Kritiky.cz > Horory > Strait-Jacket (1964)

Strait-Jacket (1964)

rp Rsz strait jacketposter.jpg
rp Rsz strait jacketposter.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dokáže vás dva­cet let v psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně zba­vit tou­hy potěž­kat si zase nabrou­še­nou seky­ru?

Tříletá Carol se jed­no­ho veče­ra sta­ne svěd­kem vraž­dy své­ho otce a jeho milen­ky. Vrahem je její mat­ka Lucy, kte­rá se neče­ka­ně vrá­ti­la dřív domů, popadla seky­ru a obě­ma uťa­la hla­vu. Následujících dva­cet let strá­vi­la v psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně a nyní se vra­cí zpět na far­mu, aby zde po boku své dce­ry, bra­t­ra a jeho cho­ti zača­la nový život. Lucy se však stra­ní cizích lidí a trpí zlý­mi sny, ve kte­rých si pro­ží­vá ono peklo zno­vu. Ztráta sebe­vě­do­mí a podiv­né mat­či­no cho­vá­ní dělá Carol sta­ros­ti, pro­to­že se má brzy vdá­vat a potře­bu­je mat­či­nu opo­ru. Přecitlivělá Lucy je však napros­to nevy­zpy­ta­tel­ná a ve vypja­tých situ­a­cích se pře­stá­vá ovlá­dat. Navíc začnou umí­rat dal­ší lidé, ale kdo je sku­teč­ně vra­hem?

Režie: William Castle
Rok výro­by: 1964
Délka: 93. min
Země: USA
Hrají:
Joan Crawford ……………….(Lucy Harbin)
Diane Baker …………………..(Carol Harbin)
Leif Erickson …………………(Bill Cutler)
Howard St. John ………………(Raymond Fields)
John Anthony Hayes …………..(Michael Fields)
…a dal­ší

William Castle byl oprav­du div­ný pat­ron, kte­rý si však zís­kal celou šká­lu pří­z­niv­ců a divá­ci někte­ré jeho fil­my opě­vu­jí dodnes. Ve spo­lu­prá­ci se scé­náris­tou Robertem Blochem (Psycho) se jim poda­ři­lo vytvo­řit cel­kem zají­ma­vý kou­sek, kte­rý urči­tě sto­jí za pozor­nost. Strait-Jacket se může pře­de­vším opí­rat o herec­ké obsa­ze­ní, pro­to­že jak Joan Crawford, tak i Diane Barker před­ved­ly veli­ce solid­ní výko­ny a díky své­mu „půva­bu“ si mne obě zís­ka­ly.  Venkovské pro­stře­dí a pošra­mo­ce­ná pověst hlav­ní hrdin­ky (nebo lépe řeče­no její nevy­rov­na­né cho­vá­ní) doká­za­li navo­dit potřeb­nou potem­ně­lou atmo­sfé­ru, ve kte­ré samo­zřej­mě nechy­bě­la ani pořád­ná dáv­ka napě­tí.

Vraždy i postup­né pood­ha­lo­vá­ní sku­teč­né poin­ty jsou pro­ve­de­ny decent­ním způ­so­bem, kte­rý nene­chá divá­ka chlad­ným a záro­veň ho při­ve­de „do varu“, navíc ten závěr se jim sku­teč­ně pove­dl. Mám rád psy­cho­lo­gic­ké fil­my, kte­ré jsou tu a tam oko­ře­ně­né vraž­dou. Především se mi líbily- psy­cho výle­vy a pro­mě­ny hlav­ní hrdin­ky, kte­rá mě těmi svý­mi kuka­dly doslo­va uhra­nu­la. Joan Crawford jako by byla pro podob­né role stvo­ře­ná. Labilní ženu nehrá­la popr­vé a přes­to­že nepo­da­la zrov­na svůj život­ní výkon, bylo se na co dívat. Snad jedi­nou vět­ší výtku mám k tomu, že se tvůr­ci mís­ty necha­li až moc unést a nabíd­li nám něko­lik oka­tých indi­cií, kvů­li kte­rým není finá­le (pro pozor­né­ho divá­ka) zas až tolik pře­kva­pi­vé. Tím samo­zřej­mě nechci říct, že by bylo špat­né. 

Černobílost sním­ku navíc skvě­le dopo­moh­la i při budo­va­ní napě­tí při mord scé­nách. Těch je tu sice jako máku, ale byly nato­če­ny s grá­cií. Divák viděl přes­ně tolik, aby si z toho odne­sl potřeb­ný záži­tek k dokou­ká­ní fil­mu a neby­lo ani za potře­bí zby­teč­né­ho nási­lí, hek­to­li­t­rů krve a zakrý­vá­ní očí. Samozřejmě samot­né setnu­tí je již tak dost “bru­tál­ní“ zále­ži­tos­tí, ale k něja­kým krva­vým orgiím by se Castle ani neu­chý­lil. Jeho oso­bi­tý styl již tak dostá­val divá­ky do potřeb­né­ho varu. 

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Halo 5: Guardians3. listopadu 2020 Halo 5: Guardians Naposledy jsme měli tu čest, setkat se Halo, před více jak třemi lety. Příběh Halo 5: Guardians navazuje na předchozí Halo 4 a pokud nevíte, o co se jednalo, můžete si nyní za pár […] Posted in Retro games
  • Malování jako odreagování se...20. července 2013 Malování jako odreagování se... Kupte si barvy a pokuste se malovat. (Winston Churchill) Jako dítě jsem rád maloval a znovu jsem začal v dospělém věku, když jsem prožíval emocionální zmatek jako chirurg a potřeboval […] Posted in Domácí rady
  • Tall Man, The (2012)23. prosince 2013 Tall Man, The (2012) Kdo a proč unáší malé děti z městečka Cold Rock? Je to snad nějaký nebezpečný pedofil, či snad „legendární“ Tajemný muž, nebo je za vším někdo jiný… […] Posted in Horory
  • Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge)27. července 2008 Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge) Třetí barva francouzské vlajky vyjadřuje bratrství. Poslední film Krzysztofa Kiéslowského s jeho trilogie Tři barvy je však s tímto tématem spojen jen velmi volně. Podstatu bratrství se mu […] Posted in Filmové recenze
  • Magický hlas rebelky10. ledna 2016 Magický hlas rebelky https://www.youtube.com/watch?v=Iv35EEoQt8o Posted in Videa
  • Všestranná příprava do školy - Mezi námi předškoláky27. října 2020 Všestranná příprava do školy - Mezi námi předškoláky Pracujete v mateřské škole? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s předškolními dětmi? Chcete svého předškoláka co nejlépe připravit do první třídy? Pokud jste si alespoň dvakrát […] Posted in Recenze knih
  • Pro pravidelné fanoušky mám špatnou zprávu.10. března 2015 Pro pravidelné fanoušky mám špatnou zprávu. Omlouvám se všem, kteří mají ve svém profilu označeno "Přijímat upozornění". Po dnešním otestování jsem zjistil, že pravidelné newslettery nechodí. Bohužel je to chyba v systému, a tak ji […] Posted in Články
  • Purpurové řeky 223. dubna 2005 Purpurové řeky 2 I když Purpurové řeky odborná kritika většinou strhala a nebyly nijak zvlášť úspěšné, stejně se do kin dostala i dvojka. Naschvál jsem použil výraz „odborná kritika“, protože jistě najdete […] Posted in Filmové recenze
  • Zombik – 4331. prosince 2018 Zombik – 43 Posted in Komiks
  • Krycí jména16. července 2021 Krycí jména Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02422 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71564 KB. | 18.06.2024 - 11:23:31