Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze komiksů > Flashpoint (Legendy DC)

Flashpoint (Legendy DC)

Foto: CREW s.r.o
Foto: CREW s.r.o
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Komiksová udá­lost Flashpoint si zís­ka­la pověst, kte­rá při­lá­ka­la i ty, kdo komiksy obvykle pře­hlí­že­jí. Filmový Flash vyu­žil námět ze základ­ní­ho kon­cep­tu, kdy ces­to­vá­ní v čase způ­so­bí kata­stro­fál­ní alter­na­tiv­ní rea­li­tu. I když jsou prvot­ní podob­nos­ti s komik­sem, film se násled­ně ubí­rá vlast­ní ces­tou. Mnozí však litu­jí, že neby­lo vyu­ži­to vět­ší­ho poten­ci­á­lu. Flashpoint ovliv­nil také seri­ál Flash s Grantem Gustinem a ani­mo­va­ný film Liga spra­ve­dl­nos­ti: Flashpoint Paradox.

Komiks od Geoffa Johnse, Andyho Kuberta a Sandry Hope nabí­zí půso­bi­vou a tem­nou alter­na­tiv­ní rea­li­tu, kde jsou zná­mí hrdi­no­vé zce­la odliš­ní. Vizuální strán­ka komik­su je ohro­mu­jí­cí a zdů­raz­ňu­je nový svět. Změny hrdi­nů jsou zají­ma­vé a pře­kva­pu­jí­cí. Příběh doká­že vytvo­řit sil­né napě­tí a pra­cu­je s téma­tem tragé­die. Hrdinové Batman a Flash jsou podob­něj­ší, než by se moh­lo zdát, a komiks úspěš­ně roz­ví­jí poten­ci­ál mnoho­vesmí­ru.

Barry Allen je fan­tas­tic­ký i tra­gic­ký pro­ta­go­nis­tou, jehož osob­ní tragé­die ho pohá­ní vpřed, i když to zna­me­ná obě­ti a ztrá­ty. Momenty, kte­ré vyob­ra­ziu­jí jeho sna­hu o obno­ve­ní schop­nos­tí, jsou sil­né a emo­ci­o­nál­ní. Thomas Wayne jako Batman je tragič­těj­ší posta­vou než jeho syn Bruce, a skr­ze Supermana a Shazam! rodi­nu se ote­ví­rá zají­ma­vý směr.

Celkově jde o komiks, kte­rý si zaslou­ží věr­nou fil­mo­vou adap­ta­ci. Jeho pří­běh a vizu­ál­ní pro­ve­de­ní mají vel­ký poten­ci­ál oslo­vit i ty, kte­ří obvykle komik­sům nehol­du­jí. Flashpoint je radost pro oči a skvě­lá záplet­ka, kte­rá by moh­la být skvě­lým fil­mo­vým zážit­kem s hod­no­ce­ním 10 z 10.


O knize

Počet stran: 176
Formát: 168 × 258 mm
Vazba: váza­ná s pře­ba­lem
Tisk: barev­ný

Vydavatel: Crew
Svět: Legendy DC
Pravidelná série/cyklus: Legendy DC
Žánr: Superhrdinské
Scénář: Geoff Johns
Kresba: Andy Kubert
Autor obál­ky: Andy Kubert, Sandra Hopeová, Alex Sinclair
Barvy: Alex Sinclair
Ink: Sandra Hopeová, Jesse Delperdang
Překlad: Hana Vrábelová
Redakce: Jiří Pavlovský
Lettering: Petr Schwarz, Pavel Mařata

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16536 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72122 KB. | 23.04.2024 - 14:06:46