Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1971 byl v New Yorku uveden film Mechanický pomeranč

V tento den roku 1971 byl v New Yorku uveden film Mechanický pomeranč

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malcolm McDowell byl pro roli Alexe vybrán poté, co ho reži­sér Stanley Kubrick viděl ve fil­mu „if....“. (1968). Kubrickovi také pomohl s uni­for­mou Alexovy par­ty, když mu uká­zal kri­ke­to­vé bílé kalho­ty, kte­ré měl. Kubrick ho požá­dal, aby kra­bič­ku (suspen­zor) nedal pod kos­tým, ale na něj.

Při natá­če­ní scé­ny s tech­ni­kou Ludovica si McDowell poškrá­bal rohov­ku a dočas­ně osle­pl. Lékař sto­jí­cí ve scé­ně ved­le něj a kapa­jí­cí Alexovi do nuce­ně ote­vře­ných očí fyzi­o­lo­gic­ký roz­tok, byl sku­teč­ný lékař pří­tom­ný při natá­če­ní, aby zabrá­nil vysy­chá­ní her­co­vých očí. McDowell si také při natá­če­ní poni­žu­jí­cí scén­ky zlo­mil něko­lik žeber.

Byla pou­ži­ta uni­kát­ní tech­ni­ka spe­ci­ál­ních efek­tů, když Alex vysko­čí z okna ve sna­ze spáchat sebe­vraž­du a divák vidí, jak se země při­bli­žu­je ke kame­ře až do nára­zu, tedy jako­by z Alexova pohle­du. Tohoto efek­tu bylo dosa­že­no sho­ze­ním kame­ry Newman Sinclair s hodi­no­vým stroj­kem v kra­bi­ci, objek­ti­vem napřed, ze tře­tí­ho pat­ra hote­lu Corus. Ke Kubrickovu pře­kva­pe­ní kame­ra pře­ži­la šest zábě­rů.

Ve Spojených stá­tech zís­kal film „Mechanický pome­ranč“ při svém původ­ním uve­de­ní rating X. Později Kubrick nahra­dil při­bliž­ně 30 vte­řin sexu­ál­ně expli­cit­ních zábě­rů ze dvou scén méně expli­cit­ní­mi akce­mi, aby poz­dě­ji v roce 1972 zís­kal ree­di­ci s ratingem R. Kvůli expli­cit­ní­mu sexu a nási­lí udě­lil Národní kato­lic­ký úřad pro fil­mo­vé sním­ky fil­mu hod­no­ce­ní C („Condemned“), kte­ré řím­ským kato­lí­kům zaka­zo­va­lo film vidět. V roce 1982 Úřad hod­no­ce­ní „Condemned“ zru­šil. Následně byly fil­my, u nichž bis­kup­ská kon­fe­ren­ce uzna­la, že obsa­hu­jí nepři­ja­tel­nou míru sexu a nási­lí, hod­no­ce­ny stup­něm O, tedy „morál­ně uráž­li­vé“.

Zdroj: Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22550 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72051 KB. | 20.07.2024 - 06:22:47