Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tokarev [50%]

Tokarev [50%]

rp tokarev image02.jpg
rp tokarev image02.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Nicolas Cage a jeho Rage, nebo Tokarev chcete-li. Letošní rok totiž nabí­dl dal­ší video­béč­ko, kde se ten­to kdy­si áčko­vý herec obje­vil. A tvůr­ci nejen, že si moc nevě­dě­li co si s fil­mem počít, dodnes vlast­ně není jas­né, jak se film vlast­ně ofi­ci­ál­ně jme­nu­je. Někde je uvá­děn pod původ­ním názvem Tokarev, kte­rý se s fil­mem táhl od začát­ku pro­duk­ce, někde se pak obje­vu­je jmé­no Rage, nej­spí­še aby to krás­ně rýmo­va­lo, Rage / Cage, však víme. Tak jako tak, film je na svě­tě a někte­ré VoD služ­by jej nabí­ze­jí ve svém reper­toá­ru. Stojí ovšem vůbec za váš čas?

Paul Maguire (Nicolas Cage) býval kdy­si nájem­ným zabi­já­kem mafie. Před lety se ale roz­ho­dl s tím­to živo­tem sek­nout a vydat se na poli­tic­kou kari­é­ru. Díky jeho záslu­hám mu to bylo umož­ně­no. Nyní, po letech od doby co s orga­ni­zo­va­ným zlo­či­nem skon­čil, se k němu do živo­ta zas vra­cí. Jednoho veče­ra se do jeho domu vlou­pá­vá sku­pin­ka ozbro­je­ných jedin­ců, kte­ří uná­še­jí jeho dcer­ku. Paul se pro­to roz­hod­ne s pomo­cí svých býva­lých kum­pá­nu jed­nat na vlast­ní pěst a i přes varo­vá­ní poli­cie, vypá­t­rat lidi zod­po­věd­né za únos sám. Situace se ovšem kom­pli­ku­je v momen­tě, kdy je Paulova dce­ra nale­ze­na mrt­vá. Tohle je osob­ní a všich­ni jsou si toho moc dob­ře vědo­mi. Jsou zkrát­ka rány, kte­ré se nikdy neza­ce­lí a prá­vě Paul to co nevi­dět zjis­tí... 
Je doce­la úsměv­né, že asi nej­lep­ší důvod, proč se na film podí­vat, je fakt, že Nic díky němu může při­dat dal­ších pár kre­a­cí do kom­pi­la­ce kte­rá pro­běh­la něko­li­krát inter­ne­tem. Předvádí tu totiž opět něko­lik do extré­mu zahna­ných expre­siv­ních vyjá­d­ře­ní emo­cí, kte­ré ho tak pro­sla­vi­ly. Nějak jsem ovšem neza­zna­me­nal, že by mi to vyslo­ve­ně vadi­lo. Bude to nej­spí­še tím, že do kva­li­ta­tiv­ních vod, kam Tokarev spa­dá, podob­ně vyhra­ně­né pro­je­vy doce­la logic­ky pat­ří.  
To co se vám totiž dostá­vá do rukou není ničím jiným, než ve všech ohle­dech prů­měr­ným, hloupým a pří­mo­ča­rým akč­ním video­béč­kem, kte­ré bys­te před lety hle­da­li ve video­půj­čov­ně v oddě­le­ní, kde mají spe­ci­ál­ní regál pro postup­ně tloust­nou­cí­ho Stevena Seagala. A čekat od fil­mu podob­né­ho raže­ní něco pře­vrat­né­ho by bylo asi tak logic­ké jako čekat ve vla­ku na letuš­ku.  Na dru­hou stra­nu nabí­zí ale Tokarev, i přes doce­la hod­ně tele­viz­ně vypa­da­jí­cí zpra­co­vá­ní, vcel­ku sluš­nou akci, kte­rá je jed­no­znač­ně tím nej­za­jí­ma­věj­ším, co vám hodi­na a půl ve spo­leč­nos­ti toho­to fil­mo­vé­ho kous­ku při­ne­se. Mihne se zde pár zná­mých tvá­ří, nicmé­ně ani ty nedo­ká­ží odvést pozor­nost od toho, že film půso­bí spí­še jako epi­zo­da tele­viz­ní­ho seri­á­lu, či laci­ná kopie něče­ho. 
Ať už je to tedy Tokarev, Rage nebo Cage, je to vlast­ně úpl­ně jed­no. V kon­tex­tu jeho posled­ních rolí, se jed­ná o tu pozi­tiv­něj­ší část a to i přes­to, že má film nej­blí­že k prů­mě­ru jak jen to jde. Nicovi tam pár­krát rup­ne v bed­ně, pár­krát si zastří­lí, pro­te­če tro­cha krve, mih­ne se pár zná­mých ksich­tů a tím to taky skon­čí. Tokarev není ničím jiným než jen pro­s­to­du­chou prů­měr­nou výpl­ňov­kou, kte­rá neu­ra­zí, nicmé­ně neza­ne­chá ani za mák niče­ho ori­gi­nál­ní­ho, nápa­di­té­ho či kdo­ví­jak zají­ma­vé­ho. Prostě obstoj­ně zvlád­lá béč­ko­vá ruti­na.     

Nic se vydá­vá na ces­tu pomsty a pote­če krev. A taky mu sem tam rup­ne v bed­ně, jak je tomu už v posled­ních letech zvy­kem. A to je tak vlast­ně vše. Tokarev je nesku­teč­ně prů­měr­né akč­ní video­béč­ko, kte­ré nena­bí­zí nic, co by ho povy­šo­va­lo nad úro­veň pro­s­to­du­ché výpl­ňov­ky, ve kte­ré se mih­ne něko­lik poma­lu vyha­sí­na­jí­cích hvěz­di­ček. Špatné to vylo­že­ně není, akč­ní scé­ny pat­ří k tomu sne­si­tel­něj­ší­mu, nicmé­ně pokud nejste vylo­že­ně fanou­šek Nica, pří­pad­ně maso­chis­ta, asi může­te tuhle akč­ní zále­ži­tost s kli­dem vyne­chat. 

 Koktejl:

50% Čistokrevně prů­měr­né akč­ní video­béč­ko
50% Nic Cage 

Tokarev
(Rage)
Akční / Krimi / Thriller
USA / Francie, 2014, 98 min

Režie: Paco Cabezas

Hrají: Nicolas Cage, Rachel Nichols, Peter Stormare, Danny Glover, Michael McGrady, Max Ryan, Pasha D. Lychnikoff, Sarah Ann Schultz, Aubrey Peeples

 http://www.csfd.cz/film/324965-tokarev/
http://www.imdb.com/title/tt2401807/


Podívejte se na hodnocení Tokarev na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tajemná vražda na Manhattanu5. října 2023 Tajemná vražda na Manhattanu "Ta žena stále umírá." - Když se chce člověk podívat na film obsahující inteligentní humor, Woody Allen je sázka na jistotu. Není tomu jinak ani zde. Tajemná vražda na Manhattanu však […] Posted in Krátké recenze
  • Dobrovolníci na 58. Zlín Film Festivalu13. května 2018 Dobrovolníci na 58. Zlín Film Festivalu Posted in Videa
  • Killer Joe [60%]22. října 2012 Killer Joe [60%] Killer Joe http://www.csfd.cz/film/285513-killer-joe/ http://www.imdb.com/title/tt1726669/ Krimi / Thriller / Komedie USA, 2011, 102 min Režie: William FriedkinScénář: Tracy […] Posted in Filmové recenze
  • Lung II (2016)26. dubna 2021 Lung II (2016) Šikovný Phil Stevens po depresivní Schíze Flowers servíruje svůj druhý počin, který dost možná zapadá do stejného Universa a je to opět nepříjemná, halucinogenní a snová noční můra, která […] Posted in Krátké recenze
  • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […] Posted in Recenze knih
  • Pofoukáme, zalepíme!5. září 2017 Pofoukáme, zalepíme! Bojí se vaše dítě bolesti? Špatně snáší jakékoli škrábnutí, bouli, modřinu natož zalepení drobné ranky? Nebo si naopak rádo hraje na doktora, obvazuje panenky a lepí náplasti medvídkům? […] Posted in Recenze knih
  • American Truck Simulator: 1.47 Open Beta16. března 2023 American Truck Simulator: 1.47 Open Beta Dnes vám s radostí oznamujeme, že je k dispozici otevřená betaverze 1.47 pro hru American Truck Simulator, kterou si můžete vyzkoušet. Pokud máte v plánu se této otevřené betaverze […] Posted in Herní aktuality
  • Lov (The Hunt) – Recenze – 70%11. května 2020 Lov (The Hunt) – Recenze – 70% Satirický akční thriller Lov vypráví o tom, jak se zhruba tucet lidí probudí v jakémsi lese, v němž jsou nejprve vybaveni zbraněmi a následně se stávají lovnou zvěří pro bohatou […] Posted in Filmové recenze
  • Johnny English se vrací | Johnny English Reborn [75%]7. listopadu 2011 Johnny English se vrací | Johnny English Reborn [75%] http://www.csfd.cz/film/277958-johnny-english-se-vraci/ V kinech ČR od:13.10.2011  V kinech SR od:13.10.2011    Johnny English Reborn   Johnny […] Posted in Filmové recenze
  • Volání divočiny v jednadvacátém století24. ledna 2021 Volání divočiny v jednadvacátém století Mnozí z nás pociťují únavu a přesycení z tradičního života dnešní doby, kdy je hlavním hnacím motorem práce, zajištění a společenský úspěch převedený na finance. Hodně z nás mluví o […] Posted in Recenze knih

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33717 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71690 KB. | 14.06.2024 - 02:37:29