Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mrtvá nevěsta Tima Burtona

Mrtvá nevěsta Tima Burtona

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po vel­mi úspěš­ném Nightmare Before Christmas (1993) při­chá­zí Tim Burton s dal­ším podob­ným ani­mo­va­ným fil­mem, kte­rý spo­leh­li­vě str­čí do kapsy vel­kou část letoš­ní hra­né fil­mo­vé pro­duk­ce.

Hlavní posta­vou je nesmě­lý, zma­te­ný a uza­vře­ný mla­dík Viktor (mlu­ví Johny Depp), kte­rý se má ože­nit s Viktorií. Ale díky svým pova­ho­vým vlast­nos­tem je při sva­teb­ním obřa­du tak ner­vóz­ní, že je oddá­va­jí­cí pros­tě není scho­pen oddat a obřad ukon­čí s tím, ať při­jdou, až se Viktor nau­čí správ­ně říci man­žel­ský slib.

Jak tak blou­má v noci po lese a sna­ží se ho nau­čit, z niče­ho nic se mu to pove­de v momen­tě, kdy zkou­ší prs­ten nasa­dit na větev čně­jí­cí ze země. Jaké je ale jeho pře­kva­pe­ní, když zjis­tí, že nejde o větev, ale o ruku zavraž­dě­né dív­ky, se kte­rou se tím­to omy­lem prá­vě ože­nil a oci­tá se v říši mrtvých. Marné je jeho vysvět­lo­vá­ní, že ješ­tě žije a že sem nepat­ří a že je to všech­no omyl.

Temná mor­bid­ní atmo­sfé­ra je kom­bi­no­vá­na se své­ráz­ným cinic­kým humo­rem a vytvá­ří tak zce­la jedi­neč­ný poži­tek z fil­mu. Svět kost­liv­ců pro­lez­lých čer­vy, chras­tí­cích kost­mi a hni­jí­cích záro­veň, kte­ří se sna­ží vypa­dat stra­ši­del­ně je na dru­hou stra­nu kom­bi­no­ván vtip­ný­mi až roz­to­mi­lý­mi malič­kost­mi, jako je tře­ba úžas­ný pejsek-kostlivec, kte­ré­ho Viktor dosta­ne jako sva­teb­ní dar od své mrt­vé nevěs­ty Emily nebo Emiliny krás­né vypa­dá­va­jí­cí oči spo­lu s čer­ví­kem, kte­rý v nich žije.

Mohlo by se zdát, že jde o horo­ro­vou kome­dii, přes­to však je za tím vším tem­nem pře­de­vším lás­ka a roman­ti­ka. Viktor, kte­rý je zami­lo­va­ný do Viktorie pozná­vá, že mrt­vá Emily je také vel­mi hod­ná a milá. V pod­sta­tě jí má také rád, ale mar­ně se jí sna­ží vysvět­lit, že pros­tě nemů­že žít s mrt­vo­lou.

Spolu s novým Wallacem a Gromitem je to letos již dru­hý ani­mák, kte­rý nejde ces­tou, dnes roz­ší­ře­né, počí­ta­čo­vé ani­ma­ce, ale spo­lé­há se na osvěd­če­né kon­zer­va­tiv­ní tech­ni­ky. Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona je celá vytvo­ře­na jako lout­ko­vý film. Tim Burton však pra­cu­je jak o život, tak­že je to letos, spo­lu s Karlíkem a jeho továr­nou na čoko­lá­du již dru­hý film z jeho díl­ny.

O filmu:

Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona
Velká Británie, 2005, 78 min
Oficiání web: Corpse Bride
Režie: Mike Johnson, Tim Burton
Hlasy ani­mo­va­ných postav: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson, Albert Finney, Richard E. Grant, Christopher Lee, Joanna Lumley


Podívejte se na hodnocení Mrtvá nevěsta Tima Burtona na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55908 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71815 KB. | 23.07.2024 - 13:00:36