Kritiky.cz > Horory > Row, The (2018)

Row, The (2018)

word image 366962 1
word image 366962 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Další sester­stvo s ponu­rou minu­los­tí a vra­hem, kte­rý neza­po­mí­ná a tou­ží po krva­vé odpla­tě…

Detektiv Cole z oddě­le­ní vražd prá­vě při­ve­zl svou dospí­va­jí­cí dce­ru Riley na kam­pus vyso­ké ško­ly, kde před mno­ha lety cho­di­la i dívči­na mat­ka. Dívka se oka­mži­tě zapo­ju­je spo­leč­ně se svou kama­rád­kou Becks do škol­ní­ho živo­ta – což zna­me­ná kro­mě uče­ní hlav­ně vyme­tat všech­ny mejda­ny, balit nadr­že­né klu­ky, pít co nej­ví­ce alko­ho­lu, ale hlav­ně se obě dív­ky sna­ží dostat do nej­ob­lí­be­něj­ší­ho tam­ní­ho sester­stva Fí Lambda, kte­rý její mat­ka kdy­si ved­la. Žádná z dívek však nemá ani tuše­ní, že sester­stvo již řadu let skrý­vá děsi­vé tajem­ství, na kte­ré se celá ško­la sna­ží zapo­me­nout. Někdo jiný však ne! Jedna po dru­hé jsou člen­ky spol­ku zabí­je­ny tajem­ným vra­hem, kte­rý netou­ží po ničem jiném, než po krva­vé odpla­tě…!

 

Český název: Vraždy v domě pane­nek

Režie: Matty Beckerman

Rok výro­by: 2018

Délka: 85 / 95 min

Země: USA / Kanada

 

Hrají:

Lala Kent...(Riley Cole)

Randy Couture...(detektiv Cole)

Mia Rose Frampton...(Becks Power)

Shea Buckner...(Miller Rakowski)

Natali Yura...(Celeste Aster)

Jennifer Titus...(Nina Baker)

Lexi Atkins...(Ana Von Preussen)

...a dal­ší

Tentokrát jsem dostal chuť na něja­ký ten sla­sher a náhod­ná vol­ba padla na ten­to nepří­liš oblí­be­ný kou­sek. Rozpočet na něj nebyl pří­liš vel­ký, níz­ké hod­no­ce­ní napříč inter­ne­tem bylo rov­něž varo­vá­ním, že tady se asi pří­liš záživ­né podí­va­né nedo­čkám, ale vědom si všech rizik jsem do něj přes­to šel. A jest­li litu­ji? Ani ne, dostal jsem přes­ně to, co jsem čekal. Tento sub­žánr za posled­ní roky moc zají­ma­vé a ori­gi­nál­ní podí­va­né nena­bí­dl, tak­že zde máme pod­prů­měr­nou vyvraž­ďo­vač­ku, plnou polo­na­hých dívek, nadr­že­ných stu­den­tů a vražd ode­hrá­va­jí­cích se ve val­né vět­ši­ně mimo záběr kame­ry.

 

Vzhledem k „mate­ri­á­lu“ před kame­rou bych oče­ká­val ale­spoň sluš­nou por­ci naho­ty, ale kro­mě jed­né scé­ny jsme ochu­ze­ni i o ni. Většinu času se dív­ky pro­du­cí­ru­jí v plav­kách nebo spod­ním prádle a tak nezbý­va­lo vsa­dit vše ale­spoň na zají­ma­vé vraž­dy. Ale i tady vět­ši­na divá­ků tvr­dě nara­zí. Vrah s mas­kou na tvá­ři a paru­kou na hla­vě, vět­ši­nu obě­tí ubo­dá mimo záběr a pak už jsou k vidě­ní pou­ze naa­ran­žo­va­ná těla v podo­bě „pane­nek“, kte­rým vždy chy­bí urči­té čás­ti těla nahra­ze­ná plas­to­vý­mi kusy figurín, při­ši­té k tor­zu těla. Hm žád­ná ori­gi­na­li­ta ani po této strán­ce. Kde už jsem to jenom viděl?

 

Kredit tomu mělo navý­šit anga­žo­vá­ní Randyho Coutureho, ale ten zase nedo­stal tolik pro­sto­ru, kolik bych oče­ká­val. Ten by se měl věno­vat radě­ji akč­ním fil­mům, ty jsou pro něj mno­hem při­ro­ze­něj­ší. Atmosféra až na něko­lik cha­bých záchvěvů tu byla téměř nulo­vá, odha­le­ní vra­ho­vy iden­ti­ty pro pozor­něj­ší divá­ky moc pře­kva­pi­vé nebu­de. A po-titulková scé­na mi při­šla rov­něž zby­teč­ná. Inu zázra­ky se neko­na­li a pod­prů­měr­né ohod­no­ce­ní je zde zce­la opráv­ně­né.

Hodnocení: 30 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Alone at Night (2022)30. dubna 2024 Alone at Night (2022) Ashley Benson ráda natáčí „živé lechtivé přenosy“ pro své platící zákazníky. Jenomže co když je mezi nimi i nebezpečný sériový vrah, který se nechce jen […] Posted in Horory
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Haunting of Whaley House, The (2012)3. dubna 2024 Haunting of Whaley House, The (2012) V noci dům patří duchům! Běda tomu, kdo je přijde rušit, nebo poškodí nějak dům či jeho vybavení… Penny si během studia medicíny začala nedávno přivydělávat […] Posted in Horory
  • Exorcists, The (2023)3. dubna 2024 Exorcists, The (2023)   Vymýtání a Ouija nejsou moc dobrá kombinace. Zvláště když tím ZLO získává převahu a Bůh zrovna moc nestojí na vaší straně, i když by měl… Doktorka […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
  • Within (2016)30. ledna 2024 Within (2016) Pokud si kupujete nový barák, zjistěte si, zda společně s ním nekupujete i nějakou nežádanou osobu navíc… John Alexander se společně se svou dcerou Hannah a […] Posted in Horory
  • Night Teeth (2021)11. ledna 2024 Night Teeth (2021) Dvě pěkná mladá děvčata na zadní sedačce auta ještě neznamenají žádnou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslova…! Již stovky let panuje mezi […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17427 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72247 KB. | 24.05.2024 - 12:58:58