říká zví­ře­cím tatín­kům, mamin­kám i mlá­ďa­tům, jaké zvu­ky vydá­va­jí, co mají rádi, kde byd­lí a jak jsou zví­řa­ta uži­teč­ná. Děti jsou vyzvá­ny, aby se ke kaž­dé­mu zví­řát­ku nau­či­ly krát­kou bás­nič­ku o čtyřech ver­ších vět­ši­nou sdru­že­né­ho, pří­pad­ně stří­da­vé­ho rýmu. Básničky jsou lehce zapa­ma­to­va­tel­né i pro malé děti. Součástí kapi­to­ly je také akti­vi­ta, ať už hle­dač­ka (napří­klad v kapi­to­le o pra­sát­ku mají děti na obráz­ku mezi tře­ma pra­sát­ky vybrat to nej­špi­na­věj­ší, v kapi­to­le věno­va­né oveč­ce mají děti pomo­ci babič­ce namo­tat vlnu a dokres­lit klubíč­ka). Poté při­chá­zí reka­pi­tu­la­ce pohád­ky, kdy čtou pří­běh děti, a to pod­le obráz­ků. Malí čte­ná­ři už si samo­zřej­mě hra­vě pora­dí i se samot­ný­mi pohád­ka­mi.

Knížka je dopl­ně­na hez­ký­mi obráz­ky ilu­strá­tor­ky Veroniky Kubáčové, kte­ré pro­bou­ze­jí dět­skou fan­ta­zii.

Domácí zví­řát­ka. Čtení s babič­kou bude hez­kým dár­kem pro děti nejen k naro­ze­ni­nám, ale tře­ba i k Vánocům. Ale nejen pro děti, urči­tě také pro babič­ky…


 • Domácí zví­řát­ka. Čtení s babič­kou
 • Autor: Marcela Kotová
 • Ilustrace: Veronika Kubáčová
 • Vydala: Grada Publishing, a. s. pod znač­kou BAMBOOK
 • Rok vydá­ní: 2020, 1. vydá­ní
 • Počet stran: 72
 • Hodnocení: 100 %

Foto: Grada Publishing, a. s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Gran Turismo19. září 2023 Gran Turismo Silný a dobře zpracovaný příběh, který nešetří drsné reality závodění. Už když jsou filmy podle skutečné události, je to pro mě často známkou jakési kvality a Gran Turismo rozhodně není […] Posted in Krátké recenze
 • Legendary: Tomb of the Dragon (2013)27. května 2017 Legendary: Tomb of the Dragon (2013) Scott Adkins a Dolph Lundgren v dobrodružné honbě za obrovským ještěrem… Kryptozoolog Travis Preston je požádán, zda by se nevydal do Číny prozkoumat neznámého tvora, […] Posted in Horory
 • Don't Breathe (2016)27. července 2017 Don't Breathe (2016) I slepci se dokáží bránit! O čemž se přesvědčí trojice mladých zlodějíčku více, než by bylo zdrávo…  Tři mladí teenageři - dívka Rocky a její dva kamarádi Alex a Money […] Posted in Horory
 • Rudolf Čechura10. října 2014 Rudolf Čechura Rudolf Čechura (5. února 1931, Želénky - 8.října 2014) byl český spisovatel, věnující se dětské a detektivní literatuře. Pracoval jako učitel, úředník. V šedesátém roce nastoupil do […] Posted in Profily osob
 • Southbound (2015)10. února 2016 Southbound (2015) This Highway! This City! Thouse People! This Anthology!!! Is Fucked up!! Film, který předčil už tak vysoká očekávání musí být náležitě odměněn. Tohle je fantastická jízda skrz peklem, kde […] Posted in Krátké recenze
 • Lady Gaga a Simpsonovi7. února 2017 Lady Gaga a Simpsonovi Po novém americkém prezidentovi, kterým jsem stal Donald Trump, Simpsonovi předpověděli i další událost. Porovnejte Lady Gaga na Super Bowlu […] Posted in Zajímavosti
 • Program od 30.8. do 5.9.200229. srpna 2002 Program od 30.8. do 5.9.2002 Co nás čeká a nemine? 30.8. - 5.9.2002 Pátek - 30.8.2002 20:00 - ČT 1 - Železná maska - Klasické filmové zpracovaní z roku 1962 z Francie z Janem Maraisem 21:30 - - TV Nova - […] Posted in TV Recenze
 • King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil.25. září 2019 King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil. Pokud se vám nelíbil snímek „King Kong“ z roku 1976, tak asi vůbec nemá smysl, abyste se na snímek „King kong žije“ dívali. Je to film, který je velmi špatný, a to ve všech ohledech. Ona […] Posted in Retro filmové recenze
 • 55. ZLÍN FEST: V HLAVNÍ ROLI TOMÁŠ6. května 2018 55. ZLÍN FEST: V HLAVNÍ ROLI TOMÁŠ Posted in Videa
 • Ben Stiller jakožto režisér (Tropická bouře, Walter Mitty a...16. června 2020 Ben Stiller jakožto režisér (Tropická bouře, Walter Mitty a... Ben Stiller jakožto režisér (Tropická bouře, Walter Mitty a jeho tajný život) zrežíruje celovečerní adaptaci chystaného krátkého příběhu Jo Nesbøa London pro studio Lionsgate. Hlavní roli […] Posted in Krátké aktuality

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37896 s | počet dotazů: 246 | paměť: 71917 KB. | 22.02.2024 - 01:42:26