Kritiky.cz > Seriály > Dětské seriály > Zahrádka pod hvězdami: Loutkový seriál o Ježíškovi

Zahrádka pod hvězdami: Loutkový seriál o Ježíškovi

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

V maleb­né pod­hor­ské ves­nič­ce, kde kve­tou zahrád­ky a čas ply­ne klid­ně, se ode­hrá­vá neob­vyk­lý pří­běh o malém chlap­ci s neob­vyk­lým jmé­nem - Ježíšek. Ovšem to, co ho dělá výji­meč­ným, nejsou jen jeho jmé­no a drob­ná posta­va, ale také zázra­ky, kte­ré prý doká­že vyko­nat. Tato nevšed­ní schop­nost je stře­dem lout­ko­vé­ho seri­á­lu, kte­rý nás zave­de do živo­ta tesa­ře Josefa, jeho ženy Marie a malé­ho Ježíška.

Ve svém malém dom­ku s roz­kvetlou zahrád­kou žije tato rodi­na v har­mo­nii s okol­ní pří­ro­dou. Ježíšek je nejen jejich synem, ale také malým prů­vod­cem k neví­da­ným zážit­kům. Jeho přá­te­lé, Tomáš a Petr, jsou pev­ně pře­svěd­če­ni o jeho schop­nos­tech, pro­to­že sami byli svěd­ky jeho zázra­ků. Příběh o hadí posluš­nos­ti, divo­kých šel­mách a ztra­ce­ných zví­řa­tech, kte­rá se na Ježíškovo zavo­lá­ní vra­cí, tvo­ří srd­ce toho­to pou­ta­vé­ho pří­bě­hu.

Ovšem, Ježíšek sám tvr­dí, že kaž­dý z nás může vyko­nat podob­né „zázra­ky“, sta­čí jen věřit v sebe a pře­ko­nat své vlast­ní oba­vy a před­sud­ky. Věří, že i jeho kama­rá­di Tomáš a Petr by moh­li pro­vést podob­né úžas­né skut­ky, pokud by věři­li sami v sebe. Ježíšek nás učí, že nej­vět­ším zázra­kem je dob­ré srd­ce, kte­ré může pro­bu­dit skry­tou sílu v kaž­dém z nás.

Seriál, vytvo­ře­ný kla­sic­kou lout­ko­vou ani­ma­cí pod­le výtvar­ných návrhů Zdenky Krejčové ve stu­diu Animation People, při­ná­ší kouz­lo nejen pro­střed­nic­tvím pou­ta­vé­ho pří­bě­hu, ale také skvě­lé­ho herec­ké­ho obsa­ze­ní. Hlasy postav pro­půj­ču­jí talen­to­va­ní her­ci, včet­ně Davida Štěpána, kte­rý pro­půj­ču­je svůj hlas Ježíškovi, a dal­ších výraz­ných osob­nos­tí.

Příběh není pou­ze o lout­kách a zázra­cích, ale nabí­zí i hlu­bo­kou filo­zo­fii o víře v dob­ro, odva­ze a pře­ko­ná­vá­ní pře­ká­žek. Ježíšek, ačko­li se může jme­no­vat stej­ně jako posta­va z Bible, při­ná­ší uni­kát­ní a moder­ní pohled na hod­no­ty, kte­ré mohou změ­nit svět. V malé ves­nič­ce se ote­ví­rá pro­stor pro vel­ké myš­len­ky, ať už věří­te v magii nebo pou­hé lid­ské srd­ce.


Zdroj: Čsfd.cz
Photo © Česká tele­vi­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Film Tankový prapor: Příběh Československého Vojáka v 50. letech14. května 2024 Film Tankový prapor: Příběh Československého Vojáka v 50. letech Tankový prapor sleduje příběh vojáka Dannyho Smířického během jeho povinné vojenské služby v tankovém praporu v Kobylci v 50. letech. Natáčení filmu čelilo různým výzvám, včetně […] Posted in Speciály
  • Sladký život – Recenze – 30 %14. března 2024 Sladký život – Recenze – 30 % Českou romantickou komedii Sladký život natočil, napsal a produkoval Tomáš Hoffman, autor komedie Bezva ženská na krku. Na scénáři s ním spolupracoval Martin Horský, režisér a scenárista […] Posted in Filmové recenze
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anděl páně23. prosince 2023 Anděl páně Mottem pohádky by mohla být modlitbička "andělíčku můj strážníčku, ochraňuj Petronelovu dušičku". Anděl Petronel v podání klasika Ivana Trojana je totiž učiněný smolař, popleta a hlavně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Muž, který stál v cestě – nepos*at se19. září 2023 Muž, který stál v cestě – nepos*at se Okupace Československa ze srpna 1968 se v české kinematografii zrcadlí poměrně často. Bohužel většinou jen v uslzených komediích, které se lépe, či hůře snaží karikovat tehdejší dobu. Muž, […] Posted in Filmové recenze
  • Známí neznámí – mobil je novým oknem do duše4. ledna 2023 Známí neznámí – mobil je novým oknem do duše Novoroční tragikomedie v režii Zuzany Mariankové klade všem divákům otázku, zda opravdu známe naše přátelé a jak moc jsme si jistí že před námi něco neskrývají. Jedná se o československou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Po strništi bos6. září 2022 Po strništi bos Předpokládám, že znáte film stejné autorské i rodinné dvojice s názvem Obecná škola. Pokud ano, máte jako diváci na jednu stranu vyhráno, protože už předem tušíte, jakou poetiku autoři v […] Posted in Filmová klasika
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Známí neznámí – Recenze – 60 %31. března 2022 Známí neznámí – Recenze – 60 % Česká komedie Známí neznámí vznikla jako věrná předělávka italského vztahového snímku Naprostí cizinci, jenž se v roce 2016 dočkal výrazného diváckého úspěchu a obdržel řadu ocenění. […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37382 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72027 KB. | 24.06.2024 - 15:58:49