Kritiky.cz > Horory > Chained (2012)

Chained (2012)

rp Chained12 cover.jpg
rp Chained12 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sériový vrah hod­lá vycho­vat své­ho nástup­ce. Ten však tou­ží jen po pomstě a poro­zu­mě­ní.

Když malý Tim nastu­po­val se svou mat­kou do taxí­ku, ješ­tě netu­šil, že tím­to oka­mži­kem kon­čí jeho poho­do­vé dět­ství. Z řidi­če se totiž vyklu­be psy­chic­ky naru­še­ný séri­o­vý vrah, kte­rý je odve­ze do své­ho domu, mat­ku zabi­je a z něj si udě­lá své­ho otro­ka. Chlapec je psy­chic­ky i fyzic­ky týrán, musí uklí­zet celý dům, při­hlí­žet vraž­dám dal­ších žen a dívek, asis­to­vat při odklí­ze­ní jejich mrt­vol. Bob jej pojme­nu­je “Rabbit“ a sna­ží se z něj vycho­vat své­ho nástup­ce. Chlapec se postu­pem času smí­ří se svým osu­dem, ale při živo­tě jej nej­víc drží tou­ha po pomstě.

Režie: Jennifer Chambers Lynch
Rok výro­by: 2012
Délka: 94 min
Země: Kanada
Hrají:
Vincent D’Onofrio…(Bob)
Eamon Farren…(“Rabbit“/Tim)
Conor Leslie…(Angie)
Julia Ormond…(Sarah Fittler)
Jake Weber…(Brad Fittler)
…a dal­ší

Jennifer Chambers Lynch se poma­lu v horo­ro­vém žán­ru zabydlu­je a sna­ží se jít ve šlé­pě­jích své­ho otce, ale jeho kva­lit zatím nedo­sa­hu­je ani z polo­vi­ny. Není vylo­že­ně špat­ná reži­sér­ka, ale ten­to­krát si urva­la moc sil­né sous­to. Chtěla nato­čit ner­vy drá­sa­jí­cí explo­i­tati­on, ale již fakt že něko­li­krát poupra­vo­va­la scé­nář, než se pus­ti­la do natá­če­ní, jí před­ur­čil k nezda­ru. Filmy o maso­vých vra­zích (ať už sku­teč­ných, nebo fik­tiv­ních) mám veli­ce rád a dá se říci, že je s obli­bou vyhle­dá­vám. Tady jsem však nara­zil na jaký­si „pokus“ se jim ale­spoň zdán­li­vě při­blí­žit a nebyl jsem s výsled­kem moc spo­ko­je­ný. 

Místy se pří­běh může opí­rat o zají­ma­vou atmo­sfé­ru, kte­rou se sku­teč­ně poda­ři­lo v někte­rých pasá­žích navo­dit, ale šlo jen o tako­vé záchvěvy, kte­ré netr­va­li dlou­ho. U podob­ných fil­mů je potře­ba vytvo­řit doslo­va psy­cho­lo­gic­ký „ura­gán“, kdy si psy­cho­pat pohrá­vá se svý­mi obět­mi, ale tady mi při­šlo, že to fun­go­va­lo jen ze začát­ku a to ješ­tě při pře­vý­cho­vě malé­ho Tima. Bylo mi toho klu­ka váž­ně líto, ale pros­tě jsem necí­til potřeb­né emo­ce, kte­ré by mi vylep­ši­li cel­ko­vý pro­ži­tek. Špinavé pro­stře­dí, ve kte­rém vyrůs­tal a hrů­zy jenž pro­ží­val s kaž­dou dal­ší obě­tí své­ho únos­ce mě nechá­va­ly zce­la chlad­ným. Navíc se vět­ši­na důle­ži­té­ho ode­hrá­va­la mimo záběr kame­ry.

K uspo­ko­je­ní nepo­tře­bu­ju hek­to­li­t­ry krve a něko­li­ka­mi­nu­to­vé muče­ní, jen­že tady mi vlast­ně neby­lo nabíd­nu­to sko­ro nic. Kromě dvou vražd mla­dých dívek je divák o všech­no důle­ži­té ochu­zen. Ono je na jed­nu stra­nu pěk­né, že reži­sér­ka chtě­la nechat pra­co­vat divá­ko­vu před­sta­vi­vost, ale nemě­la by to dělat po celou dobu trvá­ní fil­mu. Když už se však roz­hod­la při­tvr­dit, tak to stá­lo za pozor­nost. To je taky jedi­ný důvod, proč tomu dám prů­měr­né hod­no­ce­ní. Začátek fil­mu se mi líbil hod­ně a ani samot­ný závěr není vylo­že­ně špat­ný, jen­že na můj vkus to bylo až moc odmě­ře­né. Vincent D’Onofrio je mat­čin oblí­be­ný herec z jis­té kri­mi­nál­ky, ale Chained jí roz­hod­ně dopo­ru­čo­vat ani pouš­tět nebu­du.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Komiks 821. září 2016 Komiks 8 Posted in Komiks
  • Rodinná oslava27. dubna 2005 Rodinná oslava Lars von Trier sice pochází (z filmového pohledu) z relativně nevýznamného Dánska, ale jeho jméno již působí jako punc kvality. Von Trier však není jediným Dánem, který točí dobré filmy. […] Posted in Filmové recenze
  • Blue Beetle24. srpna 2023 Blue Beetle Blue Beetle skvěle představuje neznámého hrdinu a jeho origin story, který v prvních 2 aktech podle mě funguje na jedničku. Celá Jaimeho rodinka je dost sympatická a chemie mezi nimi […] Posted in Krátké recenze
  • Prodigy, The (2019)17. srpna 2019 Prodigy, The (2019) Narodí-li se vám dítě s různobarevnými rohovkami, věřte, že vás zřejmě čeká velký problém! Mladému manželskému páru se konečně poštěstilo a narodil se jim syn Miles. Jeho […] Posted in Horory
  • Chucky Fuka24. ledna 2013 Chucky Fuka Včera zemřel jeden z filmových recenzentů Chucky Fuka.  Zaštěkejte vysokým hlasem k uctění jeho památky. Dožil se vysokého a požehnaného věku 10 lidských a 70 psích let.  Zasílejte též […] Posted in Články
  • Městečko Peacock [54%]4. listopadu 2010 Městečko Peacock [54%] http://www.csfd.cz/film/239157-mestecko-peacock/ Na DVD od: 29.10.2010 Psychologické drama Peacock vypráví příběh muže, jenž v malém městečku pracuje jako pomocník v bance. Jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Hry od Warner Bros. budou dražší. Napovídá tomu italská...23. září 2020 Hry od Warner Bros. budou dražší. Napovídá tomu italská... Hry od Warner Bros. budou dražší. Napovídá tomu italská pobočka obchodu GameStop, která začala v předobjednávce nabízet hry Gotham Knights a Suicide Squad: Kill The Justice League pro […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Like House 35. září 2022 Like House 3 Čpějící televizní blitek odrážející tristní snahu soukromých televizí zabránit nevyhnutelnému úpadku do propasti zapomnění, kterému jsou působením sociálních sítí, streamovacích platforem […] Posted in Reality show
  • Farming Simulator 19 představuje alpskou expanzi29. srpna 2020 Farming Simulator 19 představuje alpskou expanzi Farming Simulator 19 představuje alpskou expanzi Posted in Krátké herní aktuality
  • Náročný trénink a jedinečná role: Jak Jeremy Renner připravoval Hawkeyeho pro Avengers a jeho pohled na postavu superhrdiny7. ledna 2024 Náročný trénink a jedinečná role: Jak Jeremy Renner připravoval Hawkeyeho pro Avengers a jeho pohled na postavu superhrdiny Jeremy Renner uvedl, že role Hawkeye ve filmu Avengers z roku 2012 byla velmi fyzicky náročná a že v rámci přípravy na ni co nejvíce trénoval a cvičil lukostřelbu. Rennera trénovali […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29954 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71990 KB. | 22.04.2024 - 15:32:26