Kritiky.cz > Speciály > Slunce, seno, jahody – česká klasika

Slunce, seno, jahody – česká klasika

Slunce03
Slunce03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kultovní čes­ká kome­die, kte­rou kaž­dý Čech mohl vidět už něko­li­krát, ale stej­ně se na ni rád podí­vá ješ­tě jed­nou. Režisérovi Zdeňku Troškovi se poda­ři­lo nato­čit film, kte­rý v tele­vi­zi běží něko­li­krát do roka, a všich­ni se na něj stej­ně rádi podí­va­jí a z plných plic se smě­jí.

Nejvýraznější posta­va celé­ho fil­mu je bez­po­chy­by Helena Růžičková, kte­rá do fil­mu při­ná­ší spous­tu humor­ných momen­tů, kte­ré si oka­mži­tě zapa­ma­tu­je­te a smát se jim bude­te ješ­tě dal­ší dlou­hé roky.

Vznik celé­ho fil­mu byla poměr­ně vel­ká náho­da. Zdeněk Troška se roz­či­lo­val, že se musí dová­žet kome­die z cizích zemí mís­to toho, aby si toči­li vlast­ní. Tehdejší ředi­tel Barrandova mu na to řekl, ať si ji teda nato­čí a tak vzni­kl kul­tov­ní film Slunce, seno, jaho­dy.

Film měl tako­vý úspěch, že o šest let poz­dě­ji se nato­čil dal­ší díl Slunce, seno a pár facek a v roce 1991 byl nato­čen ješ­tě tře­tí díl Slunce, seno, ero­ti­ka.

Celý děj je situ­o­ván do jiho­čes­ké ves­ni­ce Hoštice a od toho se odví­jí také vše­chen humor. Pokud jste z ves­ni­ce, humor pro vás bude vlast­ní.

Film měl pre­mi­é­ru 1. září 1984, i když film byl už nato­čen 1983. Nebyla to ale ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­ra, pro­to­že to teh­dej­ší režim nedo­vo­lil. V tom­to fil­mu bylo také něko­lik scén, kte­ré musel Zdeněk Troška vystřih­nout a pou­žil je v násle­du­jí­cích dílech. Druhý díl celé tri­lo­gie je však bez stři­hu a pro­to je také o hod­ně del­ší. Na DVD vyšel film v říj­nu v roce 2003.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98887 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72187 KB. | 23.04.2024 - 13:27:27