Kritiky.cz > Horory > Alien Abduction (2014)

Alien Abduction (2014)

word image 366965 1
word image 366965 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Podivné svě­tel­né úka­zy zachy­ce­né na ruč­ní kame­ru skrý­va­jí něco mno­hem děsi­věj­ší­ho…

Peter Morris se spo­leč­ně se svou ženou Katie a tře­mi dět­mi Coreym, Jill a Rileym vydá­vá kem­po­vat k nechval­ně pro­slu­lé Brown Mountain v Severní Karolíně. Toto mís­to je zná­mé tajem­ný­mi his­tor­ka­mi o záhad­ných svět­lech na oblo­ze. Nejmladší Riley je autis­ta a vše si natá­čí na svou kame­ru, kte­rá jej záro­veň i veli­ce uklid­ňu­je. Hned prv­ní noc rodi­na zpo­zo­ru­je podiv­né svě­tel­né úka­zy na oblo­ze, a když násle­du­jí­cí den špat­ně odbo­čí a putu­jí ved­lej­ší ces­tou dale­ko od civi­li­za­ce, nara­zí na něko­lik opuš­tě­ných aut a jejich tra­ble nabe­rou rych­lých otá­ček. Jsou napa­de­ni a pro­ná­sle­do­vá­ni mimo­zem­skou enti­tou, kte­rá jim nedá ani chví­li oddychu…

 

Český název: Unesení vetřel­ci

Režie: Matty Beckerman

Rok výro­by: 2014

Délka: 85 min

Země: USA

 

Hrají:

Riley Polanski...(Riley Morris)

Jillian Clare...(Jillian Morris)

Corey Eid...(Corey Morris)

Katherine Sigismund...(Katie Morris)

Peter Holden...(Peter Morris)

Jeff Bowser...(Sean)

...a dal­ší

Kombinace found foo­tage a mimo­zemš­ťa­ni je pro mou malič­kost doslo­va vra­žed­ná. Nejsem pří­z­niv­cem ani jed­no­ho z toho a tak jsem už dopře­du tušil, že tohle pros­tě nebu­de film, u jehož sle­do­vá­ní bych se nějak výraz­ně bavil. A nemý­lil jsem se. Amatérský look roz­tře­pa­né domá­cí kame­ry mi zas až tolik neva­dil, ale­spoň to dalo tako­vý „punc“ auten­tič­nos­ti, ale poně­kud mi lez­li na ner­vy někte­ří čle­no­vé naší rodin­ky. Jejich počá­teč­ní nad­še­ní vystří­da­jí hád­ky a násled­ný zma­tek ale­spoň troš­ku vylep­šil jinak nějak záživ­nou atmo­sfé­ru.

 

To si ale bude­me muset počkat až k udá­los­tem u tune­lu a opuš­tě­ná auta byli prv­ní­mi sig­ná­ly, že se koneč­ně začne dít něco zají­ma­vé­ho. Ty pada­jí­cí ptá­ky do toho moc nepo­čí­tám, pro­to­že tohle jsme už vidě­li toli­krát, že to nedo­ká­žu ani spo­čí­tat. Následovalo postup­né sni­žo­vá­ní čle­nů rodi­ny, obje­ví se buran ve své chat­ce a mimo­zem­ská bytost, pro­ná­sle­du­jí­cí zby­tek osa­zen­stva. Vše pod tak­tov­kou ne zrov­na ost­ré kame­ry, tak­že dost čas­to musí­te tipo­vat, co že se zrov­na ode­hrá­lo před vaši­ma oči­ma.

 

Lehce se při­tvr­dí, nastá­vá zma­tek, pobí­há­ní z mís­ta na mís­to, křik a dal­ší úprk. Navíc nemám rád hap­pyen­dy, tak­že kaž­dá dal­ší posta­va kte­rá zmi­ze­la z děje, mi udě­lal jen radost. K po-titulkovým scé­nám se moc vyja­d­řo­vat nebu­du, pro­to­že ony roz­ho­vo­ry s míst­ní­mi či exper­ty šli úpl­ně mimo mou pozor­nost a nějak závrat­ně mě neza­jí­ma­li. Tento film není vylo­že­ná kata­stro­fa, ale ani žád­né ter­no, kte­ré bych musel něko­mu dopo­ru­čo­vat. Dle mého pod­prů­měr­ná zále­ži­tost na jed­no podí­vá­ní.

Hodnocení: 30 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • Attack of the Herbals (2011)12. dubna 2024 Attack of the Herbals (2011) Nacistický čajíček s nežádoucími vedlejšími účinky… Jackson se vrací zpět do malé rodné zapadlé skotské vesničky Lobster Cove. Většina obyvatel z jeho […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Haunting of Whaley House, The (2012)3. dubna 2024 Haunting of Whaley House, The (2012) V noci dům patří duchům! Běda tomu, kdo je přijde rušit, nebo poškodí nějak dům či jeho vybavení… Penny si během studia medicíny začala nedávno přivydělávat […] Posted in Horory
  • Exorcists, The (2023)3. dubna 2024 Exorcists, The (2023)   Vymýtání a Ouija nejsou moc dobrá kombinace. Zvláště když tím ZLO získává převahu a Bůh zrovna moc nestojí na vaší straně, i když by měl… Doktorka […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Among the Living (2022)28. března 2024 Among the Living (2022)   Nízkorozpočtová zbytečnost a jen další paskvil na téma smrtící nákazy a zombie… Smrtící nákaza se šíří napříč celou zemí a nakažené mění v bestie […] Posted in Horory
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
  • Within (2016)30. ledna 2024 Within (2016) Pokud si kupujete nový barák, zjistěte si, zda společně s ním nekupujete i nějakou nežádanou osobu navíc… John Alexander se společně se svou dcerou Hannah a […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07037 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72035 KB. | 23.04.2024 - 10:39:56