Kritiky.cz > Horory > Nido del ragno, Il (1988)

Nido del ragno, Il (1988)

rp Il nido del ragno88 cover.jpg
rp Il nido del ragno88 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prastaré kul­ty mají svá tajem­ství, kte­rá musí zůstat ucho­vá­na v taj­nos­ti za kaž­dou cenu…

Profesor Whitmore je vyslán do Budapešti, aby se tam setkal s pro­fe­so­rem Rothem, kte­rý před časem z nezná­mé­ho důvo­du pře­ru­šil komu­ni­ka­ci. Ten zde pra­cu­je na pře­klá­dá­ní tajem­ných pra­sta­rých nábo­žen­ských tex­tů. Whitmore se s ním sku­teč­ně setká, ale podiv­né cho­vá­ní jeho hos­ti­te­le, kte­rý jej varu­je před vel­kým nebez­pe­čím, odstar­tu­je sérii děsi­vých udá­los­tí. Roth spáchá údaj­ně sebe­vraž­du a Whitmore má stá­le vět­ší pocit, že jej někdo, nebo něco sle­du­je na kaž­dém kro­ku. Lidé kolem něj se cho­va­jí pode­zře­le a ti kte­ří se mu sna­ží nějak pomo­ci, násled­ně sami umí­ra­jí. Profesor začí­ná pát­rat na vlast­ní pěst a poma­lu odkrý­vá děsi­vé tajem­ství pra­staré­ho kul­tu, kte­ré ho však může stát život.

Režie: Gianfranco Giagni
Rok výro­by: 1988
Délka: 86 min
Země: Itálie
Alternativní název: The Spider Labyrinth
Hrají:
Roland Wybenga…(Profesor Alan Whitmore)
Paola Rinaldi…(Genevieve Weiss)
Margareta von Krauss…(Celia Roth)
Claudia Muzi…(Maria)
William Berger…(záhadný muž)
…a dal­ší

Rovněž k tomu fil­mu jsem při­šel jako sle­pý k hous­lím. Při hle­dá­ní jiné­ho fil­mu jsem nara­zil na odkaz, kte­rý mě k němu nasmě­ro­val a po let­mém pře­čte­ní popis­ku děje, jsem jej pros­tě musel vidět. Mám rád sta­rou ital­skou ško­lu, tak­že jsem se s chu­tí nechal vtáh­nout do veli­ce pou­ta­vé­ho pří­bě­hu s mys­te­ri­óz­ní záplet­kou. Zprvu to sice mělo poma­lej­ší tem­po, ale atmo­sfé­ra se brzy dosta­la do správ­né­ho ryt­mu a ponu­rý pří­běh nám postup­ně začal vydá­vat svá tajem­ství. Tonino Cervi potře­bo­val, aby se co mož­ná nej­víc lidí chyt­lo na „lep“ jeho pavu­či­ny (chá­pej­te scé­ná­ře) a tak nechá­val divá­ka doce­la dlou­ho v nejis­to­tě, cože to vlast­ně sle­du­je. Je to giallo, nebo není?

Vražd tu bylo doce­la dost. Ovšem neče­kej­te žád­nou bru­ta­li­tu. I tady totiž tvůr­ci vsa­di­li pře­de­vším na hru s divác­kou před­sta­vi­vos­tí a naser­ví­ro­va­li jim vše opět v dosti mys­te­ri­óz­ním podá­ní, kdy nej­vět­ší (a záro­veň i nej­lep­ší) prá­ci odved­la jak kame­ra a střih, tak i hudeb­ní dopro­vod Franca Piersantiho. Houstnoucí míra napě­tí je pak koru­no­vá­na skvě­lým finá­le. Zde si při­jdou na své pře­de­vším milov­ní­ci béč­ko­vých efek­tů. Ještě před­tím však neuško­dí pro­cház­ka mezi mrt­vo­la­mi v pod­ze­mí.  Režisér Giagni přes­ně věděl, kdy má při­tla­čit na pilu a kdy nao­pak zvol­nit tem­po. Díky tomu se zde dočká­me i něko­li­ka oddycho­vých pasá­ží a dokon­ce i tra­dič­ní naho­ty, kte­rá pros­tě v ital­ských fil­mech nesmí chy­bět.

Il nido del rag­no moh­lo sta­vět i na solid­ních herec­kých výko­nech. Nenašel jsem zde niko­ho, jehož pro­jev by se mi vylo­že­ně nelí­bil. Ovšem nej­lep­ší byla pro mne ďábel­ská Margareta von Krauss. Film jako celek má veli­ce sluš­nou úro­veň a přes­to­že dneš­ní mlá­de­ži už asi nic neřek­ne a bude jim spí­še k smí­chu, tak já byl veli­ce spo­ko­je­ný (hlav­ně i díky tomu, že jsem jej viděl v původ­ním zně­ní – což je urči­tě lep­ší ta nej­lep­ší vol­ba). No a urči­tě jsem film nevi­děl napo­sle­dy. Díky tomu jsem se roz­ho­dl, že tady musím pros­tě udě­lit nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní.


Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jack-O (1995)30. srpna 2012 Jack-O (1995) Jedna, dvě. Jack už jde. Halloweenská koleda se změní v "krvavá'' jatka. Blíží se Halloween. Den, na který se v Americe těší spousta dětí, protože si mohou obléct své strašidelné […] Posted in Horory
  • RYCHLOMALŮVKY. MORTÍK A ZÁHADA ZEMĚ KRÁLOVNY VILEMÍNY10. března 2024 RYCHLOMALŮVKY. MORTÍK A ZÁHADA ZEMĚ KRÁLOVNY VILEMÍNY Pokud hledáte pro své dobrodruhy komiks, který by mohly číst i ty nejmenší děti, a přitom si užít i spousty legrace se svými hrdiny prostřednictvím omalovánek, jste na správné […] Posted in Recenze knih
  • Tajný život mazlíčků - MAX16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - MAX Q. Jak jste se s Katie seznámili? A. Byla to jedna z těch šťastných náhod. Ona potřebovala spolubydlícího, já jsem potřeboval spolubydlícího, tak jsme to dali dohromady. Bylo to prosté. […] Posted in Rozhovory
  • Mayovky v československých kinech v letech 1964-19749. července 2019 Mayovky v československých kinech v letech 1964-1974 Poznámka k níže uváděným datům: Filmy, které již byly připravené k distribuci a předpokládala se u nich dobrá návštěvnost, se obvykle začaly promítat o několik dnů až týdnů dříve, než se […] Posted in Speciály
  • Top 6/20171. července 2017 Top 6/2017 Nejčtenější články června 2017. Poslední aktualizace: 1.7.2017 8:03:27 Soutěž s filmem Wonder Woman - 638 zobr. Soutěž s filmem Auta 3 - 588 zobr. Podívejte se na fotografie […] Posted in Články
  • Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ pomáhá obětem katastrofy20. ledna 2005 Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ pomáhá obětem katastrofy Zemětřesení v Indickém oceánu a následná ničivá vlna tsunami změnila na sklonku loňského roku svět. Rázem je nás o 160 tisíc méně. Životy se už nikomu nedají vrátit. Pomáhat se však může. […] Posted in Články
  • Titulky k La Brea S01E07 - The Storm19. listopadu 2021 Titulky k La Brea S01E07 - The Storm Gavin začne pátrat ve své minulosti s vírou, že se mu tím podaří dostat Evu a Joshe domů. Na přeživší se žene mrazivá bouře, která tak trochu rozehřeje nejeden vztah. Bavte se u dalšího […] Posted in Titulky
  • Titulky k American Housewife S03E16 - Insta-Friends8. dubna 2019 Titulky k American Housewife S03E16 - Insta-Friends Je hezké, když spolu partneři sdílejí své zájmy. Co však dělat, když vás záliby toho druhého neskonale nudí? Povzbudit ho, ať si na ty voloviny vodí jiného parťáka. Jenže… nesmí se to […] Posted in Titulky
  • Titulky k Dr. Death S01E03 - Dock Ellis12. srpna 2021 Titulky k Dr. Death S01E03 - Dock Ellis Titulky pro vás přeložili **GaRaN_** a** Clear.** Pěknou zábavu přejeme! :-) Posted in Titulky
  • MasterChef Česko řada II. díl 23 - finále24. listopadu 2016 MasterChef Česko řada II. díl 23 - finále Díl z 23.11.2016 https://www.youtube.com/watch?v=ixTtzBfoPoo Posted in Reality show
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19416 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71985 KB. | 13.04.2024 - 08:04:01