Kritiky.cz > Za kamerou

Alita: Battle Angel

Krátký doku­ment o tom, jak počí­ta­čo­ví odbor­ní­cí z Wety oži­vi­li hlav­ní posta­vu z fil­mu Alita: Battle Angel. Read more »

S02E10: The Passenger

Film o posled­ní epi­zo­dě dru­hé sezó­ny seri­á­lu Westworld. Read more »

Ready Player One

Minutový sestřih z natá­če­ní Ready Player One Read more »

Tomb Raider

Záběry z natá­če­ní. Read more »

Blade Runner 2049

Krátký doku­ment o tom, jak při­spě­lo UPP fil­mu Blade Runner 2049. Read more »

Hra o trůny - 7. série

Krátké video o tom, jak se natá­če­la nej­lep­ší scé­na v Králově při­sta­viš­ti. Read more »

S07E07: The Dragon and the Wolf

12. minu­to­vý doku­ment o tom, jak se natá­čel posled­ní letoš­ní díl seri­á­lu Hra o trů­ny. Read more »

S07E07: The Dragon and the Wolf

Dokument o tom, jak se natá­če­la posled­ní epi­zo­da toho­to roku. Read more »

S07E06: Beyond the Wall - Zamrzlé jezero

Dokument o tom, jak se natá­če­ly sou­bo­je Jona Sněha a jeho přá­tel na zamrz­lém jeze­ře. Read more »

S07E06: Beyond the Wall

Dokument o natá­če­ní před­po­sled­ní epi­zo­dy seri­á­lu Hra o trů­ny. Read more »

S07E04: The Spoils of War

Krátký doku­ment o tom, jak se natá­čel čtvr­tý díl sed­mé série seri­á­lu Hra o trů­ny. Read more »

S07E03: The Queen’s Justice

Krátký doku­ment o tom, jak se natá­čel tře­tí díl sed­mé série seri­á­lu Hra o trů­ny. Read more »

S07E02: Stormborn

Dokument o tom, jak se natá­če­la bitva na Na Úzkém moři z dru­hé epi­zo­dy sed­mé série. Read more »

Válka o planetu opic

Podívejte se na to, jak vzni­ka­la Válka o pla­ne­tu opic. Read more »

Smrtihlav - Natáčení souboje v chrámu

Jak se toči­la pře­střel­ka výsad­ká­řů a němec­ké armá­dy v chrá­mu? Video ze záku­li­sí! Smrtihlav, výprav­ný film inspi­ro­va­ný aten­tá­tem na Heydricha, je v kinech! Read more »

Wonder Woman

Přinášíme 13. minu­to­vý film o fil­mu. Read more »

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Podívejte se na video o tom, jak se natá­čel nej­no­věj­ší díl Pirátů z Karibiku - Salazarova pomsta. Read more »

Speciální efekty a další... na place Alien: Covenant!

Adam Savage (Bořiči mýtů) při natá­če­ní  fil­mu Alien: Covenant! Read more »

Adam Savage za kamerou Alien: Covenant!

Adam Savage (Bořiči mýtů) se dostal na plac fil­mu Alien: Covenant! Read more »

Ghost in the Shell!

Jak tvůr­ci z Weta děla­jí „Ghost in the Shell“ robo­tí kost­ru. Read more »

Ghost In The Shell’s Thermoptic Suit!

Adam Savage popi­su­je vznik „Thermoptic Suit“ z fil­mu Ghost In The Shell. Read more »

Adam Savage za kamerou Ghost in the Shell!

Adam Savage (Bořiči mýtů) se dostal na plac fil­mu Ghost in the Shell. Read more »

Rogue One: Star Wars Story - film o filmu

Rogue One: Star Wars Story je prv­ní z nové série samo­stat­ných fil­mů Lucasfilmu. Vypráví pří­běh sku­pi­ny netra­dič­ních hrdi­nů, kte­ří se dají dohro­ma­dy, aby spl­ni­li odváž­ný a zdán­li­vě nemož­ný úkol: Ukrást plá­ny... Read more »

Doktor Strange - 2. část

Podívejte se na dru­hou část, jak se natá­čel Doktor Strange. Read more »

Doktor Strange - 1. část

Podívejte se na prv­ní část, jak se natá­čel Doktor Strange. Read more »

X-Men: Apokalypsa na DVD a BD - Natáčení Quicksilvera

Podívejte se na prv­ní člá­nek v rub­ri­ce „Za kame­rou“, ve kte­ré najde­te videa z natá­če­ní růz­ných fil­mů. První video je z natá­če­ní Quicksilvera v posled­ním fil­mu X-Men: Apokalypsa. Read more »
Stránka načtena za 2,95166 s | počet dotazů: 210 | paměť: 47607 KB. | 20.07.2024 - 21:44:53