Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > MIIB

MIIB

miib
miib
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dobrý den mimo­zemš­ťa­ni. Vítejte na naší pla­ne­tě Zemi, ukaž­te vaše pasy a pro­sím, pokud chce­te vychá­zet, vychá­zej­te pou­ze v noci a pokud vás někdo potká pova­žuj­te se za Teplouše. A pokud bude­te hod­ní, nikdo Vás neza­bi­je a nikdo si Vás nevšim­ne. Toto je pří­tom­nost agen­tu­ra Men in Black (čes­ky Muži v Černém) se sta­rá o to, aby mimo­zemš­ťa­ni cho­di­li jenom tam, kde mají, a ty zlé zavřou a ty nej­hor­ší zabi­jí, jak bylo potřeb­né před pěti lety s jed­ním pře­rost­lým švá­bem.Dobrý den mimo­zemš­ťa­ni. Vítejte na naší pla­ne­tě Zemi, ukaž­te vaše pasy a pro­sím, pokud chce­te vychá­zet, vychá­zej­te pou­ze v noci a pokud vás někdo potká pova­žuj­te se za Teplouše. A pokud bude­te hod­ní, nikdo Vás neza­bi­je a nikdo si Vás nevšim­ne. Toto je pří­tom­nost agen­tu­ra Men in Black (čes­ky Muži v Černém) se sta­rá o to, aby mimo­zemš­ťa­ni cho­di­li jenom tam, kde mají, a ty zlé zavřou a ty nej­hor­ší zabi­jí, jak bylo potřeb­né před pěti lety s jed­ním pře­rost­lým švá­bem.
Před tři­ce­ti lety, uvá­dí Peter Graves, při­lít­la na Zem Laurana, jed­na krás­ná mimo­zemš­ťan­ka , aby zde ukry­la „Světlo Zarthy“ ale bylo ji ode­přen azyl a muse­la i se svět­lem odle­tět. A teď zno­va při­lí­tá jeden zají­ma­vý tvor - Serleena, na prv­ní pohled jed­no­du­chá kvě­tin­ka, ale jen co se pomně­ní v krás­nou děvu, začí­ná pro Zem nebez­pe­čí, pro­to­že Světlo Zarthy je prý na Zemi.
Agent Kay je neutra­li­zo­ván a pra­cu­je na poš­tě a Jay nestá­le neutra­li­zu­je svo­je kole­gy, pro­to­že jsou nespo­leh­li­vý a neu­stá­le jsou pro­blé­mo­ví. A oprav­du jedi­ný, kdo může síd­lo MiB, ale i celou Zemi zachrá­nit před Serlenou je Kay, kte­rý se bohu­žel musí roz­po­me­nout jaký byl kdy­si, a pře­stat fňu­kat jako oby­čej­ný poš­ťák. Až teď mi došlo, že poš­tu tvo­ří mimo­zemš­ťa­ni, pro­to­že nor­mál­ní člo­věk by to nesti­hl.
Tak to je tako­vý zají­ma­vý nástin pří­bě­hu MiB II, kte­rý těží z neu­stá­lé kon­fron­ta­ce lidi, ver­sus mimo­zemšta­ni, a pře­vzal z prv­ní­ho dílu všech­ny lep­ší vlast­nos­ti fórů a gagů, a neza­po­mněl i na slav­né oso­by, tak­že i M. Jackson si zahra­je své­ho mimo­zemš­ťa­na, kte­rý čeká na svo­jí pří­le­ži­tost v MiB. Je to více nevá­za­nou smě­sí komic­kých scé­nek než měl prv­ní díl a bylo vidět, že po září 2001 bylo změ­něn konec.
A tak MiB II jsou přes­ně ten druh fil­mu, kte­rý se bude líbit všem divác­kým vrst­vám pro svo­jí jed­no­du­chost a neu­stá­lou zábav­nost při kaž­dém foru…

Výsledek : pokud se chce­te zaba­vit, jdě­te na to!!!!


HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ
· odpus­te si napa­dá­ní krás­ných sle­čen v době jejích vytvá­ře­ní - jinak vás seže­re
· Socha svo­bo­dy slou­ží též jako neutra­li­zér celé­ho New Yorku
· Nejezděte v met­ru v New Yorku - jsou tam obří čer­vi, kte­ří si rádi smls­nou na MiB agen­tech i vozech met­ra
· Psi, neště­kej­te na kaž­dý malý výho­nek, jinak se z něho sta­ne nejdří­ve model­ka a potom jeden maxi červ
· I malá lodič­ka (cca 10 cm) může zni­čit pla­ne­tu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,96598 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72359 KB. | 21.05.2024 - 11:24:10