Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > James Gunn se stává režisérem filmu Superman: Legacy pro Warner Bros. Pictures

James Gunn se stává režisérem filmu Superman: Legacy pro Warner Bros. Pictures

Photo © Marvel
Photo © Marvel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

James Gunn, zná­mý ame­ric­ký reži­sér a sce­náris­ta, se stal novým vůd­cem Warner Bros. Pictures při natá­če­ní fil­mu Superman: Legacy. Film je sou­čás­tí prv­ní fáze pro­po­je­né­ho DC Universe, kte­rou Gunn spo­leč­ně se svým týmem zaha­ju­je. Spolupředsedové před­sta­ven­stva a gene­rál­ní ředi­te­lé DC Studios, James Gunn a Peter Safran, ozná­mi­li tuto novin­ku 15. břez­na 2023 v Burbanku v Kalifornii.

Superman: Legacy popi­su­je Supermanovu ces­tu za smí­ře­ním jeho kryp­ton­ské­ho půvo­du s lid­skou výcho­vou Clarka Kenta ze Smallville v Kansasu. Je to sym­bol prav­dy, spra­ve­dl­nos­ti a ame­ric­ké ces­ty a řídí se lid­skou las­ka­vos­tí ve svě­tě, kte­rý las­ka­vost pova­žu­je za sta­ro­mód­ní. Gunn, kte­rý je auto­rem scé­ná­ře, bude také reží­ro­vat film na zákla­dě postav z DC. Superman byl původ­ně vytvo­řen Jerry Siegelem a Joe Shusterem.

Superman: Legacy je prv­ním fil­mem v dyna­mic­ké řadě fil­mů, kte­rý bude vstu­po­vat do kin po celém svě­tě 11. čer­ven­ce 2025. Druhým fil­mem bude 3. říj­na 2025 The Batman Part II od sce­náris­ty a reži­sé­ra Matta Reevese. Safran, gene­rál­ní ředi­tel, kte­rý se podí­lel na pro­duk­ci fil­mu Shazam od New Line Cinema! Fury of the Gods, kte­rý byl již v kinech po celém svě­tě ten­to pátek 17. břez­na od spo­leč­nos­ti Warner Bros. Pictures.


Zdroj: Tisková zprá­va VERTICAL ENTERTAINMENT S.R.O.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26631 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72153 KB. | 18.04.2024 - 19:01:12