Kritiky.cz > Speciály > Meky - Meky v bodech a datech

Meky - Meky v bodech a datech

word image 3
word image 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

21. říj­na 1952

V Bratislavě se ang­lic­ké mat­ce Ruth Gale a slo­ven­ské­mu otci Šimonovi Žbirkovi naro­dil malý Miro jako nejmlad­ší ze tří bra­trů.

1961

Po bra­ti­slav­ských uli­cích pře­hrá­vá na kyta­ru prv­ní hity od Beatles.

Dostává pře­zdív­ku Meky, ovšem je to po vzo­ru kanad­ských hoke­jis­tů.

1965

Rodiče mu zaka­zu­jí navští­vit bra­ti­slav­ský kon­cert sku­pi­ny Manfred Mann, pro­to­že „je to moc nebez­peč­né“. Prozíravé. Koncert kon­čí poli­cej­ní razií.

1967

V pat­nác­ti letech se stá­vá zpě­vá­kem kape­ly, ze kte­ré brzy vznik­ne Modus.

1970

Ještě nezle­ti­lý Meky odjíž­dí s Modusem hrát slav­né melo­die do švý­car­ské­ho Gstaadu. Tady zpí­vá pro pub­li­kum, v němž tan­čí tře­ba Roman Polanski nebo Elizabeth Taylor.

1974-75

Bere si svou prv­ní ženu Helgu, se kte­rou má dce­ru Denisu.

Přichází o hlas a zdá se, že s kari­é­rou zpě­vá­ka bude konec. Nájem pla­tí roz­pro­dá­vá­ním viny­lo­vých desek.

1976

Meky se zno­vu při­dá­vá k Modusu, kte­rý je už doce­la jinou kape­lou.

Na prv­ní zkouš­ce pozná­vá Mariku Gombitovou. „Zazpívala a já kou­kal, jak moc je to dob­ré.“

 

1977

Meky při­je­de jako host do pásma Karla Gotta v praž­ské Lucerně, ten váhá, jak mla­dé­ho zpě­vá­ka uvést: „Ty vole, on se snad bude muset nechat pře­jme­no­vat. Tohle nemůžu říct!“ povzdech­ne si Karel Gott, když vidí na papí­ře napsa­né jmé­no Žbirka.

1979

Po dlou­hých peri­pe­ti­ích s reži­mem a řadě hitů koneč­ně vychá­zí prv­ní album Modusu. Uvnitř kape­ly ale už vzhle­dem k popu­la­ri­tě jed­not­li­vých inter­pre­tů klí­čí spo­ry.

1980

Meky jez­dí na ska­te­bo­ar­du ve fil­mo­vém muzi­ká­lu Neberte nám prin­cez­nu.

Vychází mu prv­ní album Doktor Sen.

Odehraje svůj posled­ní kon­cert s Modusem. Při návra­tu do Bratislavy má Marika Gombitová auto­ne­ho­du, po kte­ré je doži­vot­ně upou­tá­na na inva­lid­ní vozík.

1981

Meky vstu­pu­je na sólo­vou dráhu bez Modusu a zaklá­dá kape­lu Limit. Původně si chtě­li říkat Exit pod­le nápi­su v leta­dle, ale nako­nec jim to při­šlo moc drs­né.

1982

V západ­ním Německu vychá­zí Mekyho prv­ní ang­lic­ká deska Miro. Dieter Bohlan, budou­cí zpě­vák Modern Talking, ukrad­ne melo­dii pís­ně Like a Hero. V Československu mezi­tím vychá­zí hity Biely kvet i Atlantida.

Meky se stá­vá his­to­ric­ky prv­ním Zlatým sla­ví­kem ze Slovenska a pře­ru­šu­je dlou­hou vlá­du Karla Gotta. „Nevadí, mám jich doma celou žbir­ku,“ glo­su­je to neo­myl­ně Gott.

1983

Meky vydá­vá v Rakousku, Německu a Francii dal­ším ang­lic­ky zpí­va­ným albem Giant Step.

Francouzský zpě­vák Joel Prevost natá­čí Biely kvet pod názvem Top Model.

1984

Rok změn. V pís­ni V-klub Meky koke­tu­je s rapem.

Na čas odklá­dá své iko­nic­ké brý­le, což mu zejmé­na fanyn­ky nemo­hou odpus­tit.

1984

Meky se po kon­cer­tě v praž­ské Lucerně popr­vé setká­vá se svou dru­hou ženou Katkou. Svůj vztah ze začát­ku tají, ale nako­nec dá vznik­nout hitu Katka.

1985

Na závěr fes­ti­va­lu v Egyptě veče­ří se zpě­vá­kem U2. „Seděli jsme pro­ti sobě a Bono vyprá­věl, jak začí­na­li, jak na ně necho­di­li žád­ní lidé. A byl pořád straš­ně váž­ný. Přišlo mi, že má vel­ké ruce a zau­ja­ly mě jeho kov­boj­ské boty. Byl to pros­tě rocker v bílém… A já nemohl pře­stat mys­let na to, že ješ­tě ráno jsem byl v Bratislavě,“ vzpo­mí­ná Meky.

1989

V sle­pých ulič­kách se stá­vá jed­nou z pís­ní Sametové revo­lu­ce na Slovensku.

Meky při­jí­má nabíd­ku mode­ro­vat tele­viz­ní hit­pa­rá­du Rhytmic, v prv­ních dvou dílech ale nemlu­ví, pro­to­že mu před natá­če­ním ode­šel hlas.

Stěhuje se z Bratislavy do Prahy.

1996

Desku Meky mu pro­du­ku­jí Ivan Král a David Koller.

2001

Comeback. Vychází Modrý album, na kte­rém se Meky v plné síle vra­cí na scé­nu. Obsahuje hity Co bolí to pře­bo­lí a Nespalme to krás­né v nás.

Po osm­nác­ti letech zno­vu zpí­vá s Marikou Gombitovou.

6. červ­na 2004

Díky Václavu Havlovi a Dagmar Havlové se v Praze setká­vá s Paulem McCartneym. „Když mu Václav Havel vysvět­lo­vat, že Rolling Stones tu už byli čty­ři­krát, Paul odvě­til: Aha, vy se jich nemů­že­te zba­vit!“ popi­su­je Meky jeden ze zábav­ných momen­tů setká­ní.

2012

Meky dostá­vá jako dárek k naro­ze­ni­nám natá­če­ní v iko­nic­kých stu­di­ích Abbey Road.

Šedesátiny sla­ví ve své prv­ní vypro­da­né O2 aré­ně.

2015

Na albu Miro hos­tu­je Manfred Mann, na jehož kon­cert kdy­si zaká­za­li rodi­če v Bratislavě malé­mu Mekymu jít.

2020

Do kin vstu­pu­je film Šimona Šafránka s názvem Meky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Meky27. července 2022 Meky Meky, nebo-li charismatický zpěvák Miro Žbirka, byl legendou československé pop music, na kterou se jen tak těžko zapomíná. 78 minut dlouhý dokument se snaží divákovi přiblížit nejen jeho […] Posted in Dokumenty
  • Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka6. července 2020 Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka Miroslav Žbirka, známý pod jménem Meky, není žádný dramatický vypravěč ani písničkový „srdcerváč“. Každopádně však svým projevem zaujme diváky nejen na koncertním podiu, ale i na filmovém […] Posted in Filmové recenze
  • Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY2. července 2020 Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY   O filmu V Mekym jsme se snažili udělat filmový portrét, jaký tu není. Bez sentimentu a patosu, zato s humorem. V obraze blikavý, energický a podvratný. S hlasitou muzikou, a […] Posted in Rozhovory
  • Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky2. července 2020 Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky Za každým dobrým hitem je příběh. A v případě těch od Mekyho Žbirky jsou to často příběhy životní i velice osobní. Balada o pol'ných vtákoch (1980, Doktor […] Posted in Speciály
  • Meky - O natáčení s Mekym2. července 2020 Meky - O natáčení s Mekym Portrétovat živého člověka má jedno úskalí. Může se bránit, může odmítnout vaše nápady. Portrétovat člověka, který se 40 let pohybuje mezi reflektory má další úskalí: moc dobře ví, kdy ho […] Posted in Speciály
  • Meky - Překvapení ve filmu2. července 2020 Meky - Překvapení ve filmu Byl to výchozí bod na cestě, která nás zavedla z Prahy do Bratislavy, ale také do Londýna, odkud pocházela Mekyho matka a strýcové, kde má kořeny. Navštívili jsme Mekyho oblíbená místa – […] Posted in Speciály
  • Karlos – Recenze – 50 %26. ledna 2024 Karlos – Recenze – 50 % Karlos Vémola je český MMA zápasník (tedy bojovník ve smíšených bojových uměních), který se jako první Čech dostal do prestižního amerického sdružení „Ultimate Fighting Championship“, jenž […] Posted in Filmové recenze
  • Karlos: Za světlem reflektorů a za kulisami reality15. ledna 2024 Karlos: Za světlem reflektorů a za kulisami reality Celovečerní dokument o jednom z fenoménů dneška Karlosovi Vémolovi. Zápasy MMA se pohybují na pomezí sportu a zábavy, fascinují davy lidí, přitahují pozornost a plní stránky novin. Vémola […] Posted in Filmy
  • Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory11. září 2020 Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory   Plzeň – 33. ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční netradičně v podzimním termínu od 25. do 30. září. Každý den nabídne premiéru či předpremiéru, soutěžní […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE2. července 2020 Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36908 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72023 KB. | 22.02.2024 - 02:12:58