Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Monstra oceánů 3D - Pravěké dobrodružství – dokument, který musíte vidět!

Monstra oceánů 3D - Pravěké dobrodružství – dokument, který musíte vidět!

monstra oceanu 3d praveke dobrodruzstvi dokument ktery musite videt
monstra oceanu 3d praveke dobrodruzstvi dokument ktery musite videt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se řek­ne doku­men­tár­ní film, tak si vět­ši­na lidí řek­ne, že se jed­ná o něja­ký suchý sní­mek, kte­rý stál pár babek a nevy­pla­tí se na něj cho­dit. Většinou je to prav­da, ale u doku­men­tu Monstra oce­á­nů 3D - Pravěké dob­ro­druž­ství to tak roz­hod­ně není! Tvůrci si vyhrá­li neje­nom s 3D zob­ra­ze­ním, kte­ré je napros­to úchvat­né, ale také s pří­bě­hem, kte­rý vás zaujme a potě­ší. Příběh je tako­vou nená­sil­nou for­mou, jak vás vtáh­nout do děje doku­men­tu, ale také jak vám vysvět­lit někte­ré slo­ži­té ter­mí­ny tak, abys­te je hra­vě pocho­pi­li. Tento obrat je vel­mi těž­ký a tvůr­cům se pove­dl oprav­du bra­vur­ně a geni­ál­ně.

Tento doku­ment reží­ru­je Sean MacLeod Phillips, kte­ré­ho může­te znát napří­klad ze sním­ků Encounter in 3rd Dimension. Sice Monstra oce­á­nů 3D - Pravěké dob­ro­druž­ství je jeho dru­hým poči­nem, tak je stej­ně dělán s tako­vou péčí, jako kdy­by měl reži­sér dale­ko více zku­še­nos­tí.

3D je v tom­to fil­mu na oprav­du skvě­lé úrov­ni a hra­vě se dá srov­ná­vat s něja­kým Hollywoodským trhá­kem, kte­rý stál o mno­ho desí­tek mili­o­nů více, než ten­to doku­men­tár­ní film. Já mám tyto doku­men­tár­ní fil­my moc rád a jsou mojí srd­co­vou zále­ži­tos­tí. Pokud máte tu odva­hu, tak vez­mě­te před Vánociděti do kina na skvě­lý doku­ment, při kte­rém se budou neje­nom vzdě­lá­vat, ale také vel­mi bavit. A o to jde pře­de­vším!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Podívejte se na hodnocení Monstra oceánů 3D - Pravěké dobrodružství na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61669 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71609 KB. | 14.07.2024 - 18:44:02