Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Skřítek

Skřítek

200504111636 skritek2
200504111636 skritek2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tomáš Vorel se nos­tal­gic­ky vra­cí k Pražské pět­ce a vysí­lá „němou“ rodin­ku do boje s nástra­ha­mi svě­ta. Groteska Skřítek je poně­kud expe­ri­men­tál­ním poči­nem, ve kte­rém však expe­ri­men­tál­nost nepře­sa­hu­je rozum­né meze a udr­ží pozor­nost divá­ka.

Je prav­da, že jsem měl taky tro­chu oba­vy, co se mnou film udě­lá. Jenže ono mě to celou dobu bavi­lo! Vorel vyprá­ví pří­běh pou­ze pomo­cí obra­zo­vých pro­střed­ků (nepočítáme-li skře­ky), bez jedi­né­ho sro­zu­mi­tel­né­ho slo­va. To je sice na jed­nu stra­nu těž­ší, chce-li něco divá­ko­vi sdě­lit, ale na stra­nu dru­hou sta­či­lo Vorlovi vymys­let poměr­ně jed­no­du­chý scé­nář ve srov­ná­ní s „nor­mál­ním fil­mem“, a pak si vybrat dob­ré her­ce, kte­ří všech­no zahra­jí. I když to samo­zřej­mě nebyl ten hlav­ní důvod, proč to dělal. Při tom­to způ­so­bu hro­zí, že reži­sér občas sklouz­ne k laci­ným vti­pům. To urči­tě ano, a něko­lik jich tako­vých ve Skřítkovi najde­me. Jenže na dru­hou stra­nu: snad ani jed­nou jsem neměl pro­blémy zori­en­to­vat se v ději a hle­dat nit: vůbec jsem ji totiž neztra­til. A taky kvů­li hud­bě MIGu 21, kte­rá v instru­men­tál­ní podo­bě per­fekt­ně pod­kres­lu­je děj.

Popis děje je cel­kým ved­lej­ší, jde jdno­znač­ně o for­mu. Otec rodi­ny cho­dí do prá­ce, do maso­kom­bi­ná­tu, kde se zakou­kal do jed­né ze svých mlad­ších kole­gy­ní. Matka pra­cu­je na kase v super­mar­ke­tu (výbor­ná rvač­ka u poklad­ny) a neu­mí moc dob­ře řídit. Syn je tříd­ní grá­zl, kte­rý se ve ško­le zami­lo­val do své spo­lu­žač­ky. Dcera nedá­vá pozor při hodi­nách mate­ma­ti­ká­ře Tomáše Hanáka (skvě­lá scé­na z rodi­čov­ských schůzek!) a přá­te­lí se s tajem­ným skřít­kem.

Několik dal­ších postav tady taky dostá­vá pro­stor na to, aby ve zrych­le­ných sek­ven­cích roze­hrá­lo svo­je cha­risma. A vcel­ku toho vyu­ží­va­jí: počí­na­je lehce úchyl­ným vrát­ným Milanem Šteindlerem a kon­če tře­ba Janem Krausem, Petrem Čtvrtníčkem a Tomášem Vorlem v rolích „neú­plat­ných“ poli­cis­tů.

To všech­no spo­ju­je skří­tek. Přiznám se, že tohle lepi­dlo mi ale vůbec není jas­né. Skřítek je tajem­né stvo­ře­ní, kte­ré jez­dí na pra­se­ti domá­cím a zje­vu­je se pou­ze dce­ři; jen když je potře­ba, tak vyle­ze ven a pomů­že. Ale jeho smy­sl tak úpl­ně nechá­pu... no ale co, i kdy­by žád­ný nebyl, tak se v tomhle pří­pa­dě zas tak moc nesta­ne.

Myslím, že ten, kdo se pře­mů­že a jen tro­chu je nala­děn na sku­teč­nou gro­tes­ku, bude igno­ro­vat to, jak mož­ná Skřítek na prv­ní pohled půso­bí, a vyra­zí na něj, se snad bude bavit. Já si mys­lím, že by se bavi­la i znač­ná část z těch, kte­ří pro­ten­to­krát (bohu­žel) zůsta­li doma…

O filmu:

Oficiální strán­ka fil­mu: Skřítek
Scénář a režie: Tomáš Vorel
V hlav­ních rolích: Bolek Polívka , Eva Holubová, Anička Marhoulová, Tomáš Vorel ml., Marika Procházková, Jiří Macháček, Ivana Chýlková, Jan Kraus, Petr Čtvrtníček, Tomáš Vorel, Tomáš Hanák, Milan Šteindler
Česko 2005, 90 minut


Podívejte se na hodnocení Skřítek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Noční let9. listopadu 2005 Noční let Přestárlý otec teenagerského hororu Wes Craven nám po neúspěšném snímku Prokletí servíruje svůj další letošní filmový počin - hitchcockovskou variaci na téma „zabij mě něžně“ - thriller […] Posted in Filmové recenze
  • Quete du donut, La (2008)31. ledna 2012 Quete du donut, La (2008) Krátkometrážní snímek připomínající spíše komickou reklamu na koblihu. V malém natáčecím studiu právě skončilo natáčení a štáb si dává pauzu na jídlo. Na place zůstanou jen dva hlídači, […] Posted in Horory
  • Odebrat z přátel (2014)24. června 2015 Odebrat z přátel (2014) Neznalí diváci by mohli být spokojeni, sečtělí hororoví fanoušci však dávno ví, že Unfriended je pouze recyklací a nepřináší nic nového. viz. Megan is Missing či the Den, které byly daleko […] Posted in Krátké recenze
  • Apríl?5. července 2019 Apríl? Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 %26. června 2018 Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 % Budeme zase čekat pár let na pokračování? Asi jo… Poslední, desátá, epizoda měla včera premiéru. Přinesla nám zase vyvrcholení celého příběhu s nástinem, co se asi bude dít v následující […] Posted in TV Recenze
  • Horde, The (2016)7. září 2019 Horde, The (2016) Bývalý mariňák Paul Logan se musí postavit bandě zmutovaných buranů s kanibalskými choutkami, které vede Costas Mandylor… Mladá učitelka Selina vyjíždí […] Posted in Horory
  • Dveře v podlaze -24. července 2007 Dveře v podlaze - Dveře v podlaze - Recenze 25.3.2008 pripomenme-si Přečteno: 139 krát […] Posted in Recenze
  • Red Dead Redemption 2 / část 34 / Operetní zpěvačka / 1080 HD / 60 FPS2. prosince 2020 Red Dead Redemption 2 / část 34 / Operetní zpěvačka / 1080 HD / 60 FPS Posted in Videa
  • Stormbreaker19. března 2007 Stormbreaker Natočit pořádný rodinný film, u kterého by se bavily děti a rodiče neusínali nudou, to je umění. Tento žánr je tenký led, který se může kdykoliv a komukoliv prolomit a dost často se to […] Posted in Filmové recenze
  • RON HOWARD6. června 2018 RON HOWARD RON HOWARD (režie) je oscarový režisér, jenž je považován za jednoho z nejpopulárnějších režisérů své generace. Ať už je řeč například o kritikou ceněných celovečerních dramatech Čistá […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61809 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72188 KB. | 20.05.2024 - 04:41:10