Kritiky.cz > Novinky na webu

Facebookové stránky našich redaktorů

První naše redak­tor­ka si udě­la­la svůj vlast­ní face­book pro člán­ky na Kritiky.cz. Budou tam neje­nom člán­ky naše­ho webu, bude si tam dávat dal­ší infor­ma­ce, co sama uzná za vhod­né. Navštivte... Read more »

Kritiky.cz na Steamu

Tak od dneš­ní­ho dne máme sku­pi­nu a jsme i kurá­to­ři na Steamu. Read more »

Další sociální síť

Tak jsme se při­po­ji­li k dal­ší soci­ál­ní síti. Nově se fanouš­ci recen­zí her, fil­mů a lite­ra­tu­ry na Kritiky.cz můžou při­po­jit na tum­blr -> http://kritikycz.tumblr.com Read more »

Zpráva ze sociálních sítí

Tak dneš­ní den je dnem, kdy jsme na naší strán­ce zís­ka­li 1 000 fanouš­ka na face­boo­ku. Za posled­ní půl rok jsme zís­ka­li 150 nových fanouš­ků. Každý den tedy při­bu­de v prů­mě­ru... Read more »

Novinky na webu

Tak po dlou­hém uva­žo­vá­ní jsem se roz­ho­dl sma­zat rubri­ku Trailery, zatě­žo­va­la mi data­bá­zi a bohu­žel nespl­ni­la tolik účel, jak jsem si před rokem od této nové rubri­ky sli­bo­val. Čtenáři a fanouš­ci rad­ši... Read more »

Nový Web

Tak 28.7.2003 jsem zpro­voznil nový web... Read more »

Omluva

Omluva od sprav­ců hos­tingu www.pipni.cz Read more »

Forum + diskusni klub

Odkazy na nové forum a dis­kus­ní klub na Lopuchu Read more »

Personalizace

Co Vám při­ne­se Personalizace na tom­to ser­ve­ru? Read more »
Stránka načtena za 2,46279 s | počet dotazů: 199 | paměť: 48129 KB. | 22.05.2024 - 17:29:36