Kritiky.cz > Horory > Grandmother’s House (1989)

Grandmother’s House (1989)

rp Grandmothers House89 cover.jpg
rp Grandmothers House89 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rádi trá­ví­te prázd­ni­ny u své babič­ky a dědy? Tak se hlav­ně nechoď­te dívat do skle­pa, ať nepři­jde­te o své ilu­ze!

Sourozenci Lynn a David se po smr­ti své­ho otce odstě­hu­jí na ven­kov ke svým pra­ro­di­čům. Poté co jim zemře­li oba rodi­če, jsou jejich jedi­ný­mi pří­buz­ný­mi. Ještě se však nesta­čí ani pořád­ně zabyd­let a David se sta­ne svěd­kem podiv­né­ho cho­vá­ní své­ho dědy a babič­ky. Uvidí, jak odvle­čou svá­za­nou cizí ženu do skle­pe­ní. Zlá před­tu­cha jej při­nu­tí k akci. Rozhodne se ženu osvo­bo­dit, ale tím jen všech­no zhor­ší. Tajemství, kte­ré se neměl nikdy dozvě­dět, ho teď může stát holý život. Žena je totiž jeho mat­ka, kte­rá byla roky drže­na v psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně, kvů­li své­mu agre­siv­ní­mu cho­vá­ní. Během své­ho útě­ku zabi­la něko­lik lidí a teď svou pozor­nost obrá­ti­la na své děti…

Český název: Babiččin dům
Režie: Peter Rader
Rok výro­by: 1989
Délka: 90 min
Země: USA
Alternativní název: Grandma’s House
Hrají:
Eric Foster…(David)
Kim Valentine…(Lynn)
Brinke Stevens…(matka)
Len Lesser…(dědeček)
Ida Lee…(babička)
…a dal­ší

Jde o jeden z těch spí­še opo­mí­je­ných fil­mů, kte­rý ovšem není vůbec špat­ný. VHS boom mě jak­si minul, tak­že když jsem na něj náho­dou nara­zil na inter­ne­tu, nemohl jsem odo­lat. Nic jsem o něm dopře­du nevě­děl, tak­že jsem spí­še oče­ká­val něja­ký ten rodin­ný horor, při kte­rém si pří­jem­ně odpo­či­ne­te a ani jsem se moc nemý­lil. Tempo pří­bě­hu bylo v pořád­ku, jen tu byla citel­ně znát absen­ce hust­ší kon­cen­t­ra­ce napě­tí a atmo­sfé­ry. Na roz­díl od někte­rých si však nemys­lím, že by šlo vylo­že­ně o nudu.

Vražd je tu váž­ně jen poskrov­nu, ale když k nim dojde, sto­jí urči­tě za pozor­nost. Především pak běs­ně­ní Brinke Stevens a její „nahá­ně­ná“ svých dětí napříč pome­ran­čo­vým sadem. V těch­to chví­lích šla kva­li­ta atmo­sfé­ry rapid­ně naho­ru. Mohlo se sice ješ­tě při­tvr­dit, ale na to zřej­mě neby­li pení­ze. Tvůrci se tak roz­hod­li všech­no vsa­dit na psy­cho­lo­gic­kou strán­ku scé­ná­ře, ale i tady by se dalo najít něko­lik trh­lin. Zvláště když se spous­ta důle­ži­tých momen­tů ode­hrá­vá mimo záběr kame­ry, nebo je pře­ru­ší střih.

Asi nej­lé­pe si zde vedl ostří­le­ný Len Lesser, kte­rý si roli přís­né­ho dědy vylo­že­ně uží­val. Jeho výkon byl o tří­du lep­ší než u ostat­ních (snad jen Brinke mu moh­la kon­ku­ro­vat). S naslou­chát­kem v uchu a bro­kov­ni­cí v ruce vypa­dal oprav­du zlo­věst­ně, jen kdy­by mu scé­náris­ta tro­chu popus­til uzdu, kte­rá vylo­že­ně škr­ti­la mož­nos­ti jeho posta­vy. Kim Valentine tu byla ješ­tě mla­dé pískle, ale roz­hod­ně mi byla sym­pa­tič­těj­ší, než­li její fil­mo­vý bra­tr. Babiččin dům si sice mezi své nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my neza­řa­dím, ale urči­tě jsem jej nevi­děl napo­sle­dy. Ztráta času to urči­tě není, ale nic víc než­li prů­měr­ný horor taky ne.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Novinkový mix21. května 2022 Novinkový mix Recenze na pořad Novinkový mix: Jakub "Toren" Neumann pravidelně vydává na svém YouTube kanále tuto rubriku zabývající se veškerými novinkami ze světa filmu, které by si fanoušek moderní […] Posted in Krátké recenze
  • Kim Ki-duk: 3 - iron4. května 2022 Kim Ki-duk: 3 - iron Filmy slavného korejského režiséra Kim Ki-duka jsou mimořádně různorodé. Někdy drsné, někdy doslova šokující s obtížně snesitelnými scénami, ale vždy neobyčejné a působivé. Nevím proč, ale […] Posted in Filmová klasika
  • Gieokeui bam (2017)9. března 2018 Gieokeui bam (2017) Výborný mysteriózní psycho thriller, který jsem málem přehlédl, děkuji tedy LangiJ za nalákání.Zpočátku se film jeví jako všední drama, kde se rodina přestěhuje do nového baráku, ve kterém […] Posted in Krátké recenze
  • Halloween Kills (2021)28. listopadu 2021 Halloween Kills (2021) Takhle to dopadá, když se důležité postavy odstaví na vedlejší kolej. Pak už vás pobaví jen porce násilí a brutality…Smrtící past sklapla a problém jménem Michael Myers měl být […] Posted in Horory
  • Je tomu 35 let, co zemřel Ivan Luťanský, jeden z nevýraznějších herců generace 70. let.1. srpna 2018 Je tomu 35 let, co zemřel Ivan Luťanský, jeden z nevýraznějších herců generace 70. let. Narodil se 19. dubna roku 1953 v Praze 3 na Žižkově. Už od dětství se věnoval divadlu, a tak navštěvoval dramatický kroužek na Základní umělecké škole (v té době pojmenované  Lidová škola […] Posted in Profily osob
  • Strážce (The Sentinel)18. listopadu 2010 Strážce (The Sentinel) Strážce (The Sentinel) 16.November.2006 Recenze Autor: Slávek Anlauf […] Posted in Recenze
  • Quick Cuts | Philipp Grubauer (Germany) | 2022 #IIHFWorlds16. května 2022 Quick Cuts | Philipp Grubauer (Germany) | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Titulky k Blindspot S05E10 - Love You to Bits and Bytes13. července 2020 Titulky k Blindspot S05E10 - Love You to Bits and Bytes Éra šíleného Madelineina vládnutí je u konce, a do čela kanceláře FBI bude jmenována nová ředitelka, jaký má asi na tým názor? Ten má však zatím ještě plné ruce práce s hledání Ivy a ZIPu, […] Posted in Titulky
  • Specialisté7. srpna 2019 Specialisté Seriál Specialisté si již vydobyl své čestné místo mezi českými detektivními stálicemi. Jeho příznivci už dobře vědí, že se mohou týden co týden těšit na setkání se svými oblíbenými […] Posted in Speciály
  • Ticho19. ledna 2023 Ticho Yrsa Sigurdardóttir nás v posledním díle série Freyja&Huldar opět vrací do studeného potemnělého Reykjaviku. Šokující nález znamená další práci pro vyšetřovací tým, který se tentokrát […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05214 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71988 KB. | 19.04.2024 - 02:37:35